Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EBSCOhost. Databaseguide

Søk etter forskningsartikler via faglige avgrensede databaser (Academic Search Complete, ATLA, Business Source Complete,CINAHL, MEDLINE, ERIC, SPORTDiscus,SocINDEX, MLA og flere)

Film 4. Søk med nærhet (Proximity) og frasesøk

AND er ofte brukt som standard mellom to søkeord, dvs. begge ord må finnes, men sier ikke noe om hvor nært ordene må stå: søker du social media betyr det: social AND media

Du kan bestemme det via bruk av fraser (da må ordene stå helt ved siden av hverandre:  "social media",

eller nærhetsoperatorer (Proximity operators):  old* N2 (people* OR person* OR adult* OR women* OR woman OR female* OR male OR patient*) der old må stå nært minst et av ordene fra (), og 2 ord tillates mellom ordene

Filmen gjennomgår bruk av nærhet og fraser i EBSCOhost:

Scopus

Søker du i Scopus bruker du w/n mellom søkeordene, eksempel, her også med feltkode for hvor ordene kan forekomme

TITLE-ABS-KEY(qualitative w/3 (approach* OR stud* OR research* OR method* OR inquir* OR data OR investigate*))

 

WoS, Web of Science

Bruk NEAR/n mellom søkeordene, eksempel, TS= feltkode for Topic:, søk på ord fra tittel, sammendrag, keywordsx

TS=(qualitative NEAR/3 (approach* OR stud* OR research* OR method* OR inquir* OR data OR investigate*))