Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Tema, problemstilling, hensikt

Gjevjon, E. R. (2019). Tema, problemstilling, hensikt, forskningsspørsmål, hypotese og mål – hva er hva? Sykepleien Forskning, (79024), e-79024. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79024

Skriveprosessen - Akademisk skriving

Læringsvideoer fra UiT om akadmisk skriving - lesestrategier og notatteknikk. Videoene gir et innblikk i ulike teknikker og metoder innenfor studieteknikk og akademisk skriving. Gå til nettkurset

Podkasten om akademisk skriving

Tips til skriving vitenskapelig tekst fra Sykepleien.no

Se også

Gjevjon, E. R. (2019). Tema, problemstilling, hensikt, forskningsspørsmål, hypotese og mål – hva er hva? Sykepleien Forskning, (79024), e-79024. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79024

Kildebruk UiA regler

Veiledninger kildebruk - og "referansegeneratorer"

Kildehåndteringsverktøy (Word EndNote Zotero)

WORD har en innebygget en mulighet for enkelt å lage referanselister basert på dine kilder brukt i løpende tekst. Se mer informasjon her

Nedenfor en videodemonstrasjon av MAC og sitater i Word 2011 versjonen. Husk ev å endre formattering for referanslisten på slutten med hengemarg slik APA bruker. Merk kildene i referanselisten, velg Format > Avsnitt > Innrykk > hengende.

 

Eksempler på registrering av kilder her

EndNote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving. Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.

EndNote "jobber sammen med" Word - når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek. På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument. Du kan få skrevet ut opplysningene om kildene (referansene) etter de krav ("stil", eksempel APA stil)  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen

Se mer innformasjon her

Zotero er et referansehåndteringsprogram (gratis) som hjelper deg med å samle inn kilder som du finner i databaser og på nettsider - for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving i Word.

Med et enkelt klikk får du inn alle opplysninger om kilden i ditt Zotero bibliotek - og finnes det en tilhørende fulltekst (PDF) av kilden legges også denne inn automatisk sammen med kilden i ditt Zotero bibliotek

I Word kan du enkelt sette inn henvisninger til kilder i løpende tekst, hentet fra informasjon i ditt Zotero bibliotek - og automatisk få skrevet ut en litteraturliste etter APA  - eller andre referansestiler om behov.

Samarbeid på oppgaver

Jobb sammen flere på en gruppeoppgave via Office365 pakken.

Logg på innsia.uia.no

Videdemonstrasjoner

Bøker om oppgaveskriving