Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

ORIA

Litteratursøk i ORIA - en innføring

Film 4. Finne dokumenter (bøker, artikler mm.) om et emne (ukjente kilder)

Filmen gjennomgår følgende

  • Hvordan søke enkelt og avansert 
  • Hvordan avgrense
  • Hvordan lagre treff
  • Hvordan lage søkeskjema
  • Hvordan kombinere og koble sammen søkeord
  • Andre søketips se under filmen
     

 

Mer informasjon om hvordan søke etter litteratur og akademisk skriving

Nettkurset Søk med Sucess gir deg en  introduksjon til søkestrategien Sucess. Her lærer du hvordan  du kan gjøre gode søk. På Nettstedet Søk & Skriv vil du også kunne finne gode tips til litteratursøk i tillegg til akademisk skriving, kildebruk og studieteknikk. Se ellers bibliotekets fagsider for tips til databaser for ditt emne/fag. Fagsiden vil også gi deg kontaktinformasjon til din fagansvarlige bibliotekar om du har behov for bistand til søk. På nettstedet Kildekompasset.no finner du nyttige tips mht til valg av materialtyper (kildetyper) for ditt emne