Skip to main content

SY-917/ SY-918. Lindrende omsorg

Bibliotekressurser

Finn bøker, rapporter, studentoppgaver mm i Oria

 

Søkehjelp ORIA

Ta en kikk på våre hyller for å lete etter aktuelle bøker - se hylleplasseringer nedenfor. Klikk for oppslag i ORIA. Et utvalg av bøker, se nedenfor

Utne, I. (2016). Opplevelser og rekasjoner hos mennesker med kreft (håp, livskvalitet, symptomer, pårørende). I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 305-326). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA  

Flere bøker nedenfor

Lindrende omsorg - Bøker i biblioteket

Elektronisk tilgjengelige bøker 

sørg for å være tilkoblet UiA nettet med CISCO VPN Anyconnect, se informasjon her 

Barn som pårørende, artikler og bøker

Forskningsartikler - lenke til søk barn som pårørende til foreldre med kreft

 

#

 CINAHL søket er utført slik. Bruk søkehistorikken til å koble søkesett sammen. Se ev søkefilm nummer 4 ca 9:16

Limiters/Expanders

Results

 

S1

( AB (parent* W5 cancer) OR TI (parent* W5 cancer) ) NOT "childhood neoplasm*"

Limiters - Published Date: 20100101-
 

634

 

S2

TI (parent* W2 cancer)

Limiters - Published Date: 20100101-
 

157

 

S3

"Children of Impaired Parents" AND (cancer OR neoplasm* OR oncolog*)

Limiters - Published Date: 20100101-
 

50

 

S4

S1 OR S2 OR S3

Limiters - Peer Reviewed; Language: Danish, English, Norwegian, Swedish; Published Date: 20100101-
 

625

Lenke til søk

AB = ord i sammendrag. TI = ord fra tittel. W# = nærhet mellom søkeord, der # erstatter antall ord tillat mellom søkeordene. Frasen "Children of Impaired Parents" er CINAHL emneord

Dersom du også legger til  - eller i stedet for cancer ... søker palliative OR terminal OR terminally OR "end of life" - vil du få andre treff

Barn som pårærende - kreftsyke foreldre - søkeord ...

"child* of Impaired Parent*"  AND (cancer OR neoplasm* OR oncolog*)
"Parent-Child Relations"  AND (cancer OR neoplasm* OR oncolog*)

"adptation, Psychological"
bereavement
cancer OR neoplasm* OR oncolog*
child*
coping OR cope OR adapt*
uncertain* 
anxiety
stress
death
"family Centered Care"
palliative
parent*
"psychosocial Factor*"
"social support*"
terminal*
"Terminally Ill Patient*"
"end of life"

Søk på ord i nærhet av hverandre -eksempler

parent* W2 cancer

(dependent W1 child*) AND (cancer OR neoplasm*)
child* W2 (relatives OR "next of kin")

W# = nærhetsoperator EBSCOhost databaser, det første ordet må komme før det andre, # angir antall ord som kan tillates mellom søkeorden

 

Bøker og artikler- noen tips nedenfor

 • Arber, A., & Odelius, A. (2018). Experiences of Oncology and Palliative Care Nurses When Supporting Parents Who Have Cancer and Dependent Children. Cancer Nursing, 41(3), 248–254. Fulltekst
 • Hauken, M. A. (2017). Alle trenger stötte når mamma eller pappa er syk. Sykepleien, 105(e-64175 ), 1-14. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2017.64175
 • Reinertsen, K. (2012). Barn til kreftsyke vil vite mer. Sykepleien, 100(8), 66-9. http://dx.doi.org/10.4220/sykepleiens.2012.0078
 • Bøckmann, K., Kjellevold, A. & Sotberg, E. D. (2015). Barn og ungdom som pårørende. I K. Bøckmann, A. Kjellevold & E. D. Sotberg (Red.), Pårørende i helse- og omsorgstjenesten : en klinisk og juridisk innføring (2. utg. utg., s. 255-302). Bergen: Fagbokforlaget. Oppslag i ORIA
 • Hanna, J. R., McCaughan, E. & Semple, C. J. (2019). Challenges and support needs of parents and children when a parent is at end of life: A systematic review. Palliative Medicine, 33(8), 1017-1044. https://doi.org/10.1177/0269216319857622
 • Golsäter, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2019). Parents' perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004
 • Golsäter, M., Henricson, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2016). Are children as relatives our responsibility? – How nurses perceive their role in caring for children as relatives of seriously ill patients. European Journal of Oncology Nursing, 25, 33-39. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2016.09.005
 • Tafjord, T. (2020). Recognition of Insufficient Competence—Nurses' Experiences in Direct Involvement With Adolescent Children of Cancer Patients. Cancer Nursing, 43(1), 32-44. Fulltekst
 • Kerr, D., Milnes, S., Ammentorp, J., McKie, C., Dunning, T., Ostaszkiewicz, J., … Martin, P. (2020). Challenges for nurses when communicating with people who have life-limiting illness and their families: A focus group study. Journal of Clinical Nursing, 29(3-4), 416-428. https://doi.org/10.1111/jocn.15099
 • Karidar, H., Åkesson, H., & Glasdam, S. (2016). A gap between the intention of the Swedish law and interactions between nurses and children of patients in the field of palliative oncology – The perspective of nurses. European Journal of Oncology Nursing, 22, 23–29. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2016.01.005
 • Golsäter, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2019). Parents' perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004
 • Golsäter, M., Henricson, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2016). Are children as relatives our responsibility? – How nurses perceive their role in caring for children as relatives of seriously ill patients. European Journal of Oncology Nursing, 25, 33-39. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2016.09.005
 • Elmose, B. (2011). Stöttende samtaler vigtige for familiens faelles fundament. Sygeplejersken, 111(17), 62-7. http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2011-17-62-1-Fag.aspx
 • Ellis, S. J., Wakefield, C. E., Antill, G., Burns, M., & Patterson, P. (2017). Supporting children facing a parent’s cancer diagnosis: a systematic review of children’s psychosocial needs and existing interventions. European Journal of Cancer Care, 26(1),   https://doi.org/10.1111/ecc.12432

Flere aktuelle - end of life - critically ill parents

 • Hanna, J. R., McCaughan, E. & Semple, C. J. (2019). Challenges and support needs of parents and children when a parent is at end of life: A systematic review. Palliative Medicine, 33(8), 1017-1044. https://doi.org/10.1177/0269216319857622
 •   Holmberg, P., Nilsson, J., Elmqvist, C., & Lindqvist, G. (2019). Nurses’ encounters with children as next of kin to parents with a cancer diagnosis on oncology wards. Nordic Journal of Nursing Research. https://doi.org/10.1177/2057158519868437

Påørende til syke foreldre generelt

 • Knutsson, S., Enskär, K., Andersson-Gäre, B. & Golsäter, M. (2017). Children as relatives to a sick parent: Healthcare professionals' approaches. Nordic Journal of Nursing Research, 37(2), 61-69. https://doi.org/10.1177/2057158516662538
 • Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., … Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 18(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2

Artikkelsøk i Scopus databasen

Children as relatives of seriously ill and dying patients. Relaterte artikler i Scopus

Psychological impact of having a parent with cancerRelaterte artikler. Artikler som siterer denne

Loading ...

Se også emnet pårørende

Åndelig omsorg

Litteraturstudier - bøker i biblioteket

Flere titler 

Bøker om oppgaveskriving