Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Kilder og kildehåndtering i oppgaven (Referanseteknikk)

Kildekritikk. Referanseteknikk. Plagiering. Guide fra biblioteket

Kilder og kildebruk: Del 2: Referanseteknikk

Notater som følger kurset: 

Mer informasjon

 

Se også mer om kildebruk i nettkurset: 

Røsstad, R. Akademisk skriving i GLU, UiA: Modulene 11 (Å bruke kilder) og 12 (Å vise til kilder):  Gå til kurset, velg Enroll

 

Se mer informasjon:

Indirekte sitat (Slik parafraserer du)

Kildekompasset.no > Velg referansestil > og deretter eksempel

Norsk APA 7 manual

Søk & Skriv > Referansestiler

EndNote (verktøy for å håndtere kilder i tekst og i litteraturlisten  > Brukerstøtte UiA

Gneiss, M. S. (2013). Mal for referanseteknikk på samfunnsgeografi,Universitetet i Oslo. Link

 

 

APA 7 style org: Eksempler på kilder i referanselisten (hvordan kildene skal føres i litteraturlisten på slutten av dokumentet)- og mer informasjon om In-text citations, dvs. hvordan du henviser til kilden i teksten

Merk: forskjell på parenteshenvisninger og narrativ henvisning. 
Parenthetical Versus Narrative In-Text Citations
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/basic-principles/parenthetical-versus-narrative

 

APA bloggen finner du mange svar på ofte spurte spørsmål. Bloggen som driftes av American Psycholocial Association, utgiver av stilen: https://apastyle.apa.org/blog