Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse- og sosialinformatikk

Bibliotekets fagside

Kurs i kilder og kildebruk

Kurs fra  Høgskolen i Innlandet biblioteket

Tre filmer

  1. Kilder og kildebruk: Del 1 Kildekritikk
  2. Kilder og kildebruk: Del 2: Referanseteknikk (Hvordan henvisning til  kilder i tekst og i litteraturlisten)
  3. Kilder og kildebruk Del 3: Plagiat

Indirekte sitat - slik parafraserer du. Kurs v Høgskolen Innlandet, Biblioteket

Se mer informasjon

UiA regler og mer om APA stilen

​UiA regler

Se også

Se også modulene 11 og 12:

Kurs i Akademisk skriving

Røsstad, Rune (Emneansvarlig). Akademisk skriving i GLU "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll