Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Statsvitenskap og ledelsesfag

Universitetsbibliotekets anbefalinger innen statsvitenskap

Hva er kvalitativ metode?

Det er generelt vanskeligere å ivareta anonymiteten til respondentene i en vanskeligere å ivareta anonymiteten til respondentene i en kvalitativ metode fordi de uttrykker seg med egne ord, og det er færre respondenter. Metoden er mer tidkrevende fordi du bruker mer tid per respondent enn du ville gjort i en kvantitativ metode.

Vanlige typer kvalitativ metode er intervju, observasjon, case study etc: