Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Forskerfokus

 15. mai - 2024

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand - Biblioteket, 2. etasje, D2 023

Den lange veien mot (noe) Matnyttig

Christine Helle  - Helse

Matnyttig er et stort, omfattende og pågående forskningsprosjekt som handler om å fremme god ernæring tidlig i livet. Vi implementerer flere digitale kostholdstiltak i alle Agders kommuner gjennom viktige kommunale arenaer som helsestasjoner og barnehager. Veien mot Matnyttig startet mer enn 10 år tilbake i tid, og den startet i det små.

Klikk for mer informasjon


 

 08. mai- 2024

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand - Biblioteket, 2. etasje, D2 023

Menstruasjonshistorie i Norge – hva vet vi? 

Camilla Røstvik  - Helse

I senere år har menstruasjon blitt et tema vi snakker mer om, men hva vet vi om fenomenets historie i Norge? Bli med historiker Camilla Mørk Røstvik på en reise gjennom mensens historie i Norge, fra hjemmestrikkete bind og folkloristikk til bedriften SABA og influensere. 

Klikk for mer informasjon


 

 24. april - 2024

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand - Biblioteket, 2. etasje, D2 023

Fakta om flått

Vivian Kjelland  - Naturvitenskap

Våren er her, og med den våkner flåtten til liv. Det finnes mange myter om flått, og det kan være vanskelig å vite hva man kan stole på av informasjon på internett. I dette foredraget vil Vivian Kjelland fortelle deg alt du trenger å vite om flått og flåttbårne patogener i Norge.

Klikk for mer informasjon


 

 10. april - 2024

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand - Biblioteket, 2. etasje, D2 023

Geologiens påvirkning av plantevekst

Tor Sigvald Johansen - Naturmuseet 

Det er ikke tilfeldig hvor planter vokser. Plantene lever av næringsstoffer de finner i berggrunnen og jordsmonnet. Dette foredraget presenterer sentrale bergarter og mineraler som opptrer i Norge, hvordan de bidrar med forskjellige næringsstoffer som er viktige for særskilte planter, og hvordan disse stoffene gjøres tilgjengelig gjennom naturlige prosesser som danner ulike typer jord.

Klikk for mer informasjon


 

 03. april - 2024

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand - Biblioteket, 2. etasje, D2 023

-

Odrun Arna Gederaas - Helse

Institutt for naturvitenskapelige fag har rikt utstyrte laboratorier med muligheter for eksperimenter innen kjemi, biomedisin, fysikk, biologi og økologi. Ved kreftforskning er det viktig med tverrfaglig samarbeid og dette belyses med eksempel fra fotodynamisk terapi, som er en lovende kreftbehandlings form. Det nye planlagte steril laboratoriet vil være tilgjengelig for både bachelor- og master-studenter, samt PhD og eksterne forskere. 

Klikk for mer informasjon


 

 20. mars - 2024

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand - Biblioteket, 2. etasje, D2 023

Værmeldinger og koronadiagrammer: Hva forteller de om hverdagsmatematikk?

Anders Wiik - Matematikk

Bruken av datavisualiseringer og statistikk i samfunnet er i vekst. Hva innebærer det for deg og meg? I dette foredraget presenterer Anders Wiik pågående forskning på hverdagsmatematikk med utgangspunkt i værmeldinger og koronastatistikk fra norske aviser. Du vil få høre om hva slags matematikkforståelse som forventes av leserne, og hvilke utfordringer og muligheter leserne står overfor.

Klikk for mer informasjon


 

 13. mars - 2024

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand - Biblioteket, 2. etasje, D2 023

Bokpres: Modernism and religion

Jamie Chr Callison - Språk 

Modernism and Religion argues that modernism participated in broader processes of religious change in the twentieth century. The new prominence accorded to immanence and immediacy in religious discourse is carried over into the modernist epiphany. Modernism became mystical.

Klikk for mer informasjon


 

  31 januar - 2024

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand - Biblioteket, 2. etasje, D2 023

 

Korsang  – lyden av fellesskap

Anne Haugeland Balsnes - Musikk

Et kor kan assosieres med begge betydningene av det engelske begrepet»community» – det er et fellesskapssystem og kan gi fellesskapsopplevelser. Balsnes kaller i tillegg korsang for lyden av fellesskap. Hva kjennetegner musikalske fellesskap? Hvordan kan vi forstå de psykososiale prosessene som skjer når vi lager musikk sammen? Og hva kan det bety for mennesker å delta i en musikalsk sammenheng som et kor? 

Klikk for mer informasjon


 

 17. januar - 2024

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand - Biblioteket, 2. etasje, D2 023

 

Klima, miljø og bærekraft i norrøn litteratur

Reinhard HennigNordisk / mediefag 

Hvordan opplevde mennesker i vikingtid og nordisk middelalder endringer i klima og miljø? Hvordan så de på bærekraftproblemer? I dette foredraget drøfter Reinhard Hennig hvilke innsyn den norrøne litteraturen kan gi oss i førmoderne tenkning rundt klima, miljø og bærekraft.

Klikk for mer informasjon