Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Statsvitenskap og ledelsesfag

Universitetsbibliotekets anbefalinger innen statsvitenskap

Relevante databaser- søk etter forskningsartikler

Innholdet i disse tidsskriftdatabasene er også tilgjengelig i søketjenesten Oria, men i noen tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å gå direkte til databasen

Relevante Tidsskrifter

The Economist Intelligence Unit

Relevante tidsskrifter innenfor statsvitenskap: