Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Kurs i Akademisk skriving (Oppgaveskriving)

Kurs i Akademisk skriving

Røsstad, Rune (Emneansvarlig). Akademisk skriving i GLU "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll

Hvordan bygge opp en akademisk tekst?

Tema, problemstilling, hensikt

Gjevjon, E. R. (2019). Tema, problemstilling, hensikt, forskningsspørsmål, hypotese og mål – hva er hva? Sykepleien Forskning, (79024), e-79024. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79024

Se gjerne også video fra Startpakka OsloMet v/ Grethe Moen Johansen: Hvordan snevre inn en problemstilling

Søk informasjon og litteratur til din oppgave
Bøker om oppgaveskriving.

Skriveprosessen - Akademisk skriving

Læringsvideoer fra UiT om akadmisk skriving

- lesestrategier og notatteknikk. Videoene gir et innblikk i ulike teknikker og metoder innenfor studieteknikk og akademisk skriving. Gå til nettkurset

Akademisk skriving podkas

"Skrivetips og studieteknikk rett på øret"

Gå til Podkasten om akademisk skriving

Tips til skriving vitenskapelig tekst fra Sykepleien.no

Se også

Drøfting og argumentasjon

Film fra Startpakka i oppgaveskriving (OsloMET):

Introduksjon til argumentasjon og drøfting

 

Hvordan drøfte, OsloMet Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

Film fra UB NORD Hvordan begrunne påstander i teksten din:

Se flere tips fra UB Nord, Modulen drøft

Se også

Se også bøker i biblioteket om oppgaveskriving og kildebruk

- lenker til treff i ORIA

Kildebruk - UiA regler - tips og eksempler

​UiA regler

Tips fra nettstedet Søk & Skriv. Gå gjerne til nettstedet for mer informasjon.  Søk & Skriv. Via nettstedet finner du også tips om søk og kildekritikk

Se også

Nedenfor finner du flere filmer om kildebruk i oppgaven:

- Kva kjenneteiknar god akademisk kjeldebruk?

ved Ole Bjørn Rekdal

 

Referanser i akademisk skriving,

en video fra Høgskolen i Østfold, biblioteket. "Denne videoen gir en introduksjon til hvordan man refererer til kilder i akademisk skriving"

 

Se også kurs i kildebruk og referanseteknikk, 4 filmer

Ordrett sitat

Video av Ole Bjørn Rekdal (Høgskulen Vestlandet), 2017

Indirekte sitat

slik parafraserer du- en video fra Biblioteket, Høgskolen i Innlandet

Kildehåndteringsverktøy (Word EndNote Zotero)

EndNote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving. Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.

EndNote "jobber sammen med" Word - når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek. På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument. Du kan få skrevet ut opplysningene om kildene (referansene) etter de krav ("stil", eksempel APA stil)  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen

Se gjerne mer om bruk av EndNote i det digitale innføringskurset.

Zotero er et referansehåndteringsprogram (gratis) som hjelper deg med å samle inn kilder som du finner i databaser og på nettsider - for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving i Word.

Med et enkelt klikk får du inn alle opplysninger om kilden i ditt Zotero bibliotek - og finnes det en tilhørende fulltekst (PDF) av kilden legges også denne inn automatisk sammen med kilden i ditt Zotero bibliotek

I Word kan du enkelt sette inn henvisninger til kilder i løpende tekst, hentet fra informasjon i ditt Zotero bibliotek - og automatisk få skrevet ut en litteraturliste etter APA  - eller andre referansestiler om behov.

Zotero - en innføringsfilm fra Høgskolen Innlandet/Biblioteket

WORD har en innebygget en mulighet for enkelt å lage referanselister basert på dine kilder brukt i løpende tekst. Se mer informasjon her 

MERK

  •  APA 6 er innebygget stil, ikke APA 7 (avtal med din emne-ansvarlig at du bruker versjon APA 6)
  • Se eksempler på Kildekompasset, APA 6  

Filmer fra OsloMet; 

Legge inn kilder

Bruke kilder du har lagret informasjon om i dokumentet

Samarbeid på oppgaver

Jobb sammen flere på en gruppeoppgave via Office365 pakken.

Logg på innsia.uia.no

Videdemonstrasjoner

Bøker om oppgaveskriving