Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sexologi

Bibliotekets fagside. Forskningsbasert kunnskap og andre relevante kilder for sexologi

Kurs i Akademisk skriving

Kurs i Akademisk skriving

Røsstad, Rune (Emneansvarlig). Akademisk skriving i GLU "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll

Kildebruk - UiA regler - tips og eksempler

TIps fra nettstedet Søk & Skriv. Gå gjerne til nettstedet for mer informasjon.  Søk & Skriv. Via nettstedet finner du også tips om søk og kildekritikk

​UiA regler

Se også

Nedenfor finner du flere filmer om kildebruk i oppgaven:

Hvordan sette inn kilder i teksten og unngå plagiat? Tips fra Søk & Skriv

Gå til Søk & Skriv https://sokogskriv.no/ 

- Kva kjenneteiknar god akademisk kjeldebruk?

ved Ole Bjørn Rekdal

 

Referanser i akademisk skriving,

en video fra Høgskolen i Østfold, biblioteket. "Denne videoen gir en introduksjon til hvordan man refererer til kilder i akademisk skriving"

Ordrett sitat

Video av Ole Bjørn Rekdal (Høgskulen Vestlandet), 2017

Indirekte sitat

slik parafraserer du- en video fra Biblioteket, Høgskolen i Innlandet

Skriveprosessen - nettveiledninger

Læringsvideoer fra UiT om akadmisk skriving

- lesestrategier og notatteknikk. Videoene gir et innblikk i ulike teknikker og metoder innenfor studieteknikk og akademisk skriving. Gå til nettkurset