Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HEL203

Fagside fra Biblioteket - tips til litteratursøking og kildehåndtering

Brukerstøte Word - nettkurs fra UiA

Via nettkurset om Word fra UiA finner du flere tips vedørende bruk av Word i oppgaveskrivingen: Hvordan lage innholdsfortegnelser og punktlister, sette inn sidetall, samarbeid på dokuemnet etc. Gå til kursoversikten Digitale ferdigheter og velg Word

Samarbeid på oppgaver

Jobb sammen flere på en gruppeoppgave via Office365 pakken.

Logg på innsia.uia.no

Videdemonstrasjoner

Hengende innrykk i litteraturlisten Word

APA stilen bruker hengende innrykk for kilder som går over flere linjer i litteraturlisten. Se Kildekompasset.no

Dersom du ikke bruker EndNote - eller Words eget referansehåndteringsverktøy - kan du få dette på følgende måte

  • Windows: ctrl+t  -  å få vanlig justering igjen, ctrl+shift+t.  Merk dine kilder, klikk ctrl-t. Alternativt formater via Avsnitt (paragraph): velg Avsnitt - Spesielt: Hengende - velg eventuelt også linjeavstand
  • MAC: Format > Avsnitt > Oppsett > Innrykk og avstand > Velg "Hengende" fra nedtrekksmenyen under Spesielt

Kildehåndtering via Words referanseverktøy

WORD har en innebygget en mulighet for enkelt å lage referanselister basert på dinekilder brukt i løpende tekst. Se mer informasjon her

Alternativ benytt et eget verktøy sammen med Word, feks EndNote. Se informasjon på  https://www.uia.no/bibliotek/kildebruk-og-opphavsrett/endnote og våre brukerstøttesider EndNote fagside libguides.uia.no/endnote

EndNote og Word - Kildehåndtering

Se mer informasjon på våre brukerstøttesider