Skip to main content

HEL203

Fagside fra Biblioteket - tips til litteratursøking og kildehåndtering

Sykefravær litteraturtips

Statistikk - offentlige publikasjoner

 

Nettsteder

 

Søk forskningsartikler

Eksempler på søk

  • Google scholar:   intitle:workplace intitle:sickness|absence|sick  Lenke til treff
  • Google Scholar: helsefremmende arbeidsplasser
  • Google scholar: "health promotion" workplace

Databaser via EBSCOhost

Søkes ord fra tittel, sett TI foran søkeordene. Søker da smalt, søk bredere uten å avgrense på hvor ordene kan forekomme

  • MEDLINE & Business Source Complete: TI ( (sick* AND (absence OR leave) OR sickness ) AND ( workplace OR worksite OR "work site" ) AND ( TI (review OR meta-analys*) ) Lenke til treff
  • MEDLINE & Business Source Complete: TI ((sick* AND (absence OR leave) OR sickness ) AND TI ( workplace OR worksite OR "work site" ) Lenke til treff

Eksempel på treff

 

Rapporter  - søk i Google, spesifikke nettsteder ORIA