Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Skolebibliotekkunnskap

Fagside for skolebibliotekkunnskap

Databaser

Søk i databaser er en sentral det av akademisk vitenskapelig arbeid. Databasene gir deg samlinger av relevant forskning på forskjellige områder. Du kan bla gjennom hele tidsskrift, eller søke etter termer eller fraser som er relevante for ditt arbeid.

 

ERIC

Database fokusert på pedagogikk og undervisning. Mest engelskspråklig.

Academic Search Complete

Flerfaglig database med forskningsartikler i over 4000 tidsskrifter. Mye engelskspråklig. 

Idunn.no  

Universitetsforlagets digitale plattform for norske fag- og forskningstidsskrifter, samt Open Access-bøker.

JSTOR

Flerfaglig database med forskningsartikler, bøker og primærkilder. Mye engelskspråklig.

NORART

Nasjonalbibliotekets samling med referanser til norske og nordiske årbøker og tidsskrifter.

Øvrige databaser

Bla gjennom UiA Universitetsbibliotekets øvrige databaser.

IFLA Repository

Søk i  IFLAs ulike publikasjoner, rapporter og planer, eller bla i publikasjoner om skolebibliotek her .