Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sexologi

Bibliotekets fagside. Forskningsbasert kunnskap og andre relevante kilder for sexologi

Oppgaveskriving og kildebruk

UiA regler

Eksempelsamling for APA 7 stilen, se Kildekompasset.no ( se eventuelt flere eksempler i den norske APA manualen som kildekompasset bygger på Norsk APA 7 manual Du finner flere eksempler i denne manualen - og også via  FAQ'en  på Kildekompasset

Tips fra nettstedet Søk & Skriv. Gå gjerne til nettstedet for mer informasjon.  Søk & Skriv. Via nettstedet finner du også tips om søk og kildekritikk

Se også

Kurs i Akademisk skriving

Røsstad, Rune (Emneansvarlig). Akademisk skriving i GLU "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll

På Kildekompasset.no finner du eksempler på ulike kildetyper og visning i tekst og i litteraturlisten. APA stilen 

Eksempelsamling for APA 7 stilen, se Kildekompasset.no ( se eventuelt flere eksempler i den norske APA manualen som kildekompasset bygger på Norsk APA 7 manual Du finner flere eksempler i denne manualen - og også via  FAQ'en  på Kildekompasset

Tips fra nettstedet Søk & Skriv. Gå gjerne til nettstedet for mer informasjon.  Søk & Skriv. Via nettstedet finner du også tips om søk og kildekritikk

Se også