Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EBSCOhost. Databaseguide

Søk etter forskningsartikler via faglige avgrensede databaser (Academic Search Complete, CINAHL, MEDLINE, ERIC, SPORTDiscus,SocINDEX og flere)

Film 5: Søk med feltkoder

Nyttige feltkoder i EBSCOhost baser

TI Ord i tittelen

TI adolescen*

TI (adolescen* OR youth*)

AB Ord i sammendrag AB adolescen*
AB (adolescen* OR youth*)
SU Ord fra databasens emneord

SU Norway

SU (Norway OR Denmark)

AF Ord fra forfatters institusjon

AF Norway

AF ( (Norway OR Denmark)

AU Ord fra forfatters navn

AU etternavn

AU "etternavn f*"

TX Ord "overalt" -også inkludert ord i teksten om fulltekst av artikkelen finnes i databasen.
Dekker således ord i alle overnevnte felt + alle andre felt

TX norway

TX (norway OR norwegian

Se mer informasjon om databasens felter via EBSCOhost. Klikk på valget MOORE i listen over databaser