Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Språk

Å henvise til kilder

På sida "kildebruk, referanser og opphavsrett" står det om hvorfor du skal henvise til kildene du har brukt. Her står det litt om hvordan du skal henvise riktig.

På UiA er det mest vanlig å bruke APA7th som referansestil. Innenfor språk- og litteraturvitenskap er det vanlig å bruke Chicago som referansestil. Innenfor engelsk og språkfag er det en del som bruker MLA. Dersom du ikke får beskjed om annet anbefaler vi at du bruker APA7th. 

Zotero logo

Vi anbefaler alle som skriver bachelor og masteroppgave å bruke et referansehåndteringsprogram. Disse programmene lar deg samle og sortere kildene du bruker eller vurderer å bruke. De lar deg også ha oversikt over hvilke kilder du faktisk har brukt, eller bytte referansestil enkelt direkte i dokumentet ditt.

Zotero er et gratis verktøy som dukker opp i verktøylinja i ditt worddokument. Herfra kan du legge inn henvisninger, og programmet lager litteraturlista for deg.

Som student eller ansatt på UiA har du tilgang til Endnote som referanseprogram. Dette tilbyr biblioteket kurs i, som vi i høyeste grad anbefaler deg å gå på. Mer informasjon om kurs finner du under "kursoversikt" til venstre.

I Zotero kan du velge arbeidsspråk, inkludert norsk.

Dersom du bruker Endnote må du laste ned norsk referansestil. Du kan laste ned norsk APA7-stil her. Du kan laste ned norsk Chicago-stil her.

Har du spørsmål om bruken av disse programmene? Send e-post til din bibliotekar (informasjon på startsida), eller kom i veiledningsskranken på biblioteket (2. etasje i Kristiansand, ved inngangen i Grimstad).

Ved UiA brukes ofte APA 7th. Denne stilen har henvisninger i parenteser i teksten, og ei referanseliste på slutten av dokumentet.

For å lese mer om denne referansestilen, og se hvordan du skal skrive kildehenvisninger og referanseliste, kan du besøke Kildekompasset.no

Chicago har to former det er viktig å være klar over. Du vil ofte få beskjed om hvilken du skal bruke.

Author-Year eller Forfatter-År er den vanligste. I denne stilen kommer kildehenvisningene i parentes inne i teksten, og en referanseliste i alfabetisk rekkefølge på slutten av dokumentet. Søk og Skriv forklarer hvordan du refererer med denne stilen.

Fotnote gir kildehenvisningen i fotnote i stedet for inne i teksten. Det er også en referanseliste på slutten av dokumentet ditt. Chicago-manualen gir deg oversikt over hvordan du refererer med denne stilen.

Modern Language Association (MLA) er en referansestil mye brukt av dem som studerer språk, kultur eller andre humanistiske fag. Purdue har en veldig god guide til hvordan du skal skrivehenvisninger og referanser med MLA. Ta en kikk her.