Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Forskerfokus

Dette skjer når barn leser for hunden

Andreas Reier Jensen og Ilmi Willbergh 

Studien er en videoobservasjon der vi undersøker 3. klassinger som leser for en såkalt lesehund på skolen. Barna blir mer konsentrerte om lesningen og innholdet i leseboken. De blir mer utholdende og opplever leseglede og mestring. Elevene ser hunden som et selvstendig kommuniserende individ og de må late som at hunden forstår ordene som leses. Lek- og rollespill er avgjørende for om elevene får utbytte av denne typen leseopplæring.

 

 06. desember - 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Ørets poesi. Om å forske på sanglyrikk

Bjarne Markussen

Sanglyrikken er den eldste og mest utbredte formen for poesi. Den spenner fra fotballsanger til salmer og  popballader. På 2000-tallet har den litteraturvitenskaplige interessen for denne diktarten økt betraktelig. I foredraget diskuterer professor Bjarne Markussen sanglyrikkens egenart og de utfordringene som litteraturforskeren står overfor, med eksempler fra blant andre nobelprisvinneren Bob Dylan.  

 

 29. november - 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Comics and Religion in Liquid Modernity

Kees de Groot 

Since the early twenty-first century, the study of comic books, manga, and graphic novels has taken off. Religion is involved with comics in several ways. De Groot distinguishes four questions. How do religions use and respond to comics? How do comics represent and criticize religion? When does the social role of comics resemble the social role of religion? And finally: what and how do comics teach about religion, culture, and society? 

 

 22. november - 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Kvinnehelsens betydning i arbeidslivet – hva er det vi ikke ser? 

Marianne Gjellestad

Kvinner har generelt lavere deltakelse i arbeidslivet, de jobber mer deltid og de har høyere sykefravær. Kvinner og menn har ulik biologi og får ulike helseutfordringer. Likevel vet vi lite om sammenhengen mellom dette og kjønnsforskjellen i deltakelse i arbeidslivet og sykefravær. Prosjektet utforsker hva kvinnehelsen kan bety for kvinners arbeidshelse i et folkehelse- og levekårsperspektiv. 

 

 15. november - 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Hvilken funksjon har nålevende slektninger av krigsforbrytere i NRK-serien, «De siste dødsdømte», og hva bidrar de med for å skape engasjement hos TV-seeren?  

Siri Hempel Lindøe 

...

 

 01. november - 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Forstår vi barna ihjel? Hvordan møte engstelige elever på en hensiktsmessig måte i skolen

Åshild Tellefsen Håland 

...

 

 25. oktober - 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Resirkulering av batterier

Gunstein Skomedal

Sirkulær økonomi er et viktig grep for å sikre at de dyrebare ressursene våre brukes mest mulig effektivt uten at noe går til spille. Et eksempel er hvordan vi ser på gjenbruk og resirkulering av Li-ion batterier fra elbiler. Gunstein Skomedal er førsteamanuensis ved institutt for ingeniørvitenskap og vil presenteres sin forskning på Li-ion batterier med fokus på grafitt og resirkulering. Han jobber også i Vianode med utvikling og produksjon av anodematerialer til batteri.    

 

 18. oktober - 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Hjelp fra flattrykte planter og døde dyr

Malene Østreng Nygård

Naturhistoriske samlinger, slike vi har nede på Naturmuseet, gir oss kunnskap om og forståelse av biologisk mangfold; hva det består av, og hvilke prosesser som former det. Kom på foredrag og lær om absurde og kreative måter inntørka dyrelik og flattrykte planter kan bidra til å løse biomangfoldskrisa og andre samfunnsproblemer! 

 

 11. oktober - 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon


 

Historieskapte: hvordan fortiden påvirker vår nåtid og fremtid

Apostolos Spanos  

Vi er, alle sammen, historieskapte. Vår fortid påvirker, og ofte dikterer, vår nåtid og fremtid. Apostolos forskning om historiebevissthet fokuserer blant annet om hvordan vår historie gjør oss til hvem og hva vi er. Faktisk, er det umulig å forstå nåtiden og  reflektere over våre forventninger i fremtiden uten å være bevisst om vår individuell og kollektiv historie. 

 

 06 September - 2023

 kl 11:15 - 12:00

  Universitetsbiblioteket - Campus Kristiansand


Klikk for mer informasjon