Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Forskerfokus

Quality of life and pain by Adolescents and their Parents        

Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen  

The overall aim of the thesis was to expand our knowledge of HRQOL and pain by investigating sociodemographic, psychosocial, pain-, sleep-, health literacy and COVID-19-related factors associated with HRQOL in a school-based sample of Norwegian adolescents and their parents during two years of youth.

 

 24 May - 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Produserer vi psykisk uhelse blant ungdom?        

Janne Lund   

Psykiske helseplager blant ungdom er stadig økende og særlig blant jenter. I dette forskningsprosjektet konsentrerer vi oss om jenter og viser hvordan psykiske helseplager må forstås i sammenheng med hverdagen og samfunnet rundt jentene. Hvordan foregår skolestress i jentenes hverdag? Hva betyr det å mestre utfordringer og hvordan forventer vi at ungdom skal mestre? 

Janne Lund er universitetslektor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. 

 

 10. Mai 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Why Norway of all places? - German writer Hans Henny Jahnn’s Exile in Norway (1915-1918)       

Thorsten Päplow  

In order prevent being drafted into the German army during World War I, Jahnn and his partner fled to Norway. While it is established that Jahnn’s time in Norway had a profound influence on his (later) writings, it is less clear why they chose to go to rural Norway (Aurland). Spoiler alert: The answer may or may not be connected to Jahnn’s reading of Ibsen.   

Thorsten Päplow er førsteamanuensis ved Institutt for fremmespråk og oversetting. 

 

 26. Apr 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Resirkulering Li-ion batterier fra el-biler      

Gunstein Skomedal  

Sirkulær økonomi er et viktig grep for å sikre at de dyrebare ressursene våre brukes mest mulig effektivt uten at noe går til spille. Et eksempel er hvordan vi ser på gjenbruk og resirkulering av Li-ion batterier fra elbiler. Gunstein Skomedal er postdoktor ved institutt for ingeniørvitenskap og vil presenteres sin forskning på anodematerialer til Li-ion batterier med fokus på grafitt og resirkulering 

 

 12. Apr 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Grimstad


Klikk for mer informasjon


 

Affektivt tilskuerskap i politisk samtidsteater       

Nina Helene Jakobia Skogli   

I doktoravhandlingen Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater analyseres tre teaterforestillinger som griper inn i sammensatte og kontroversielle samfunnsutfordringer. De tar opp utfordringer uten å tilby løsninger på problemene som skisseres. 

Hva gjør det med oss som opplever forestillingen? Skogli undersøker hvordan det skapes en usikkerhet i tilskueren som er affektiv og politisk ladet. I lunsjforedraget vil hun fortelle om potensialet i slike affektive tilskueropplevelser. 

 

 22. Mar 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Studentaktiv læring med simulering av vanskelige samtaler    

Mauricio Cifuentes  

Det presentere en produksjon innen Serious games-sjangeren. Målet er å forbedre kvaliteten på studenters refleksjon. Studenten går inn i en simulering med rollen som sykepleier og skal løse et problem fra et virkelighetsscenario. Her tvinges studenten til å ta beslutninger og på den måten lære hva som er «best practice» mens det navigeres i en labyrint av samtaler.  

Mauricio Cifuentes er senioringeniør ved IT-avdelingen og jobber med IKT og datateknologi. 

 

 01. Mar 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Nye runefunn kaster nytt lys over nordisk språkhistorie og betydningen av norske runer   

Michael Schulte

I år 2018 avsluttet vi Norsk språkhistorie, det nye norske standardverket, som kom i fire bind. Dette prosjektet hadde tatt oss nærmest 10 år fra den første idédugnaden i Bergen sommeren 2008.  

Men nå har det skjedd noe helt uforutsigbart som betyr at språkhistorien må skrives om på ny:  

Det dukket opp gamle runer som dateres tidligere enn alt som vi kjenner til fra før: runene fra Hole i Ringerike; se Kristel Zilmers melding i https://www.khm.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/fant-verdens-eldste-runestein.html

I dette foredraget presenterer jeg de nye funn på grunnlag av Zilmers foreløpige rapport, og jeg diskuterer konsekvenser for språkhistorien. Sentrale stikkord er perioder og periodisering, eldste syntaks, runenes opprinnelse og betydningen av selve ordet runo

 

 15. Feb 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge  

Lisbeth Skregelid, Kristian Nødtvedt Knudsen, Monica Klungland og Jørund Føreland Pedersen 

Det gis et innblikk i den nye boka Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge fra forskningsgruppen Kunst og barn & unge ved Fakultet for kunstfag.   

Hvorfor trenger barn og unge kunst?  Lisbet Skregelid og Kristian Nødtvedt Knudsen vil blant annet presentere innledningskapitlet og ulike begrunnelser for kunstens og kulturens betydning. Videre gis innblikk i andre deler av boka. Monica Klungland og Jørund Føreland Pedersen vil presentere sine kapitler. 

 

 08. Feb 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Straffens etikk 

Terje Fredwall

Boka «Straffens etikk» tar opp aktuelle verdikonflikter, etiske problemer og profesjonsmoralske dilemmaer forbundet med straff. Den er et bidrag til en tverrfaglig og erfaringsbasert samtale om straffens etiske sider.  

Terje Emil Fredwall, en av bokas redaktører, vil presentere temaer fra boka.  Terje er professor ved Senter for omsorgsforskning, UiA og har i en årrekke vært opptatt av profesjonsetikk og straffens grunnleggende problemer. 

 

 25. Jan 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Virtuell virkelighet i sykepleierutdanningen – funker det?     

Eva Mari Andreasen  

Har du noen gang hatt en samtale og så i ettertid kommet på noe viktig som burde ha blitt sagt? Når en pasient skal til kirurgi, må pasientinformasjonen mellom helsearbeidere være korrekt. I dette foredraget vil du få høre om hvordan man kan kommunisere slik at budskapet blir mottatt og forstått og hvilken læringseffekt virtuell virkelighet (VR) kan ha når sykepleiestudenter skal lære å kommunisere pasientinformasjon.

 

 15. Mar 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Når de døde ugler tuter!

Roar Solheim

Forskerfokus i biblioteket er et lunsjarrangement, hvor forskere ved UiA presenterer sin forskning for kolleger og studenter.

 

 11. Jan 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand