Skip to main content

HEL203

Fagside fra Biblioteket - tips til litteratursøking og kildehåndtering

Oppsummert forskning

Litteraturtips

Forskningsartikler - eksempel på søk i MEDLINE (EBSCOhost)

søk med ord fra tittel (flere treff om man ikke avgrenser til felt tittel (se TI foran søkeordene)

 • Angst - Systematiske oversikter, eller RCT'es
  • TI ( "physical activity" OR running OR walking OR exercise ) AND TI anxiety AND TI ( review OR meta-analys* OR metaanalys* OR random* ) Lenke til treff
 • Depresjon, systematiske oversikter eller RCT'er
  • TI ( "physical activity" OR running OR walking OR exercise ) AND TI depression AND TI ( review OR meta-analys* OR metaanalys* OR random* ) Lenke til treff

Fysisk aktivitet og psykisk helse - bøker

Søk flere i ORIA

Se hylle i biblioteket: 613.7

Flere boktips og artikkeltips nedenfor

Motiverende samtaler/intervju - søk i ORIA

Fysisk aktivitet - psykisk helse - motivasjon - barrierer - artikler og bøker

Fysisk aktivitet - Motivasjon - barrierer   - mentale lidelser - eksempler på artikler

 • Firth, J., Rosenbaum, S., Stubbs, B., Gorczynski, P., Yung, A. R., & Vancampfort, D. (2016). Motivating factors and barriers towards exercise in severe mental illness: a systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 46(14), 2869–2881. https://doi.org/10.1017/S0033291716001732
 • Glowacki, K., Weatherson, K., & Faulkner, G. (2018). Barriers and facilitators to health care providers’ promotion of physical activity for individuals with mental illness: A scoping review. Mental Health and Physical Activity, Mental Health and Physical Activity, Ihttps://doi.org/10.1016/j.mhpa.2018.10.006
 • Farholm, A., & Sørensen, M. (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of cross-sectional studies. International Journal Of Mental Health Nursing, 25(2), 116–126. https://doi.org/10.1111/inm.12217
 • Farholm, A., & Sørensen, M. (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of intervention studies. International Journal of Mental Health Nursing, 25(3), 194–205. https://doi.org/10.1111/inm.12214
 • ​Swarbrick, M., Nemec, P. B., Brandow, C. L., & Spagnolo, A. (2018). Strategies to Promote Walking Among Community-Dwelling Individuals With Major Mental Disorders. Journal Of Psychosocial Nursing And Mental Health Services, 56(3), 25–32. https://doi.org/10.3928/02793695-20171205-01
 • Çelik Ince, S., & Partlak Günüşen, N. (2018). The views and habits of the individuals with mental illness about physical activity and nutrition. Perspectives In Psychiatric Care, 54(4), 586–595. https://doi.org/10.1111/ppc.12289

 

​Bøker - motivasjon

Søk selv

Søk selv

 

Se søktips i fanen Finn litteratur