Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Oppgaveskriving

Se også

Norsk APA manual. Gå til manualen og bruk denne sammen med Kildekompasset.no

Søk &  Skriv - Kjeldebruk og flere eksempler også fra Høgskolen Volda, APA / eksempelsamlingen

APA generator (Fra scribbr.dk)

APA 7 style org: Eksempler på kilder i referanselisten (hvordan kildene skal føres i litteraturlisten på slutten av dokumentet)- og mer informasjon om In-text citations, dvs. hvordan du henviser til kilden i teksten

APA bloggen finner du mange svar på ofte spurte spørsmål. Bloggen som driftes av American Psycholocial Association, utgiver av stilen: https://apastyle.apa.org/blog

APA stilen - nettkurs fra UiA

Se også modulene 11 og 12 i kurset om Akademisk skriving v Røsstad, Rune (Emneansvarlig). Akademisk skriving i GLU "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll

Se også nettkurset Smart start (fra UiS): "Kilder og kildebruk handler om mer enn bare referering, og mange studenter syns dette er en utfordrende del av det å studere. I dette kurset har vi derfor prøvd å sammenfatte og forenkle ulike aspekter knyttet til kilder"  Gå til Smart start

Kurs i kildebruk og referanseteknikk.

Gå til libguides.uia.no/kilder

Bøker om oppgaveskriving i ORIA (bibliotekkatalogen)

se hylleplassering: 808.066

Kurs i Akademisk skriving UiA

Røsstad, Rune (Emneansvarlig). Akademisk skriving i GLU "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll

Læringsvideoer fra UiT om akadmisk skriving

- lesestrategier og notatteknikk. Videoene gir et innblikk i ulike teknikker og metoder innenfor studieteknikk og akademisk skriving. Gå til nettkurset

Akademisk skriving podkas

"Skrivetips og studieteknikk rett på øret"

Gå til Podkasten om akademisk skriving

Tema, problemstilling, hensikt

Gjevjon, E. R. (2019). Tema, problemstilling, hensikt, forskningsspørsmål, hypotese og mål – hva er hva? Sykepleien Forskning, (79024), e-79024. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79024

Se gjerne også video fra Startpakka OsloMet v/ Grethe Moen Johansen: Hvordan snevre inn en problemstilling

Søk informasjon og litteratur til din oppgave

Se Emnesidene for tips til litteratur, søkeord og eksempler på søk etter forskningsartikler

Se lenker til databaser og Søkehjelp 

PICO, PIO; PICo, PEO og tilsvarende, Rammeverk som hjelp til fokusere søkespørsmålet for litteratursøket,

Bøker om oppgaveskriving.

på hylla 808.066 

Søk i ORIA

Film fra Startpakka i oppgaveskriving (OsloMET):

Introduksjon til argumentasjon og drøfting

 

Hvordan drøfte, OsloMet Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

Film fra UB NORD Hvordan begrunne påstander i teksten din:

Se flere tips fra UB Nord, Modulen drøft

 

Diskusjonsdelen:

Lerdal, A. (2010). Diskusjonskapitlet. Sykepleien Forskning, (3), 247-249. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2010.0122 

Se også

Se også bøker i biblioteket om oppgaveskriving og kildebruk

lenker til treff i ORIA

Se også