Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Ovid. Databaseguide

Søkehjelp - Search guide

Eksempel på søk MEDLINE - Ovid, Avansert søk

Eksempel på en søkestreng:

Merk i avansert søk er søk på to ord det samme som frasesøk, dvs. ordene søkes slik ved siden av hverandre. I andre søkegrensesnitt settes anførselstegn før og etter ordene ("physical activity"). Sett orden i () og feltkoden til slutt:

(physical activity or sport* OR exercise).ti,ab,id,hw

 

Søk ord for et og et element, koble sammen søk til slutt via søkehistorikken, eksempel for å finne artikler som omhandler:

How do adolescents experience the role of social media in relation to mental health, negative and positive aspects, qualitative approach

 1. (adolescen* or youth* or young*).ti.
 2. ("social media" or facebook or tiktok or snapchat* or instagram*).ti.
 3. ("mental health" or well being or wellbeing or loneliness or psychosocial* or friends or positive or negative).mp.
 4. (interview* or phenomenolog*).ti,ab.
 5. (qualitative adj3 (approach* or analys* or design* or inquir* or method* or research* or stud*)).ti,ab.
 6. exp Qualitative research/
 7. or/4-6
 8. 1 and 2 and 3 and 7

Link til søket. Søket kjøres. Klikk på EXPAND for å åpne søkene. Klikk på DISPLAY for å se treff. Klikk på EDIT for å redigere søket

Forklaring til søket:

 1. Søker på et og et element (ungdom søk nummer 1, sosiale media søk nummer 3, mental helse, eller positive, negative erfaringer, søk numemr 4-7 samlet i søk nummer 8, kvalitative studier
 2. merk at or/4-6 er det samme som: 4 or 5 or 6.  Se søk nummer 7
 3. merk at exp inkluderer alle underemner for emneordet (MeSH i MEDLINE basen) qualitative research. / etter frasen indikerer søk på eksakt emneord
 4. merk at ADJn er nærhetsoperator (avstandsoperator) brukt i søk nummer 5. ordet qualitative må stå nært minst et av ordene fra (), inntil 2 ord kan stå mellom ordene. Se søketeknikker
 5. Søkene samles til et slutttreff, siste søk AND mellom søke-elementer som samler treff som inkluderer minst et av ordene for hvert av de søke-elementene jeg har brukt i søket, som tilsammen kan gi meg treff på forskningsartikler som kan svare på mitt konkrete problemstilling, forskningsspørsmål eller tematikk.

Flere ord for kvalitative studier for søk 4:

( ... or focus group* or themes or thematic or grounded theor* or hermenutic*)

Bredere søk, færre AND kombinasjoner, og flere OR ord for hvert element

Eksempel: 1 AND 2 AND 7

ny link til søket utvidet også med flere ord i søk nummer 4

Eksempel på treff:

 

Hjetland, G. J., Schonning, V., Hella, R. T., Veseth, M. & Skogen, J. C. (2021). How do Norwegian adolescents experience the role of social media in relation to mental health and well-being: a qualitative study. BMC Psychology, 9(1), 78. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00582-x 

Popat, A. & Tarrant, C. (2023). Exploring adolescents' perspectives on social media and mental health and well-being - A qualitative literature review. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 28(1), 323-337. https://doi.org/10.1177/13591045221092884