Skip to main content

HELIDR-DR (Ph.d)

Bibliotekets fagside for PhD studenter Fakultet for helse- og idrettsvitenskap/Library subject guide. Databases, books,articles etc

Plan S

PLAN S

Plan S. Making full and immediate Open Access a reality/cOALition S: https://www.coalition-s.org/

Mer informasjon

Kontakt Open Science koordinator UiA: Igor Goncharenko

Hva er en vitenskapelig publiasjon

En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må:

  1. presentere ny innsikt
  2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
  3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
  4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver) med rutiner for fagfellevurdering

Kilde: Vekt på forskning (s. 25)

Publisere artikler /avhandlinger - writing

Think - check-submit

Mer om publiseringskanaler for open access nedenfor

Spørsmål og svar om open access

Publiseringskanaler for tidsskrifter - sjekkpunkter

Sjekk også om tidsskriftet er indekesert i databaser som Web of Science, Scoups, Medline etc.

Open access publisering: Publiseringstøtte og og forlagsavtaler

UiA gir støtte til publisering i open access tidsskrifter.

  • Les om støtteordningen på uia.no - På siden finner du også et skjema for å søke slik støtte.

Se også:

Open Access-avtaler med akademiske forlag


Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning (UNIT) har, på vegne av Universitetet i Agder, inngått avtaler for Open Access-publisering med flere forlag.Open Access-publisering innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres umiddelbart, permanent og fritt tilgjengelig på Internett. Forfatteren beholder opphavsretten til publikasjonen
Les om avtalen på uia.no

Verktøy for å rangere tidsskrifter

H-indeks

H-indeksen måler en forfatters (eller et tidsskrifts) produksjon ved å se på totalt antall artikler og antall ganger disse er sitert. Se verktøy for dette nedenfor:

Flere verktøy

Nyeste publiseringer UiA ansatte

Loading ...