Skip to main content

NHB Natur, helse bevegelse (Barnehage)

Bibliotekets fagside

Litteratursøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  eduVPN (alternativt logg på CISCO VPN Anyconnect (tidligere løsning) -om du har installert denne) Se informasjon om hvordan du logger på

Finn bøker - søk i ORIA - let på hylla

Finn forskningsartikler - søk i databaser

Søk med success 

 • En introduksjon til hvordan du finner den gode informasjonen du trenger i studiene dine. Med søkestrategien Sucess lærer du å gjøre gode søk. Gå til nettkurset
 • Se også ORIA søketips

Eksempel på søkeord

utendørs lek kropp bevegelse ...

 • "Natural Environment" 
 • natural
 • nature
 • Outdoor
 • Play
 • playing
 • Playground
 • "motor development"
 • ...

Eksempel på søk

Eksempler på artikler

 • Sanderud, J. R. & Gurholt, K. P. (2014). Barns nysgjerrige lek i natur – Utforskende dannelse. Nordic Studies in Education, 34(1), 3-20. Hentet fra https://www.idunn.no/np/2014/01/barns_nysgjerrige_leki_natur_-_utforskende_dannelse 
 • Skår, M., Follo, G., Gundersen, V., Ingebrigtsen, K., Stordal, G., Tordsson, B. & Wold, L. (2016). Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll. Barn, 34(2), 39-56. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2564730
 • Chawla, L. (2015). Benefits of Nature Contact for Children. Journal of Planning Literature, 30(4), 433-452. https://doi.org/10.1177/0885412215595441
 • Dowdell, K., Gray, T. & Malone, K. (2011). Nature and its Influence on Children’s Outdoor Play. Journal of Outdoor and Environmental Education, 15(2), 24-35. https://doi.org/10.1007/bf03400925
 • Moser, T. & Martinsen, M. T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers' play, learning and development. European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 457-471. https://doi.org/10.1080/1350293X.2010.525931
 • Fjørtoft, I. (2001). The natural environment as a playground for children: The impact of outdoor play activities in pre-primary school children. Early Childhood Education Journal, 29(2), 111-117. https://doi.org/10.1023/A:1012576913074
 • Gurholt, K. P. & Sanderud, J. R. (2016). Curious play: children’s exploration of nature. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 16(4), 318-329. https://doi.org/10.1080/14729679.2016.1162183
 • Maller, C. J. (2009). Promoting Children's Mental, Emotional and Social Health through Contact with Nature: A Model. Health Education, 109(6), 522-543.