Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Forskerfokus

Forurensing av fjorder i forbindelse med deponier

Hilde Trannum

Foredraget vil omhandle hvordan det står til med kysten vår, med hovedfokus på bunnen. Hva er de største truslene, og hvordan påvirker klimaet kystøkosystemene? Hvorfor ser det kanskje annerledes ut der du alltid har badet? Og hvordan følger vi med på kystens helsestatus?

 

 30. nov 2022

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Grimstad


 

Kunst, sosiale relasjoner og bærekraft

Helene Illeris / Tony Valberg

I et halvt år har en gruppe mennesker med ulik bakgrunn og aldre møtes i rådhuset i Kristiansand for å spise et måltid, samtale, lage musikk og sammen med planter, mikroorganismer og små organismer bygge en grønn biotop. Ingen visste hvordan dette ville utvikle seg. Som del av en relasjonell estetikk modellertes et bærekraftig mini-bysamfunn, et midlertidig sosialt laboratorium.

 

 16. nov 2022

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - 1. etasje, Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon

Spill i undervisning og vurdering

Lenka Garshol

Å bruke spill i undervisning er blitt mer og mer populært de siste årene. De som er skeptiske til bruk av spill for læring høres mindre og mindre, mens det er flere og flere entusiaster som gjerne ønsker å bruke spill til å løse alle verdens/pedagogens utfordringer. Kan riktig valg av spill virkelig bøte på alle våre (didaktiske) problemer? Kan spill til og med brukes som en vurderingsmetode? Eller er det bare en moteting som går over?

 

 19. oct 2022

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - 1. etasje, Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon

Hva er nevrovitenskap?

Tor og Hanne Stensola

Nevrovitenskap er et ungt og raskt voksende fagfelt. I nevrovitenskap arbeides det for å forstå hvordan hjernen skaper fenomen som tanker, følelser, persepsjon, minner, og adferd. Slik kunnskap vil gi oss helt nye måter å forstå oss selv på, og nye grunnlag for forebygging og behandling av mentale lidelser. I dette foredraget vil Tor og Hanne Stensola forklare hvordan vi kan bygge kunnskap om de biologiske prosessene som ligger bak mentale fenomen, og hvordan vi kan lære om våre egne hjerner gjennom dyremodeller.

 

 05. oct 2022

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - 1. etasje, Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon

Hvordan kan undervisning i skole og lærerutdanning motvirke fordommer og gruppefiendtlige holdninger?

 25. mai 2022

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - 1. etasje, Campus Kristiansand

Click for more information 


 

Stephen Seiler presenterer sin forskning på utholdenhetstrening

 18. mai 2022

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - 1. etasje, Campus Kristiansand

Click for more information 


 

Kampen om historien. Når fortiden brukes og misbrukes i krig og konflikter

 11. mai 2022

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - 1. etasje, Campus Kristiansand

Click for more information