Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EBSCOhost. Databaseguide

Film 4. Søk med nærhet (Proximity) og frasesøk

  • AND er ofte brukt som standard mellom to søkeord, dvs. begge ord må finnes, men sier ikke noe om hvor nært ordene må stå.
  • Du kan bestemme det via bruk av fraser, eller nærhetsoperatorer (Proximity) operators.
  • Filmen gjennomgår bruk av nærhet og fraser i EBSCOhost: