Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EBSCOhost. Databaseguide

Søk etter forskningsartikler via faglige avgrensede databaser

Film 1: Søkeord og søketeknikker

Filmen demonstrerer eksmpel på et strukturert søk i en database via EBSCOhost

 • Avansert og Basic søkeskjerm
 • Hvordan koble søkeord sammen med AND og OR
 • Bruk av trunkering.
 • Velge feltkode for å avgrense treff til ord i tittel


 

Neste filmer

Tips søkeord for dine søkekonsepter (begreper)

 • Finn nye andre søkeord via søkeprosessen. Legg merke til ord i relevante treff du finner. Søk på nytt med nye ord
 • Finn søkeord via databasens emneord. Mange av databasene har lister over foretrukne ord for begreper. Se knapper øverst i søkeskjermen, der vil det typisk kunne stå,
  • Subject Heading, eller Subject Terms
  • MeSH = Emneord (Subject headings) som brukes i  MEDLINE basen. Sjekk gjerne den norsk oversettelsen, mesh.uia.no- og finn engelske søkeord via denne
  • CINAHL Subject headings (Emneord som brukes i CINAHL, bygger til dels på MeSH)
  • Thesurus
  • Subjects: Om det er flere baser du søker i - du kan deretter velge Subjects for en av basene
  • Scriptures (Bibelvers i Atla)
  • Index. Bla i oversikt over ord knyttet til ulike felter i databaser
 • Via annen litteratur, allerede kjent litteratur - og oppslagsverk, som ordbøker, ordett.no- og leksikon