Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HEL203

Fagside fra Biblioteket - tips til litteratursøking og kildehåndtering

Oppsummert forskning

Litteraturtips

Forskningsartikler - eksempel på søk i MEDLINE (EBSCOhost)

søk med ord fra tittel (flere treff om man ikke avgrenser til felt tittel (se TI foran søkeordene)

 • Angst - Systematiske oversikter, eller RCT'es
  • TI ( "physical activity" OR running OR walking OR exercise ) AND TI anxiety AND TI ( review OR meta-analys* OR metaanalys* OR random* ) Lenke til treff
 • Depresjon, systematiske oversikter eller RCT'er
  • TI ( "physical activity" OR running OR walking OR exercise ) AND TI depression AND TI ( review OR meta-analys* OR metaanalys* OR random* ) Lenke til treff

Fysisk aktivitet og psykisk helse - bøker

Søk flere i ORIA

Se hylle i biblioteket: 613.7

Flere boktips og artikkeltips nedenfor

Motiverende samtaler/intervju - søk i ORIA

Fysisk aktivitet - psykisk helse - motivasjon - barrierer - artikler og bøker

Fysisk aktivitet - Motivasjon - barrierer   - mentale lidelser - eksempler på artikler

 • Firth, J., Rosenbaum, S., Stubbs, B., Gorczynski, P., Yung, A. R., & Vancampfort, D. (2016). Motivating factors and barriers towards exercise in severe mental illness: a systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 46(14), 2869–2881. https://doi.org/10.1017/S0033291716001732
 • Glowacki, K., Weatherson, K., & Faulkner, G. (2018). Barriers and facilitators to health care providers’ promotion of physical activity for individuals with mental illness: A scoping review. Mental Health and Physical Activity, Mental Health and Physical Activity, Ihttps://doi.org/10.1016/j.mhpa.2018.10.006
 • Farholm, A., & Sørensen, M. (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of cross-sectional studies. International Journal Of Mental Health Nursing, 25(2), 116–126. https://doi.org/10.1111/inm.12217
 • Farholm, A., & Sørensen, M. (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of intervention studies. International Journal of Mental Health Nursing, 25(3), 194–205. https://doi.org/10.1111/inm.12214
 • ​Swarbrick, M., Nemec, P. B., Brandow, C. L., & Spagnolo, A. (2018). Strategies to Promote Walking Among Community-Dwelling Individuals With Major Mental Disorders. Journal Of Psychosocial Nursing And Mental Health Services, 56(3), 25–32. https://doi.org/10.3928/02793695-20171205-01
 • Çelik Ince, S., & Partlak Günüşen, N. (2018). The views and habits of the individuals with mental illness about physical activity and nutrition. Perspectives In Psychiatric Care, 54(4), 586–595. https://doi.org/10.1111/ppc.12289

 

​Bøker - motivasjon

Søk selv

Søk selv

 

Se søktips i fanen Finn litteratur