Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Nordisk

Noen relevante tidsskrifter

Tidsskriftartikler er en vanlig kilde å bruke innen akademisk skriving, men å lese tidsskrifter er også en måte å holde seg oppdatert på et fagområde. De fleste av tidsskriftene som er relevante innen nordisk, finner du ved å søke i Oria. Vet du navnet på tidsskriftet, kan du enkelt finne det ved å velge fanen E-tidsskrifter i Oria. I tillegg til digitale utgaver har biblioteket også en rekke tidsskrifter i trykt utgave.
 

På denne sida har vi listet opp noen tidsskrifter som dekker fagfeltet norsk og nordisk. Merk at noen av dem har fagartikler, mens andre har fagfellevurderte artikler (forskningsartikler). Snakk med faglæreren din om hvilke tidsskrift som kan være aktuelle på ditt emne.