Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Statsvitenskap og ledelsesfag

Universitetsbibliotekets anbefalinger innen statsvitenskap

Hva er kvalitativ metode?

Det er generelt vanskeligere å ivareta anonymiteten til respondentene i en vanskeligere å ivareta anonymiteten til respondentene i en kvalitativ metode fordi de uttrykker seg med egne ord, og det er færre respondenter. Metoden er mer tidkrevende fordi du bruker mer tid per respondent enn du ville gjort i en kvantitativ metode.

Vanlige typer kvalitativ metode er intervju, observasjon, case study etc: