Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Nordisk

Nordisk og norsk - språk og litteratur

Nokre relevante tidsskrift

Når ein skriv akademisk, er det vanleg å bruke tidsskriftartiklar som kjelder. Men å lese tidsskrift er også ein måte å halde seg oppdatert på eit fagområde, for det er gjerne her du finn den nyaste forskinga. Dei fleste av tidsskrifta som er relevante innan nordisk, finn du ved å søke i Oria. Veit du namnet på tidsskriftet, kan du enkelt finne det ved å velje fana E-tidsskrifter i Oria. I tillegg til digitale utgåver, har biblioteket også ei rekkje tidsskrift i trykt utgåve.
 

På denne sida har vi lista opp nokre tidsskrift som dekker fagfeltet norsk og nordisk. Merk at nokre av dei har fagartiklar, medan andre har fagfellevurderte artiklar (forskingsartiklar). Snakk med faglæraren din om kva for nokre tidsskrift som kan vere aktuelle på emnet ditt.

Tidsskrift innan nordisk språk

Tidsskrift innan nordisk litteratur

Andre