Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Nordisk

Nordisk og norsk - språk og litteratur

Nordiske språkorgan

Det nordiske samarbeidet

Norden.org

Det nordiske samarbeidet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyane, Grønland og Åland. På nettstaden Norden.org finn du mellom anna Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Du kan finne nordisk informasjon og statistikk frå dei nordiske land, og du kan søke i og lese publikasjonar frå ministerrådet, Nordisk råd og andre tilhøyrande organisasjonar.