Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Språk

Om bruk av korpus

Når du studerer eller forsker på språk, kan det være veldig interessant å undersøke hvordan språket blir brukt i reelle situasjoner.

Under ser du noen eksempler på store korpus. Dette er ikke en uttømmende liste. Snakk med veilederen din om hvordan du bruker korpus, og hvilke som kan være mest relevante for ditt prosjekt.

Trawl ikon

Tracking Written Learner Language (TRAWL)

Elevtekster i engelsk, fransk, tysk og spansk er samlet inn til et korpus. Flere tekster har lærerkommentarer; noen norske elevtekster er også samlet inn. Les om korpuset i dette spesialnummeret av Nordic Journal of Language Teaching and Learning gjennom denne lenka.

Tekstlaboratoriet

Her finner du en rekke korpus og databaser for talespråk, skriftspråk og flerspråklige, parallelle tekster. Tekstlab driftes av Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO.

Språkbanken - Nasjonalbiblioteket

Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket tilbyr store datasett med norsk tekst og tale. Ressursane rettar seg mot verksemder som utviklar språkteknologiske produkt, språkforskarar og språkstudentar. Alt me utviklar, ligg fritt tilgjengeleg i ressurskatalogen vår.

English corpora

Engelsspråklig korpus. Du må opprette en brukerkonto for å benytte deg av databasen. Brukere må en gang i året koble til UiAs nettverk enten på campus eller vpn for å vise at man fremdeles tilhører UiA.

Corpora Collection Leipzig

Søk i 969 Korpus-baserte ordbøker for 292 språk.