Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EBSCOhost. Databaseguide

Søk etter forskningsartikler via faglige avgrensede databaser (Academic Search Complete, CINAHL, MEDLINE, ERIC, SPORTDiscus,SocINDEX og flere)

Film 6a. Lagre søk og treff

a) Lagre søk og treff

  • Du må signe-in for å kunne spare på søk og treff
  • Opprett konto, eller bruk Google kontoen din
  • Merke treff i trefflisten, velg Add to folder. Gå til Folder for å finne treff tilbake, velg Articles
  • I søkehistorikken. Velg Save search. For å kjøre søk på nytt - gå til Folder(Velg Saved search - Velg Retrieve) Slett søk du har fremme i søkehistorikken før du kjører sparte søk.

Film 6b. Skrive ut søkehistorikken

b) Skrive ut søkehistorikken 

  • I Søkehistorikken, velg Print Search
  • Kopier #- og ikke mer en siste søk resultat
  • lim inn i Word, og fiks på tabellen

Eksport av treff til EndNote