Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Skolebibliotekkunnskap

Fagside for skolebibliotekkunnskap

Velkommen til fagsidene for humaniora og pedagogikk

Universitetsbiblioteket tilbyr rikelige ressurser for forskere og studenter på humanistiske og pedagogiske fag. I tillegg til tallrike tidsskrifter på nett har vi også en stor samling ikke-digitaliserte utgaver av faglige tidsskrifter særlig relevante for disse fagene. 

De fagansvarlige bibliotekarene har laget fagsider for hvert fagfelt som undervises ved fakultetet. Her finner du databaser, nettsteder og andre relevante verktøy, samt informasjon om hvordan du kan kontakte din fagbibliotekar. Du kan også komme innom vår veiledningsskranke for å få hjelp med spørsmål om EndNote, referering, og litteratursøk.

Fagansvarlige bibliotekarer

                

Fagsider