Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse- og sosialinformatikk

Bibliotekets fagside

EBSCOhost. Velge database

EBSCOhost  tilbyr mange databaser for søk i samme søkegrensesnitt.. Du kan søke i en eller flere databaser samtidig. Basene dekker hovedsakelig engelskspråklige fag- og forskningsartikler.  Før du starter søk må du sørge for å være tilkoblet UiA med eduVPN, se om tilkobling hjemmefra fra bibliotekets nettside. Lenke

UiA har blant annet tilgang til følgende databaser. Søk forskningsartikler innen ulie fagområder:

 • Academic Search Complete (Tverrfaglig dekning)
 • Business Source Complete (Økonomi & Administrasjon)
 • CINAHL (Sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, ernæring og tilgrensende fagområder.
 • ERIC (Pedagogikk, skolevesen, utdanning)
 • MEDLINE (medisin, helsefag. Alt innhold i PubMed finnes også i MEDLlNE via EBSCOhost)
 • SocINDEX (Sosiologi)
 • Social Work Abstract (Sosialt arbeid)
 • SPORTDiscus (idrett og kroppsøving)

Mer informasjon om basene gis via EBSCOhostGå til EBSCOhost, velg en eller flere databaser

Se eventuelt mer informasjon om basene, direkte linker

Film 1: Søkeord og søketeknikker

Søkeord - og Søketeknikker

Filmen demonstrerer eksmpel på et strukturert søk i en database via EBSCOhost

 • Avansert og Basic søkeskjerm
 • Hvordan koble søkeord sammen med AND og OR
 • Bruk av trunkering.
 • Velge feltkode for å avgrense treff til ord i tittel

Merk om bruk av valg i LIMIT

 • Det anbefales ikke å bruke Peer Review limit knappen når du søker i MEDLINE sammen med andre baser, da mister du MEDLINE treffene
 • Det anbefales ikke å bruke Age limit om du ønsker treff på de nyeste artiklene. De nyeste artiklene har ikke fått tildelt aldersgruppe (heller ikke emneord)

Tips søkeord for dine søkekonsepter (begreper)

 • Finn nye andre søkeord via søkeprosessen: Start med de ord du mener kan beskrive emnet ditt, du kan gjerne søke disse kun i artikkelens tittel som en start.   Legg deretter merke til relevante treff, og ord i de relevante treff du finner. Søk på nytt med nye ord. Tips du kan gjerne sjekke de emneord (subject heading terms) som er brukt for treff i søket: Gå til venstre i trefflisten, litt ned på siden og åpne valgene med Subject; mulig du finner relevante emneord fra listen; inkluder disse i ditt nye søk. De første søkene du gjør vil være for å finne ord; når du ikke finner flere utfør det mer strukturerte søket og velg treff fra dette søket. De treff du fant relevante i de innledende søkene bør finnes også i denne "endelige" trefflisten. 
 • Finn søkeord via databasens emneord. Mange av databasene har lister over foretrukne ord for begreper. Se knapper øverst i søkeskjermen, der vil det typisk kunne stå,
  • Subject Heading, eller Subject Terms
  • MeSH = Subject headings for MEDLINE basen. Sjekk gjerne den norsk oversettelsen, mesh.uia.no- og finn engelske søkeord via denne
  • CINAHL Subject headings (Emneord som brukes i CINAHL, bygger til dels på MeSH)
  • Thesurus
  • Subjects: Om det er flere baser du søker i - du kan deretter velge Subjects for en av basene. Merk at de nyeste artiklene ikke har fått tildelt emneord, så om du søker kun på ord fra et subject felt så vil du kunne miste artikler som ikke har fått emneord tildelt. Søker du uten feltkoder søkes det også fra ord i tittel og sammendrag, i tillegg til ord fra emneordsfeltene
 • Via annen litteratur, allerede kjent litteratur - og oppslagsverk, som ordbøker, ordett.no- og leksikon

Film 2: Søkehistorikk og bruke feltkoder for tittel

Film 3: Limit treff, valg i trefflisten. Og visning av treff og valg for treffene

Film 4. Søk med nærhet (Proximity) og frasesøk

 • AND er ofte brukt som standard mellom to søkeord, dvs. begge ord må finnes, men sier ikke noe om hvor nært ordene må stå.
 • Du kan bestemme det via bruk av fraser, eller nærhetsoperatorer (Proximity) operators.
 • Filmen gjennomgår bruk av nærhet og fraser i EBSCOhost:

Film 5: Mer om søk med feltkoder

Nyttige feltkoder i EBSCOhost baser

TI Ord i tittelen

TI adolescen*

TI (adolescen* OR youth*)

AB Ord i sammendrag AB adolescen*
AB (adolescen* OR youth*)
SU

Ord fra databasens emneord

I MEDLINE og CINAHL, se også MH (søk på eksakt emneord). 
Søk på et emne, med alle undermener (explode funksjon), sett + etter emneordet

 

SU Norway

SU (Norway OR Denmark)
MH "Scandinavian and Nordic Countries+"

AF Ord fra forfatters institusjon

AF Norway

AF ( (Norway OR Denmark)

AU Ord fra forfatters navn

AU etternavn

AU "etternavn f*"

PT Publikasjonstype

PT randomi*

PT (randomi* OR meta-analys*) OR TI (randomi* OR meta-analys*)

TX Ord "overalt" -også inkludert ord i teksten om fulltekst av artikkelen finnes i databasen.
Dekker således ord i alle overnevnte felt + alle andre felt

TX norway

TX (norway OR norwegian

Fra PICO-PIO-PO... til søk

Del 5 Bruk av databasens emneord i EBSCOhost

Søk med emneord i CINAHL & MEDLINE basen

 • Søkestrategi  - bygg opp din søkestrategi via søk på et og et begrep og koble søkesettene fra din søkehistorikk sammen til slutt
 • Start med å søke på emneordet for hvert av dine søkebegrep
 • Koble søkesett sammen 
 • Du kan redigere søk i etterkant  om du finner flere søkeord for dine søkebegreper

 

For mer hjelp - bruk gjerne Help knappen i databasen, se øverst til høyre, alternativt gå direkte til Help

Film 6. a) Lagre søk og treff, b) skrive ut søkhistorikk c) sende til endnote

Logg på. Spare søk og treff

Skrive ut søkehistorikken

 

Eksport av treff til EndNote

Se våre EndNote brukerstøttesider