Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SY-917/ SY-918. Lindrende omsorg

Bibliotekets fagside

Lindrende omsorg - Kreft - hjemmesykepleie

Se også bøker - tips på emnesiden Hjemmesykepleie

Eksempler på artikler

 • Lersveen Gunhild, L. & Devik Siri, A. Opplevelse av trygghet i hjemmebasert palliativ omsorg: pasienters og pårørendes perspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(3), 1-15. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-03-05

 • Aamold, K., Grov, K. & Rostad Hanne, M. Hjemmesykepleieres erfaringer når kreftpasienter ønsker å dø hjemme. Klinisk Sygepleje, 34(1), 3-15. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2020-01-02 
  Røgenes, G. K., Moen, A. & Grov, E. K. (2013). Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen. Klinisk Sygepleje, 27(1), 64-76. Hentet fra Idunn.no 

 • Drageset, I. (2009). Forholdet mellom avhengighet og autonomi i hjemmesykepleien. Klinisk Sygepleje, 23(2), 15-23. Hentet fra Idunn.no
 • Hov, R., Bjørsland, B., Kjøs, B. Ø. & Wilde-Larsson, B. (2021). Pasienters opplevelse av trygghet med palliativ omsorg i hjemmet. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(1), 1-19. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-01-05 
 • Midlöv, E. M., & Lindberg, T. (2019). District nurses’ experiences of providing palliative care in the home: An interview study. Nordic Journal of Nursing Research. https://doi.org/10.1177/2057158519857002
 • Molnes, S. I. (2014). Sykepleieres erfaringer med smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter.  Nordisk sygeplejeforskning 4
  (2), 142-155. https://doi.org/10.18261/ISSN1892-2686-2014-02-06 
 • Sønning, H. E. & Fossum, M. (2020). "Jeg gråter noen tårer hver dag". En fenomenologisk studie av hjemmeboende kreftpasienters beskrivelse av deres livvsituasjon i palliativ fase. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 16(1), 16. https://doi.org/10.7557/14.4319 
 • Lersveen, G. L. & Devik, S. A. (2021). Opplevelse av trygghet i hjemmebasert palliativ omsorg: pasienters og pårørendes perspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(3), 1-15. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-03-05 

 

Søkeord ...

 • hjemmesykepleie - se emnet hjemmesykepleie - feks "home care" OR homebased OR "home based" OR "home health*" OR "home nurs'" OR "district* nurs*" OR "Community Health*"
 • palliativ*
 • terminal*
 • "end of life" OR "last day*" OR death OR dying
 • cancer OR neoplasm*
 • dignit*
 • hope*
 • uncertain*
 • stress
 • anxity
 • cope OR coping OR adapt* 
 • experience* OR attitude* OR perception* OR satisfact* OR opinion* OR view* OR belie* OR perspective*
 • qualitative OR interview* OR phenomenolog* OR thematic OR themes
 • Pårørende: caregiver* OR "care giver*" OR famil* OR relatives OR "next of kin*" OR spous* OR ...

ORIA - avansert søk, filtert på artikler

Link til søk

 

SveMed+ (merk at databasen ikke er oppdatert etter 2019)

Eksempeler på søk- og lenker til treff

Noen treff

Søk i CINAHL (EBSCOhost)

Eksempel 

 • TI ((home OR homebased OR home-based OR district*) NOT "nursing home*" ) AND TI  (palliative OR terminal* OR "end of life")) - lenke til søk 
 • (TI ((home OR homebased OR home-based OR district*) NOT "nursing home*" ) AND TI cancer) NOT "nursing home"  Lenke til søk

TI foran søkeord = ordene må stå i artikkelens tittel

Noen treff ...

 • Söderman, A., Werkander Harstäde, C., Östlund, U., & Blomberg, K. (2021). Community nurses’ experiences of the Swedish Dignity Care Intervention for older persons with palliative care needs – A qualitative feasibility study in municipal home health care. International Journal of Older People Nursing, 16(4), 1–12. https://doi.org/10.1111/opn.12372
 • Staats, K., Grov, E. K., Husebø, B. S., & Tranvåg, O. (2021). Dignity of older home-dwelling women nearing end-of-life: Informal caregivers’ perception. Nursing Ethics, 28(3), 444–456. https://doi.org/10.1177/0969733020956372
 • Devik, S. A., Enmarker, I., & Hellzen, O. (2020). Nurses’ experiences of compassion when giving palliative care at home. Nursing Ethics, 27(1), 194–205. https://doi.org/10.1177/0969733019839218
 • Midlöv, E. M., & Lindberg, T. (2020). District nurses’ experiences of providing palliative care in the home: An interview study. Nordic Journal of Nursing Research, 40(1), 15–24. https://doi.org/10.1177/2057158519857002
 • Becqué, Y. N., Rietjens, J. A. C., van Driel, A. G., van der Heide, A. & Witkamp, E. (2019). Nursing interventions to support family caregivers in end-of-life care at home: A systematic narrative review. International Journal of Nursing Studies, 97, 28-39. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.04.011
 • Alvariza, A., Mjörnberg, M., & Goliath, I. (2020). Palliative care nurses’ strategies when working in private homes—A photo‐elicitation study. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 29(1/2), 139–151. https://doi.org/10.1111/jocn.15072
 • Bolt, S. R., van der Steen, J. T., Schols, J. M. G. A., Zwakhalen, S. M. G., Pieters, S. & Meijers, J. M. M. (2019). Nursing staff needs in providing palliative care for people with dementia at home or in long-term care facilities: A scoping review. International Journal of Nursing Studies, 96, 143-152. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.12.011
 • Danielsen, B. V., Sand, A. M., Rosland, J. H. & Førland, O. (2018). Experiences and challenges of home care nurses and general practitioners in home-based palliative care – a qualitative study. BMC Palliative Care, 17(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-018-0350-0
 • Devik, S. A., Enmarker, I. & Hellzen, O. (2020). Nurses' experiences of compassion when giving palliative care at home. Nursing Ethics, 27(1), 194-205. https://doi.org/10.1177/0969733019839218 
 • Griffiths, J., Ewing, G. & Rogers, M. (2010). 'Moving swiftly on.' Psychological support provided by district nurses to patients with palliative care needs. Cancer Nursing, 33(5), 390-397. https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181d55f9b
 • Hemberg, J. & Bergdahl, E. (2019). Cocreation as a Caring Phenomenon: Nurses' Experiences in Palliative Home Care. Holistic Nursing Practice, 33(5), 273-284. https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000342
 • Holmdahl, S., Sävenstedt, S. & Imoni, R. (2014). Parenteral nutrition in home-based palliative care: Swedish district nurses experiences. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(1), 89-96. https://doi.org/10.1111/scs.12038
 • Hunstad, I. & Svindseth, M. F. (2011). Challenges in home-based palliative care in Norway: a qualitative study of spouses' experiences. International Journal of Palliative Nursing, 17(8), 398-404. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=104688935&site=ehost-live  
 • Karlsson, M., Karlsson, C., Barbosa da Silva, A., Berggren, I. & Söderlund, M. (2013). Community nurses' experiences of ethical problems in end-of-life care in the patient's own home. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(4), 831-838. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.01087.x
 • LeeAi, C. & Abdullah, A. (2017). Community Palliative Care Nurses' Challenges and Coping Strategies on Delivering Home-Based Pediatric Palliative Care: A Qualitative Study. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 34(2), 125-131. https://doi.org/10.1177/1049909115607296
 • Lima Ribeiro, A., Leite de Almeida, C. S., de Oliveira Reticena, K., Guimarães Maia, M. R. & Aparecida Sales, C. (2014). Nursing in the home palliative care: the view of a family member of a patient with cancer. Rev Rene, 15(3), 499-507. https://doi.org/10.15253/2175-6783.2014000300015
 • Linderholm, M. & Friedrichsen, M. (2010). A desire to be seen: family caregivers' experiences of their caring role in palliative home care. Cancer Nursing, 33(1), 28-36. https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181af4f61
 • Mousing, C. A., Timm, H., Lomborg, K. & Kirkevold, M. (2018). Barriers to palliative care in people with chronic obstructive pulmonary disease in home care: A qualitative study of the perspective of professional caregivers. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 27(3-4), 650-660. https://doi.org/10.1111/jocn.13973
 • McWilliam, C. L., Ward-Griffin, C., Oudshoorn, A. & Krestick, E. (2008). Living While Dying/Dying While Living. Older Clients' Sociocultural Experience of Home-Based Palliative Care. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 10(6), 338-349. https://doi.org/10.1097/01.NJH.0000319190.93906.7d
 • Offen, J. (2015). The role of UK district nurses in providing care for adult patients with a terminal diagnosis: a meta-ethnography. International Journal of Palliative Nursing, 21(3), 134-141. https://doi.org/10.12968/ijpn.2015.21.3.134 
 • Rabbetts, L., Harrington, A. & Breaden, K. (2020). Nurses' experience of providing home‐based palliative care in the country setting: An integrated literature review. International Journal of Nursing Practice (John Wiley & Sons, Inc.), 26(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1111/ijn.12773
 • Reid, F. (2013). Grief and the experiences of nurses providing palliative care to children and young people at home. Nursing Children and Young People, 25(9), 31-36. https://doi.org/10.7748/ncyp2013.11.25.9.31.e366
 • Rogenes, G. K., Moen, A. & Grov, E. K. (2013). Home care nurses' perspectives of factors of importance for their ability to care for patients requiring palliative care at home. Klinisk Sygepleje, 27(1), 65-76. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=108002690&site=ehost-live  
 • Rydé, K. & Hjelm, K. (2016). How to support patients who are crying in palliative home care: an interview study from the nurses' perspective. Primary Health Care Research & Development (Cambridge University Press / UK), 17(5), 479-488. https://doi.org/10.1017/S1463423616000037
 • Schou‐Andersen, M., Ullersted, M. P., Jensen, A. B. & Neergaard, M. A. (2016). Factors associated with preference for dying at home among terminally ill patients with cancer. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(3), 466-476. https://doi.org/10.1111/scs.12265
 • Svensson, G. (2018). Patient perceptions of specialised hospital-based palliative home care: a qualitative study using a phenomenographical approach. International Journal of Palliative Nursing, 24(1), 22-32. https://doi.org/10.12968/ijpn.2018.24.1.22
 • Walshe, C. & Luker, K. A. (2010). District nurses’ role in palliative care provision: A realist review. International Journal of Nursing Studies, 47(9), 1167-1183. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.04.006

Og videre kreft i tittelen ...

Appleyard, S. E. & Clarke, C. (2018). An interpretative phenomenological analysis of the experiences of older people self-managing cancer pain at home. Journal of Psychosocial Oncology, 36(3), 333-349. https://doi.org/10.1080/07347332.2017.1417949

Dunne, K., Sullivan, K. & Kernohan, G. (2005). Palliative care for patients with cancer: district nurses' experiences. Journal of Advanced Nursing (Wiley-Blackwell), 50(4), 372-380. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03402.x 

Griffiths, J., Ewing, G. & Rogers, M. (2013). Early support visits by district nurses to cancer patients at home: A multi-perspective qualitative study. Palliative Medicine, 27(4), 349-357. https://doi.org/10.1177/0269216312451949

Heydari, H., Hojjat-Assari, S., Almasian, M. & Pirjani, P. (2019). Exploring health care providers' perceptions about home-based palliative care in terminally ill cancer patients. BMC Palliative Care, 18(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0452-3

Lima Ribeiro, A., Leite de Almeida, C. S., de Oliveira Reticena, K., Guimarães Maia, M. R. & Aparecida Sales, C. (2014). Nursing in the home palliative care: the view of a family member of a patient with cancer. Rev Rene, 15(3), 499-507. https://doi.org/10.15253/2175-6783.2014000300015

Luker, K., Cooke, M., Dunn, L., Lloyd-Williams, M., Pilling, M. & Todd, C. (2015). Development and evaluation of an intervention to support family caregivers of people with cancer to provide home-based care at the end of life: A feasibility study. European Journal of Oncology Nursing, 19(2), 154-161. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.09.006

Mohammed, S., Swami, N., Pope, A., Rodin, G., Hannon, B., Nissim, R., … Zimmermann, C. (2018). "I didn't want to be in charge and yet I was": Bereaved caregivers' accounts of providing home care for family members with advanced cancer. Psycho-Oncology, 27(4), 1229-1236. https://doi.org/10.1002/pon.4657

Ndiok, A. & Ncama, B. (2019). A qualitative study of home visiting as a palliative care strategy to follow‐up cancer patients by nurses in clinical setting in a developing country. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(1), 185-196. https://doi.org/10.1111/scs.12619

Noot, T., Tassanee, T., Forrester, D. A. & Pimpan, S. (2016). Experiences of People with Advanced Cancer in Home--Based Palliative Care. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 20(3), 238-251. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=116406915&site=ehost-live

Oosterveld-Vlug, M. G., Custers, B., Hofstede, J., Donker, G. A., Rijken, P. M., Korevaar, J. C. & Francke, A. L. (2019). What are essential elements of high-quality palliative care at home? An interview study among patients and relatives faced with advanced cancer. BMC Palliative Care, 18(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0485-7

Pirschel, C. (2019). No Place Like It: Home Care for Patients With Cancer. ONS Voice, 34(7), 22-26. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=137415878&site=ehost-live

Sijabat, M., Dahlia, D. & Waluyo, A. (2019). Experiences of palliative care nurses in providing home-based care for patient with advanced cancer. Enfermeria Clinica, 29, 413-417. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.060

Wilson, C., Griffiths, J., Ewing, G., Connolly, M. & Grande, G. (2014). A Qualitative Exploration of District Nurses' Care of Patients With Advanced Cancer. Cancer Nursing, 37(4), 310-315. https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e31829a9a56

Wilson, K., Pateman, B., Beaver, K. & Luker, K. A. (2002). Patient and carer needs following a cancer-related hospital admission: the importance of referral to the district nursing service. Journal of Advanced Nursing (Wiley-Blackwell), 38(3), 245-253. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02173.x