Skip to main content

Religion, filosofi og historie

Dette er fagsiden for religion, filosofi og historie. På sidemenyen finner du fagspesifikke ressurser for de enkelte fagene.

Ressurser for oppgaveskriving

Finne faglitteratur til oppgave

 

EBSCOhost samsøk i flere databaser
 

 

Ebsco er en flerfaglig databasevert med flere fagspesifikke databaser. Academic search complete er tverrfaglig, Atla er for religion og MLA er for språk og litteratur, etc. Velg de databasene du ønsker å søke i ved å klikke på "choose databases" når du er inne i Ebsco.

 

Google Scholar Search

Google Scholar gjør svært omfattende søk i bøker, artikler, konferanser o.l., og kan være et nyttig supplement til søk i databaser. Vær imidlertid oppmerksom på at Google ikke oppgir hvilke kriterier for faglighet som gjelder for søkeresultatene. 

Ressurser for presentasjoner

Aktuelle nettsteder