Skip to main content

Statsvitenskap og ledelsesfag

Universitetsbibliotekets anbefalinger innen statsvitenskap

Nyttige oppslagsverk innen samfunnsvitenskap:

(elektroniske utgaver tilgjengelig innenfor UiAs nettverk)