Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Forskerfokus

Global Mindset

Randi Eidsaa

Randi Margrethe Eidsaa har sammen med de tre musikkstudentene Vetle Rødningsby, Adrian Mcallister og Espen Jægersborg arbeidet med Global Mindset: Samskaping av kunnskap om arabisk musikk, et undervisnings- og forskningsprosjekt. De har jobbet sammen med palestinsk musiker Loab Hammod og hatt konserter på Vestbredden og i Israel. Gruppen vil legge frem resultater fra prosjektet og vi får høre eksempler på arabisk musikk.

 

15. jan 2020

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Grimstad


 

Holt seminar 180 år
Ernst Håkon Jahr / Jan Kløvstad

I år er det 180 år sia lærerutdanninga på Holt ved Tvedestrand starta sin virksomhet, i 1839, som Holt seminar. Dette var den første utdanningsinstitusjonen som gjennom vekst og fusjoner blei til UiA i 2007. Jan Kløvstad og Ernst Håkon Jahr har gitt ut ei bok med tittelen ”Holt seminar 180 år. Lærerutdanninga i Holt 1839–1877”

 

 29. jan 2020

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


 

Kan etikken bygge på følelsene?

Hans Herlof Grelland

Vi kan ha en følelse av at noe er rett og galt. Uten dette mangler vi et moralsk kompass i livet. Har dette noe med følelser som glede og sorg å gjøre? Ligger det en verdidimensjon i følelsene? Kan ikke vår følelse av hva som er rett noen ganger slå helt feil? Hva da med det moralske kompasset?

 

 12. feb 2020

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - 1. etasje, Campus Kristiansand


 

Krigsminner i nye norske romaner

Unni Langås

Andre verdenskrig i Norge inspirerer stadig til litterær behandling. I dag er tekster om krigen skrevet av forfattere, som henter stoff fra andre kilder. I denne ‘postmemory’- situasjonen kan dette være minner basert på fortellinger gjennom generasjoner eller minner konstruert over generasjonsmønstre. Unni Langås ser i lys av dette på Kjartan Fløgstads Due og drone (2019) og Simon Strangers Leksikon om lys og mørke (2018).

 

 26. feb 2020

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - 1. etasje, Campus Kristiansand


 

Visuell kompleksitet på digitale flater

Martin Engebretsen

I dagens digitale mediesamfunn møter vi skjermtekster der mye informasjon skal formidles på en begrenset flate. Grafiske kart eller figurer benyttes for å signalisere mønstre i informasjonen som ligger tilgjengelig via lenker. Foredraget viser hvordan hypertekst og datavisualisering krever nye former for visuell lesekompetanse i befolkningen. Martin Engebretsen leder et større forskningsprosjekt om datavisualisering i offentligheten.

 

 11. mars 2020

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


 

Bilingual sentence reading: effect of form relationship between words in English as a second
language

Maud Pelissier

To successfully understand a written message, we associate the orthographic form of words to their meaning. Evidence shows that the recognition of a word can be slowed down by encountering a similar word earlier in the sentence. What factors impact this persistent influence and what mechanisms are responsible for it, particularly in Norwegian-English bilinguals reading in their second language?

 25. mars 2020

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - 1. etasje, Campus Kristiansand


 

Aktive elever lærer bedre

Sveinung Berntsen

Skoleungdom som får røre seg mer, lærer bedre. Bare noen minutter ekstra med skikkelig aktivitet hver dag er nok. Gjennom prosjektet School in Motion (ScIM) fikk over 2000 ungdommer fra 29 skoler to timer ekstra kroppsøving og fysisk aktivitet hver uke. Mer aktivitet førte også til mer trivsel, bedre læringsmiljø og at mange kom i bedre fysisk form, ungdommene gjorde det også bedre på nasjonale prøver.

 

 01. apr 2020

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - 1. etasje, Campus Kristiansand


 

How ”normal people” can train like the world’s best endurance athletes

Stephen Seiler

How can modern exercise physiology laboratories reveal the body’s remarkable capacity for adaptation? We learn why “no pain no gain” is a slick slogan, but a fundamentally flawed approach to getting faster and fitter over time. Stephen Seiler has studied training habits of great endurance athletes. Going “green” is also important for building endurance sustainably.

 

 15. apr 2020

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - 1. etasje, Campus Kristiansand


 

Kunst, sosiale relasjoner og bærekraft

Tony Valberg / Helene Illeris

I et halvt år har en gruppe mennesker med ulik bakgrunn og aldre møtes i rådhuset i Kristiansand for å spise et måltid, samtale, lage musikk og sammen med planter, mikroorganismer og små organismer bygge en grønn biotop. Ingen visste hvordan dette ville utvikle seg. Som del av en relasjonell estetikk modellertes et bærekraftig minibysamfunn, et midlertidig sosialt laboratorium. I Helenes aktuelle forskning er hun opptatt av hvordan man kan arbeide med økologisk oppmerksomhet i undervisning med samtidskunst i skolen. Hun har derfor fulgt performancegruppen Seidlers Sensorium i deres arbeid med skoleklasser i naturen. Hun vil fortelle om de første resultater fra dette nye forskningsprosjekt.

 

 29. apr 2020

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - 1. etasje, Campus Kristiansand