Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Religion, filosofi og historie

Dette er fagsiden for religion, filosofi og historie. På sidemenyen finner du fagspesifikke ressurser for de enkelte fagene.

STRATEGISKE SØK

Når man skal gjøre seg kjent med et nytt fagfelt lønner det seg å gjøre systematiske litteratursøk. Det finnes flere gode strategier for dette, og ettersom du øver på det til du finne ut hva som passer best for deg og oppgavene du skal løse.

En søkestrategi vi anbefaler her ved UBA kalles Success. Prøv denne før du prøver noe annet. Her er en liten serie med innføringsvideoer vi har laget til den. Du kan også melde deg på bibliotekets åpne kurs (se kurskalender). Lykke til!

Søketeknikker 1

SØKETEKNIKKER 1
Når man skal gjøre litteratursøk kan det være nyttig å dele søket sitt inn i tre deler: Oversikt, dybde og aktualitet.

1. OVERSIKT

Begynn med å skaffe deg oversikt over emnet, sentrale begreper, viktige tidsskrifter, og betydningsfulle verk og bidragsytere. Her kan leksikon, ordbøker og andre oppslagsverk på nettet være gode hjelpemidler.

2. DYBDE

Den aller nyeste forskningen presenteres oftest i forskningsartikler i fagtidsskrifter. På de fleste forskningsfelt er det noen tidsskrifter som regnes som mer sentrale enn andre. Rundt disse finnes det mange tidsskrifter som er mer fokusert på smalere temaer eller spesifikke perspektiver. Du kan gjøre søk etter forskningsartikler i fagspesifikke databaser (se egen side).

Når du ser at enkelte tidsskrifter går igjen i søkene dine kan det være nyttig å gjøre søk spesifikt i disse tidsskriftene. Hvem er de nye stemmene i diskusjonen, som kanskje utfordrer de perspektivene som er etablert og "sentrale"? 

3. AKTUALITET

Er det du forsker på relevant for noe som skjer i samtiden? Noen søk i nyhetsaviser og uketidsskrifter kan sette problemstillingen din i en aktuell kontekst og gi deg nyttige innfallsvinkler til problemstillingen.

Søketeknikker 2

SØKETEKNIKKER 2
Mange er vant til å "google". Men visste du at det går an å gi søkemotoren beskjeder som gjør at den arbeider mer målrettet? Her er noen verktøy for effektive nettsøk: Boolske operatorer, trunkering og frasesøk.

BOOLSKE OPERATORER

Når vi gjør litteratursøk kan det lønne seg å ha noen såkalte "Boolske operatorer" på repertoaret. Boolske operatorer er enkle kommandoer man kan skrive inn i søket sitt. De gjør søket mer effektivt og målrettet, og de fungerer i de aller fleste søkemotorer og kataloger på nettet.

Hvis du noen gang har brukt "Avansert søk", så kan du ha sett at de boolske operatorene ofte er lagt inn som alternativer i en rullegardinmeny til venstre for hver av søkeboksene: OG/AND, ELLER/OR og IKKE/NOT.

OG/AND knytter sammen to emneord og gir treff på dokumenter som inneholder begge disse emneordene.

ELLER/OR gir treff på begge ordene det søkes på samtidig. Nyttig dersom man søker på synonymer.

IKKE/NOT utelater ord som ikke er relevante for søket og fjerner "støy".

TRUNKERING

Trunkering betyr at man forkorter søkeordet til selve ordstammen slik at den får flere treff. Ved å sette en asterisk (*) etter søkeordet får søkemotoren beskjed om å finne alle ord med denne ordstammen. Det gir flere treff som kan være relevante, og som vi kanskje har oversett. For eksempel vil søket arbeid* gi treff på arbeid, arbeidstaker, arbeidsliv, arbeidsmiljø osv.

FRASESØK

Ved å søke på hele fraser kan man konsentrere søket om bestemte formuleringer og begreper. Vi gjør det ved å sette ordene i en setning i anførselstegn, som "nasjonale minoriteter". Uten anførselstegn ville dette gi oss treff i alle tekster med ordene nasjonale og minoriteter, og få av disse ville handle om vårt tema. Med anførselstegn får vi kun tekster som bruker dette begrepet.