Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HELIDR-DR (Ph.d)

Bibliotekets fagside for PhD studenter Fakultet for helse- og idrettsvitenskap/Library subject guide. Databases, books,articles etc

ORCID

"ORCID står for Open Researcher and Contributor ID. Siden oppstarten i 2012 har ORCID blitt en internasjonal standard for å identifisere forskere og bidragsytere til forskning. En ORCID identifikator gir forskere en unik digital identifikator som kan brukes gjennom hele yrkeskarrieren. Dette gjør at forskningsresultater kan knyttes til forskere selv om de endrer forskningsinstitusjon i Norge eller resten av verden. Det vil også bli enklere å identifitere internasjonale bidragsytere til norsk forskning. ORCID vil sikre at resultater ikke kobles til feil person. ORCID kan i tillegg forenkle søknadsprosesser knyttet til forskningsprosjekter, rapportering og analyse av resultatene"  Se informasjon fra Ceres (Cristin)

Du får din ORCID gratis her:  www.orcid.org

Se eventuelt filmen fra USN om hva og hvordu du bør oprette en ORCID

Plan S

PLAN S

Plan S. Making full and immediate Open Access a reality/cOALition S: https://www.coalition-s.org/

Mer informasjon

Se mer informasjon om publiseringskanaler og oppfyllelse av kriterier til  Plan S.  Se https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside 

Kontakt Open Science koordinator UiA: Igor Goncharenko

Hva er en vitenskapelig publiasjon

En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må:

  1. presentere ny innsikt
  2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
  3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
  4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver) med rutiner for fagfellevurdering

Kilde: Vekt på forskning (s. 25)

Publisere artikler /avhandlinger - writing

Think - check-submit

Mer om publiseringskanaler for open access nedenfor

Spørsmål og svar om open access

Publiseringskanaler for tidsskrifter - sjekkpunkter

Sjekk også om tidsskriftet er indekesert i databaser som Web of Science, Scoups, MEDLINE etc.

Open access publisering: Publiseringstøtte og og forlagsavtaler

UiA gir støtte til publisering i open access tidsskrifter.

  • Les om støtteordningen på uia.no - På siden finner du også et skjema for å søke slik støtte.

Se også:

Open Access-avtaler med akademiske forlag


Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning (UNIT) har, på vegne av Universitetet i Agder, inngått avtaler for Open Access-publisering med flere forlag.Open Access-publisering innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres umiddelbart, permanent og fritt tilgjengelig på Internett. Forfatteren beholder opphavsretten til publikasjonen
Les om avtalen på uia.no

Verktøy for å rangere tidsskrifter

H-indeks

H-indeksen måler en forfatters (eller et tidsskrifts) produksjon ved å se på totalt antall artikler og antall ganger disse er sitert. Se verktøy for dette nedenfor:

Flere verktøy

Forskningsprofilering- Sosiale medier og opplastning av artikler i åpne arkiv

Synliggjør din forskning med å laste opp dine forskningsresultater - artikler i åpne arkiv som AURA (Agder University Resarch Archive), Researchgate... Les mer om regler for dette på UiA sine AURA sider. Gå til AURA og les om hvorfor du bør bidra - og hvilke regler som gjelder. M

MERK 

Forlag stiller ulike krav for tilgjengeliggjøring av publikasjoner på kommersielle plattformer (ResearchGate, Academia.edu, Mendeley) og i institusjonelle arkiv (f.eks. AURA)

 Les mer om regler på Sherpa Romeo https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

Nyeste publiseringer UiA ansatte

Loading ...