Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Skolebibliotekkunnskap

Fagside for skolebibliotekkunnskap

Dewey Decimal System

De fleste bøkene i biblioteket er sortert etter Dewey-systemet. Dette systemet er basert på tematikk. De ti kategoriene ser du under. Hver av disse har flere underkategorier, også sortert etter tematikk. Derfor vil du finne bøker som handler om det samme i nærheten av hverandre.

 • 000: Referanse, informasjon og datamaskiner
 • 100: Filosofi, psykologi og etikk
 • 200: Religion
 • 300: Samfunnsvitenskap
 • 400: Språk
 • 500: Naturvitenskap og matematikk
 • 600: Medisin, teknologi og anvendt vitenskap
 • 700: Kunst og fritidsaktiviteter
 • 800: Litteratur
 • 900: Historie, biografi og geografi

Faglitteratur for skolebibliotekkunnskap

Aktuelle bøker for mediefag finner du på ulike steder i biblioteket. 

Nedenfor følger noen relevante Deweynumre:

 • 020: Bibliotek- og informasjonsvitenskap
 • 025.54 Litteraturformidling
 • 027.8: Skolebiblioteker
 • 302.231: Digitale medier
 • 370: Utdanning og opplæring
 • 372.4 og 418.4:  Lesing
 • 439.82: Norsk språk
 • 439.8284: Norsk språk : lesing 
 • 741.5 - 741.7: Grafiske romaner og tegneserier
 • 791.4: Film, fjernsyn 
 • 807: Litteratur: Utdanning og opplæring
 • 808.068: Barnelitteratur

Barnebøker

Barnebøkene står ikke sammen med annen litteratur, men på egne hyller i andre etasje i Kristiansand. På kartet under er disse hyllene markerte.

Dersom du står ved veiledningsskanken i andre etasje, kan du finne barnebøker og bildebøker ved å gå et stykke nedover gangen mot plenen. Mellom printerrommet og døra til F-bygget kan du finne begge disse gruppene. For å finne fagbøkene for barn går du andre veien fra veiledningsskranken. Innenfor læreverk til grunnskolen finner du hylla med fagbøker.