Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Litteratur

Barnelitteratur er ikke bare barnebøker, men refererer til ulike typer teksttyper som er skrevet med barn som målgruppe, og som leses for eller av barn. Når du skal søke i Oria eller i en database for å finne noe om «barnelitteratur», er det lurt å huske på at dette er et vidt begrep, og at det i en del sammenhenger brukes i betydningen barne- og ungdomslitteratur. Det fins en rekke ulike barnelitterære sjangre og teksttyper, og det inkluderer også andre medium enn bøker.

Du kan starte med å søke etter barnelitteratur generelt, men etter hvert bør du definere for deg selv hva det er du er ute etter å finne noe om? Bildebøker, tegneserier, eventyr, rim og regler, biografier, dataspill eller apper for barn? Osv. Er det spesielle sjangre, eller er det spesielle temaer du er ute etter. 

Barnelitteratur kjennetegnes av et enkelt og forståelig språk, med innhold som tematisk er tilpasset aldersgruppen. Søker du etter barnebøker i Oria kan du f.eks. forsøke å avgrense nettopp til temaer du ønsker å få treff på: vennskap, skole*, søsken, kjærlighet, humor, historie, vitenskap, kultur, klimaendringer, miljøvern, skilsmisse... Merk at eldre barnebøker ofte ikke er merket med emneord i Oria, og at det kan være lettere å finne ukjente bøker via boklister, barnelitteraturhistorie, leksikon osv. 

 

Søkeord du kan prøve i Oria: barnelitteratur, barnebøker, children's literature, children's books,
- Lettleste bøker, lettlesbok, lettlestbok, lettlestbøker ....easy readers, easy reading books, beginner books

For å avgrense: kombiner søket med ulike sjangre, temaer eller forfattere du er ute etter 

For eldre barnelitteratur, prøv:  "fortellinger for barn", "forteljingar for barn", børnefortælling*, børnebøger, barnefortellinger - eller søk på barnelitteratur og velg sorter etter dato-eldste først.

Emneord i ORIA: barnebøker, norsk barnelitteratur, nordisk barnelitteratur

 

Ta en tur innom hylla!

 

Skrive om et spesielt tema?

For å finne boktitler om et spesielt tema eller emne, kan det være bedre å lete i boklister. Noen forslag:

 

Bildebøker er ofte skrevet for barn under åtte år, men det finnes også varianter som er laget for eldre lesere, både ungdom og voksne. En del bildebøker er rettet mot voksne, eller de er crossover- eller allalderlitteratur.

Hva er du ute etter? Med "bildebok" mener vi både skjønnlitterære og faglitterære bildebøker, tegneserieromaner og grafiske romaner, og det fins sjangre som tellebøker, diktbildebøker, fagbildebøker, pekebøker, narrative bildebøker, biografier, bildebokapper...

 

 

I biblioteket står bildebøkene på en hylle for seg, mens tekstbøker (romaner, fortellinger, illustrerte barnebøker) for barn og illustrerte barnebøker står på en annen hylle. Dersom du søker på "barnebøker" vil du befinne deg innafor barne- og ungdomslitteratur, mens dersom du søker "bildebøker" kan du få treff på bildebøker som er skrevet for voksne. Merk at grafiske romaner for barn og unge står på hylla for tegneserier, ikke sammen med bildebøkene. Faglitterære bildebøker vil du (vanligvis) finne sammen med fagbøker for barn. 

 

Søkeord du kan prøve i ORIA: 

  • bildebøker, billedbøker, biletbøker, bildefortellinger, "picture books", picturebooks...
  • Prøv å avgrense ved å spesifisere tema (vennskap, ensomhet, følelser, familie, identitet, søsken, dyr, farger...)
  • Søk på undersjangre som pekebøker, myldrebøker, ABC-bøker, småbarnsbøker (bildebøker AND småbarn), bildebok-apper...
  • Eller søk på forfattere og illustratører du kjenner til 
  • Bildebøker for ungdom er gjerne grafiske romaner eller tegneserieromaner. I biblioteket er de plassert under "tegneserier" 

Emner i ORIA: bildebøker, teori, analyse, litterær analyse, picture books for children

Ta en tur innom hylla!

 

Forslag til innføringsbøker og/eller teori:

Forslag til nyere bildebøker:

Kvart år blir det gitt ut relativt få diktsamlingar for barn og unge samanlikna med andre sjangrar, så det er ikkje alltid så lett å finna nokre heilt nye dikt som passar til oppgåva di. Lyrikk som er gitt ut for 20 år sidan, kan likevel opplevast som mindre datert enn ei barnebok frå same tidsrom. Kanskje treng du ikkje sjå etter det aller nyaste? Målgruppa kan også vera glidande. Derfor kan ein del dikt som er skrivne for barn likevel vere aktuelle for ungdom.

 

Rim og regler vil du gjerne finne i diktantologiar, for eksempel desse (sjå på hylla etter bøkene merka med dikt: barn), eller i ein del songbøker for dei yngste.

 

Søkeord du kan prøve i ORIA: "dikt for barn", "dikt for born", barnedikt, bornedikt, barnelyrikk, ungdomsdikt, ungdomslyrikk, "dikt for ungdom", "dikt for unge", "rim og regler", barnerim. Prøv ulike kombinasjonar, for eksempel: (bildebøker OR bildebok OR biletbok OR biletbøker) OG (dikt OR lyrikk OR rim OR vers)

Eller søk på barnebøker, barnelitteratur, bildebøker, biletbøker e.l, og filtrer på framstillingsform: dikt, rim og regler...

Emneord i ORIA: dikt, rim, poesi, lyrikk

Ta ein tur innom hylla!

 

Forslag til innføringsbøker

 

Forslag til diktsamlingar:

 

Fagbøker for barn tar for seg eit bestemt tema eller emne, og måten fagstoffet blir lagt fram er tilpassa alderen og forståingsevna til lesaren. 

I norskfaget og i faglitteraturen blir denne litteraturen gjerne omtalt som "fagbøker for barn" eller "sakprosa for...."  barn eller ungdom, litt avhengig av kva for ein definisjon du vel. I daglegtale kallar vi dei derimot ofte for faktabøker. Derfor må du ofte inkludere fleire søkeord for å få relevante treff. Til dømes merker ein ikkje alltid biografiar for barn med "faktabok", og av den grunn må du gjerne inkludere "biografi" i søket. 


I Oria vil du sjå at du kan få ulike treff etter kva for nokre ord/omgrep du bruker. Prøv deg fram. Eit eksempel: I faglitteraturen kan du finne undersjangrar som "fagbiletbøker", men dette ordet gir få eller ingen treff i Oria. Da kan "bildebok AND sakprosa" vere eit alternativ.

 

Søkeord du kan prøve i ORIA: "sakprosa for barn", "sakprosa for barn og unge", "fagbøker for barn", fagbøker for barn og unge", nonficton, "nonfiction picturebooks for children", "faktabok", "faktabøker", "lærebøker for barn"

Emneord i ORIA: Faktabøker, barnebøker, bildebøker, biografier

Ta ein tur innom hylla!

Fantasy i barne- og ungdomslitteraturen tek lesaren med inn i magiske og fantastiske verder. Fantastisk litteratur tilbyr ein arena for utforsking av universelle tema, moral og etiske spørsmål gjennom eventyrlege forteljingar. Søker du etter teori eller innføringsbøker? Hugs at ein på norsk ofte skriv "fantastisk litteratur" eller "fantastiske forteljingar" for barn, medan ein på engelsk brukar fantasy eller  "children's fantasy" ...  

Fantasy spenner over fleire ulike medium, så prøv å definere for deg sjølv kva du eigentleg er ute etter: teikneseriar, biletbøker, bøker, film, spel, tv-seriar... ?

 

Søkeord du kan prøve i Oria: fantasy, "fantastisk litteratur", "fantasy for barn og unge" 

Prøv å avgrense med (eller søke direkte etter sjangrar som) dystopiar, framtidssamfunn, nonsens, skrekk, horror, "high fantasy", "low fantasy", "dark fantasy", "gothic fantasy", "paranormal romance"...

Emneord i ORIA: "fantastisk litteratur", fantasy 

 

Ta ein tur innom hylla!

Forslag til norske bøker

 

LHBT+-tematikk i ungdomslitteraturen gir stemme til personer med ulike seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter, og bidrar til økt forståelse, empati og inkludering. I litteratur for yngre barn kan tilnærmingen være mer subtil, dvs at tematiseringen ikke er så eksplisitt som i ungdomslitteraturen, eller at det ikke er et hovedtema. 

Når du søker "alle felt" i bibliotekkatalogen Oria, får du treff i tittel, beskrivelse, emner osv. Da vil du nok oppdage at det varierer hvilke emneord som er brukt: nyere materiale vil ofte være indeksert med LHBT, mens du kan finne eldre materiale ved å søke på homofili eller homoseksualitet.

På engelsk vil kanskje LGBTQ eller LGBTAI+ og YA literature stå i tittel eller sammendrag, mens emneordene kan være LGBT og queer. 

 

Søkeord du kan prøve i ORIA: 

For barne- og ungdomsbøker: (LHBT OR homofili) AND (barnebøker OR bildebøker)

For å finne artikler, teori, prøv også LHBT+, LHBT-identitet, kjønnsidentitet, skeiv, queer, queer-themed, LBTQ-inclusive, gender identity, diversity osv...

Kombiner med overordnede begreper som barnelitteratur, ungdomslitteratur, eller engelsk: YA literature, children's literature

Eller prøv å presisere med søkeord som viser til sjangre eller framstillingsformer (tegneserier, bildebøker, biletbøker, kjærlighetsroman*, dikt, film osv.)

 

Emneord i ORIA: homofili, LHBT, LGBT, queer, queer identity

Ta en tur innom hylla!

 

Forslag til innføringsbøker og teori:

Forslag til noen barne- og ungdomsbøker:

Både i Rammeplan for barnehagen og i den nye læreplanen for skolen (LK20), er det lagt større vekt på samiske perspektiver enn tidligere, og i Overordnet del slås det blant annet fast at "elevene skal få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter" (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 6). Dermed blir det viktig for deg som skal tar barnehagelærerutdanning eller lærerutdanning å ha kjennskap til dette.

Norsk og samisk er begge offisielle språk i Norge, og samisk kulturarv er en del av den norske kulturarven. I tillegg til å styrke samisk kulturarv og språk, åpner samisk barne- og ungdomslitteratur opp for dialog og forståelse mellom samiske og ikke-samiske lesere, i tillegg til å bygge broer mellom ulike kulturer og samfunn. 

Dersom du er ute etter noe om representasjon av det samiske, kan du prøve emne, frase: "samer i litteraturen". Prøver du å finne eldre barnebøker, vil de ofte være registrert i Oria kun på emne: samer. 

 

Søkeord du kan prøve i ORIA: samisk, sapmi, samer, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk,
samiske sagn, eventyr, samisk barnelitteratur, samisk kulturarv

Emner i ORIA: samisk litteratur, samisk språk, samisk kultur, samer, samer norge, flerkulturell pedagogikk, samisk folkediktning, samiske eventyr. 

Ta en tur innom hylla!

 

Nyttige nettsteder

Tegneserier gis ut for både voksne og barn, og det er ikke nødvendigvis så lett for deg å skille disse fra hverandre siden de står plassert sammen i biblioteket. De siste årene har det blitt utgitt stadig flere tegneserier for barn og unge (både norske og oversatte), og forlagene markedsfører mot barn i beskrivelsen. Derfor kan det noen ganger det være enklere å finne dem ved å søke i Oria enn å lete på hylla.

Søkeord du kan prøve i ORIA: Tegneser*, Tegneserier, teikneser*, teikneseriar, comics, "comic books", tegneserieteori, "grafiske romaner", "grafiske romanar", "graphic novels", tegneserieromaner, "Comic books AND children", children's comics", "children's graphic novels", "YA graphic novels"  

 

Emneord i ORIA: tegneserier, manga, grafiske romaner, tegneserieroman

-- eller kombiner et søk i "alle felt" på (tegneseri* OR teikneser* OR "grafisk roman*") med et spesielt emneord du er ute etter, f.eks. identitet, vennskap, pubertet, familie.... 

Ta en tur innom hylla!

Nyttige nettsteder

Ungdomslitteratur er en samlebetegnelse som favner over over ulike sjangre og medier, så tenk gjennom hva du er ute etter før du begynner å søke. En fellesnevner at dette er litteratur som er utgitt med ungdom som målgruppe, og at de utforsker tema som på ulike måter preger ungdomslivet, slik som identitet, vennskap, kjærlighet, tilhørighet og utenforskap, løsrivelse fra foreldre, og berører gjerne samfunnsspørsmål som angår unge.

 

Søkeord du kan prøve i Oria: ungdomslitteratur, ungdomsbok, ungdomsbøker, ungdomsroman*,  ungdomsfilm, "tegneserier AND ungdom" osv...


Prøv også kombinasjoner med sjangeren eller mediet du er ute etter

Eksempel:  "noveller for ungdom"  eller en søkestreng som "noveller AND (ungdom OR unge)". Merk at vi da også kan få treff på noveller som handler om å være ungdom, men ikke nødvendigvis er skrevet for unge. 

 

Filtrer trefflista på framstillingsform (i høyre marg), f.eks: romaner, noveller, tegneserier osv.

Du kan også prøve å få treff i beskrivelsen, der det gjerne står: roman/ fortelling/ forteljing/ noveller, tegneserie .. "for ungdomstrinnet". 

 

For ungdomslitteratur fra 70-tallet og tidligere, prøv: ungpikebok, ungpikeroman, guttebok. Jentebok og pikebok kan være både for barn og unge tenåringer. 

Emneord i ORIA: ungdomsbøker

Ta en tur innom hylla!

 

Søkeord du kan prøve i ORIA: Litteraturundervisning, litteraturdidaktikk, lesing, leseundervisning, lesedidaktikk, "litterær kompetanse", norskdidaktikk, norskfaget, didaktikk, undervisning, undervisningsmetodikk, undervisningsformer + norsk, norskfaget, norsk språk, litteratur, lesing, leselyst, leseglede, leseopplevelse, lesestimulering...

Forsøk å avgrense ved å presisere: Førskole, førskule, barnehage, barnetrinn, småskole*, mellomtrinn, grunnskole*/skule*, ungdomsskole*/skule*, ungdomstrinn, vidaregåande / videregående skole/skule osv. 

Emner i ORIA: litteraturdidaktikk, litteraturformidling, litteraturforståelse, "litterære samtaler", litteraturundervisning...

 

Søkeord du kan prøve i ORIA: 

  • bildebøker, billedbøker, biletbøker, "picture books", picturebooks...
  • Søk på undersjangre som pekebøker, myldrebøker, ABC-bøker, barnesangbøker, rim og regler, småbarnsbøker (bildebøker AND småbarn), bildebok-apper...
  • Eller søk på forfattere og illustratører du kjenner til 

 

Emner i ORIA: bildebøker, "Lesing - Barnehager", barnehagepedagogikk, førskolepedagogikk, høytlesing, høgtlesing, litteraturformidling, førskolebarn, barnehagen, leseopplevelse, leselyst, "bildebøker - norske"

 

Forslag til nyere bøker for førskolebarn

Nokre aktuelle tidsskrift

Nyttige nettstader