Skip to main content

Religion, filosofi og historie

Dette er fagsiden for religion, filosofi og historie. På sidemenyen finner du fagspesifikke ressurser for de enkelte fagene.

Kildehenvisninger

KILDEHENVISNING

Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering. Til gjengjeld er det fagmiljøets plikt å gi den veiledning som trengs for at du skal bli trygg på om du følger god og akseptabel praksis med hensyn til kildebruk. Spør din veileder hvis du er i tvil.

Kildekompasset gir god informasjon om kildekritikk, referanser, litteraturlister, og hva loven sier om plagiat. Her kan du også finne maler til de mest brukte referansestilene. Spør din veileder hvilken stil som brukes på ditt fagfelt. Se også UBAs kurskalender.

Søk og skriv har også en god innføring i hvordan man refererer til ulike typer kilder.