Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EBSCOhost. Databaseguide. Finn forskningsartikler

Universitetsbiblioteket i Agder (2024).

Film 1: Søkeord og søketeknikker. Strukturert søk med søkekonsepeter og bruk av AND og OR

Filmen demonstrerer eksmpel på et strukturert søk i en database via EBSCOhost

Avansert og Basic søkeskjerm

AND og OR: Hvordan koble søkeord sammen med AND og OR (de logiske/boolske operatorene)

Trunkering: Bruk av trunkering (for treff på et ord med alle ulike endelser)

Feltkoder: Velge feltkode for å avgrense treff til ord i tittel, feks vil TI foran søkeord avgrense søket til ord i tittelen TI (adolescen* OR youth*) = ordene må finnes i artikkelens tittel

Frasesøk: Bruk frasesøk for treff på sammensatte begreper, der ordene skal stå slik ved siden av hverandre, eksempel "social media"

Nærhet: Bruk i stedet nærhet mellom ordene, der ordene må stå nært hverandre, men ikke helt ved siden av hverandre. Se egen film om dette

Tips søkeord for dine søkekonsepter (begreper)

 • Finn nye andre søkeord via søkeprosessen. Legg merke til ord i relevante treff du finner. Søk på nytt med nye ord
 • Finn søkeord via databasens emneord. Mange av databasene har lister over foretrukne ord for begreper. Se knapper øverst i søkeskjermen, der vil det typisk kunne stå,
  • Subject Heading, eller Subject Terms
  • MeSH = Emneord (Subject headings) som brukes i  MEDLINE basen. Sjekk gjerne den norsk oversettelsen, mesh.uia.no- og finn engelske søkeord via denne
  • CINAHL Subject headings (Emneord som brukes i CINAHL, bygger til dels på MeSH)
  • Thesurus
  • Subjects: Om det er flere baser du søker i - du kan deretter velge Subjects for en av basene
  • Scriptures (Bibelvers i Atla)
  • Index. Bla i oversikt over ord knyttet til ulike felter i databaser
 • Via annen litteratur, allerede kjent litteratur - og oppslagsverk, som ordbøker, ordett.no- og leksikon