Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

History-English

Film 1: Hva er ORIA og hvor finner du ORIA

 • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
  • foreta enkle emnesøk på artikler.
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.

Film 2. Finne og bestille kjente kilder - bøker og artikler

Om lån og bestillinger

Bor du i nærhet av campus?

Søk finn og bestill via ORIA bibliotekkatalogen. Husk å logge på ORIA, og sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN

Se bibliotekets nettsider for informasjon om lån og bestillinger av dokumenter. Gå til Søk, finn, eller bestill

Bor du langt fra campus?

Sørg for å være tiilkoblet UiA med eduVPN.

Se videre bibliotekets nettside for fjernstudenter, studenter som bor langt fra Campus

Finn kjente dokumenter

Filmen viser hvordan du finner kjente kilder som bøker og artikler, fysiske og elektroniske dokumenter.

Fysiske dokumenter er plassert i biblioteket. Via treff i ORIA finner du ut om UiA har dokumentet, plassering i biblioteket, og om dokumentet er på plass i hylla

Elektroniske dokumenter: Følg nettlenken til dokumentet som du finner via søk i ORIA

Bestil lån eller kopi av dokumenter som ikke finnes tilgjengelig på din bibliotekavdeling

 

Oppsummert

Før du starter søk, sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN. Se mer informasjon

 1. Søk i ORIA bibliotekkatalogen; velg Mitt bibliotek, eller Norske fagbibliotek
 2. Søk på ord fra dokumentets tittel. Finner du ikke dokumente blant de første treffen? Utvid søk til Norske fagbibliotek, se valg fra søkeboksen, og hak eventuelt av til høyre for Inkludere elektroniske dokument som UiA ikke har tilgang til (Se filter til høyre i trefflisten)
 3. Finnes ikke dokumentet på din bibliotekavdeling, eller dokumentet er utlånt på din bibliotekavdeling? Logg på for å bestille dokumentet. Du logger på med ditt UiA brukernavn og passord. Se logg på knappen øverst i høyre i søkeskjermen, eller bruk Logg på knappen som du finner via informasjon om dokumentet. Når du er pålogget vil du finne en Bestill knapp for dokumenter som ikke er tilgjenglig for UiA, fysisk eller elektronisk.
 4. Finner du ikke dokumentet i det hele tatt. Logg på og bruk bestill skjema, se knappen øverst i ORIA søket

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Via NB kan du få lese norske bøker elektronisk i scannet versjon. Les mer på bibliotekets nettsider om hvordan du går frem. Du må søke om tilgang og få søknaden godkjent. Du finner også disse bøkene via søk i ORIA

Film 3. Fornye egne lån

Merk at lånevilkår er endret etter at denne filmen er laget

Gå til Biblioteket - se Lånevilkår

Film 4. Finne dokumenter (bøker, artikler mm.) om et emne (ukjente kilder)

Filmen gjennomgår følgende

 • Hvordan søke enkelt og avansert 
 • Hvordan avgrense
 • Hvordan lagre treff
 • Hvordan lage søkeskjema
 • Hvordan kombinere og koble sammen søkeord
 • Andre søketips se under filmen
   

 

 

 

Mer informasjon om hvordan søke etter litteratur og akademisk skriving

Nettkurset Søk med Sucess gir deg en  introduksjon til søkestrategien Sucess. Her lærer du hvordan  du kan gjøre gode søk. På Nettstedet Søk & Skriv vil du også kunne finne gode tips til litteratursøk i tillegg til akademisk skriving, kildebruk og studieteknikk. Se ellers bibliotekets fagsider for tips til databaser for ditt emne/fag. Fagsiden vil også gi deg kontaktinformasjon til din fagansvarlige bibliotekar om du har behov for bistand til søk. På nettstedet Kildekompasset.no finner du nyttige tips mht til valg av materialtyper (kildetyper) for ditt emne

Film 5. ORIA og EndNote - Sende (eksportere) kilder fra søk i ORIA til ditt EndNote bibliotek

EndNote er et kildehåndteringsprogram (referanseverktøy) som hjelper deg med å spare kilder - for senere bruk i Word i forbindelse med oppgaveskriving. Du kan hente kilder fra mange ulike databaser, som treff fra ORIA - og sende de direkte til ditt EndNote bibliotek, slik at du slipper å skrive inn opplysningene om kildene manuelt. 

Kildene bruker du så i din oppgave sammen med Wor. Du setter inn kilder fra biblioteket ditt - og på slutten av dokuementet settes det automatisk inn en litteraturliste basert på dine kilder i din tekst - formatert etter de krav du har for din oppgave. Du kan lese mer om EndNote på bibliotekets nettsider

ORIA og EndNote 20

 

ORIA og EndNote X9

 

Mer informasjon