Skip to main content

Religion, filosofi og historie

Dette er fagsiden for religion, filosofi og historie. På sidemenyen finner du fagspesifikke ressurser for de enkelte fagene.

Lese- og skrivehjelp

Biblioteket tilbyr kurs i diverse studieteknikker. Se kurskalenderen.

Søk & Skriv kan du få gode tips til litteratursøk, lesing og skriving, gode kollokviegrupper, og kildehenvisning.

For deg som skriver på engelsk som andrespråk har Universitetet i Manchester utviklet en nyttig frasebank, en samling med akademiske formuleringer sortert etter funksjon.

Den nordiske siden TekstLab utvikler en lignende samling med forklaringer av de vanligste 700 akademiske ordene. Nyttig både i lesefasen og skrivefasen.

Podkasten om akademisk skriving gir deg studietips rett i øret hvor enn du er i verden.