Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HEL203

Fagside fra Biblioteket - tips til litteratursøking og kildehåndtering

EndNote - verktøy for kildehåndtering i oppgaven

Endnote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.

  1. Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.
  2. EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
  3. På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument

Se mer informasjon om bruk av EndNote på bibliotekets nettsider- og på våre brukeresøttesider, fagsiden for EndNote

Skriveprosessen

Læringsvideoer fra UiT om akadmisk skriving - lesestrategier og notatteknikk. Videoene gir et innblikk i ulike teknikker og metoder innenfor studieteknikk og akademisk skriving. Gå til nettkurset

Skrivestua ved UiA

Synes du akademisk skriving er utfordrende?  ta kontakt med Skrivestua ved UiA og få verdifulle tips til ditt uferdige arbeid. Skrivestua er UiAs drop-in-tilbud til alle studenter som skriver akademiske tekster. Ta kontakt /book tid hos  Skrivestua ved UiA