Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EBSCOhost. Databaseguide

Søk etter forskningsartikler via faglige avgrensede databaser (Academic Search Complete, CINAHL, MEDLINE, ERIC, SPORTDiscus,SocINDEX og flere)

Film 1: Søkeord og søketeknikker. Strukturert søk med søkekonsepeter og bruk av AND og OR

Filmen demonstrerer eksmpel på et strukturert søk i en database via EBSCOhost

 • Avansert og Basic søkeskjerm
 • Hvordan koble søkeord sammen med AND og OR
 • Bruk av trunkering.
 • Velge feltkode for å avgrense treff til ord i tittel

Tips søkeord for dine søkekonsepter (begreper)

 • Finn nye andre søkeord via søkeprosessen. Legg merke til ord i relevante treff du finner. Søk på nytt med nye ord
 • Finn søkeord via databasens emneord. Mange av databasene har lister over foretrukne ord for begreper. Se knapper øverst i søkeskjermen, der vil det typisk kunne stå,
  • Subject Heading, eller Subject Terms
  • MeSH = Emneord (Subject headings) som brukes i  MEDLINE basen. Sjekk gjerne den norsk oversettelsen, mesh.uia.no- og finn engelske søkeord via denne
  • CINAHL Subject headings (Emneord som brukes i CINAHL, bygger til dels på MeSH)
  • Thesurus
  • Subjects: Om det er flere baser du søker i - du kan deretter velge Subjects for en av basene
  • Scriptures (Bibelvers i Atla)
  • Index. Bla i oversikt over ord knyttet til ulike felter i databaser
 • Via annen litteratur, allerede kjent litteratur - og oppslagsverk, som ordbøker, ordett.no- og leksikon