Skip to main content

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Litteratursøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  eduVPN (alternativt logg på CISCO VPN Anyconnect (tidligere løsning) -om du har installert denne) Se informasjon om hvordan du logger på

Finn bøker, rapporter, studentoppgaver mm i Oria

 

Søkehjelp ORIA

Ta en kikk på våre hyller for å lete etter aktuelle bøker - se hylleplasseringer nedenfor. Klikk for oppslag i ORIA. Et utvalg av bøker, se nedenfor

Utne, I. (2016). Opplevelser og rekasjoner hos mennesker med kreft (håp, livskvalitet, symptomer, pårørende). I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 305-326). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA  

Flere bøker nedenfor

Oppslagsverk

Kunnskapsbaserte oppslagsverk, "Point-of-the care tools" inneholder oversikter over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose for en rekke tilstander

 UpToDate

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)

BMJ Best practice

Norsk legemiddelhåndbok

Leksikon & Encyclopedia og håndbøker:  noen eksempler

Retningslinjer - prosdyrer

En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. En fagprosedyre angir fremgangsmåter for å utføre en aktivitet eller prosess.

Eksempeler

Center for Kliniske retningslinjer. (2016). Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløp. Hentet fra http://cfkr.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/psykosociale-forhold/klinisk-retningslinje-om-interventioner-til-paaroerende.aspx

 

Søk etter fag- og forskningsartikler i Svemed (Nordiske artikler)

Søk etter forskningsartikler i Cinahl (Ebsco)

Søk selv i CINAHL (EBSCOhost). Forslag til søk nedenfor. Via EBSCOhost databasevert finner du også basen MEDLINE 

Tilgang til artikler funnet:

 1. Benytt ORIA knappen i databasene for tilgang til artikler om du ikke finner fulltekst direkte i basen,
 2. Alternativt følg lenke til fulltekst
 3. Via ORIA knappen kan du også bestille kopi av artikkelen om biblioteket ikke har tilgang

Søkeord?

"Cancer Patients"
Neoplasms
Cancer
Oncologic nursing

Pårørende:

 • Caregivers - carer-  carers - relatives - relative - family - "next of kin" - "loved one*"
 • Barn:
  • "child* of Impaired Parent*"  
  • cancer W2 (parent* OR mother* OR father*)
  • "Parent-Child Relations"

Hjemmebaserte tjenetser:

 • Home Care Services
 • "Home Nursing, Professional"
 • "home health"
 • "Community Health Nursing"

"Palliative care"
"Terminal care"
"Terminally ill patient*"
"Hospice and Palliative Nursing"

Hjelp til å finne søkeord?

Barn/ungdom som pårørende - artikler og bøker - og tips til søkeord

Forskningsartikler - lenke til søk barn som pårørende til foreldre med kreft

 

#

 CINAHL søket er utført slik. Bruk søkehistorikken til å koble søkesett sammen. Se ev søkefilm nummer 4 ca 9:16

Limiters/Expanders

Results

 

S1

( AB (parent* W5 cancer) OR TI (parent* W5 cancer) ) NOT "childhood neoplasm*"

Limiters - Published Date: 20100101-
 

634

 

S2

TI (parent* W2 cancer)

Limiters - Published Date: 20100101-
 

157

 

S3

"Children of Impaired Parents" AND (cancer OR neoplasm* OR oncolog*)

Limiters - Published Date: 20100101-
 

50

 

S4

S1 OR S2 OR S3

Limiters - Peer Reviewed; Language: Danish, English, Norwegian, Swedish; Published Date: 20100101-
 

625

Lenke til søk

AB = ord i sammendrag. TI = ord fra tittel. W# = nærhet mellom søkeord, der # erstatter antall ord tillat mellom søkeordene. Frasen "Children of Impaired Parents" er CINAHL emneord

Dersom du også legger til  - eller i stedet for cancer ... søker palliative OR terminal OR terminally OR "end of life" - vil du få andre treff

Barn som pårærende - kreftsyke foreldre - søkeord ...

"child* of Impaired Parent*"  AND (cancer OR neoplasm* OR oncolog*)
"Parent-Child Relations"  AND (cancer OR neoplasm* OR oncolog*)

"adptation, Psychological"
bereavement
cancer OR neoplasm* OR oncolog*
child*
coping OR cope OR adapt*
uncertain* 
anxiety
stress
death
"family Centered Care"
palliative
parent*
"psychosocial Factor*"
"social support*"
terminal*
"Terminally Ill Patient*"
"end of life"

Søk på ord i nærhet av hverandre -eksempler

parent* W2 cancer

(dependent W1 child*) AND (cancer OR neoplasm*)
child* W2 (relatives OR "next of kin")

W# = nærhetsoperator EBSCOhost databaser, det første ordet må komme før det andre, # angir antall ord som kan tillates mellom søkeorden

 

Bøker og artikler- noen tips nedenfor

 • Arber, A., & Odelius, A. (2018). Experiences of Oncology and Palliative Care Nurses When Supporting Parents Who Have Cancer and Dependent Children. Cancer Nursing, 41(3), 248–254. Fulltekst
 • Hauken, M. A. (2017). Alle trenger stötte når mamma eller pappa er syk. Sykepleien, 105(e-64175 ), 1-14. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2017.64175
 • Reinertsen, K. (2012). Barn til kreftsyke vil vite mer. Sykepleien, 100(8), 66-9. http://dx.doi.org/10.4220/sykepleiens.2012.0078
 • Bøckmann, K., Kjellevold, A. & Sotberg, E. D. (2015). Barn og ungdom som pårørende. I K. Bøckmann, A. Kjellevold & E. D. Sotberg (Red.), Pårørende i helse- og omsorgstjenesten : en klinisk og juridisk innføring (2. utg. utg., s. 255-302). Bergen: Fagbokforlaget. Oppslag i ORIA
 • Hanna, J. R., McCaughan, E. & Semple, C. J. (2019). Challenges and support needs of parents and children when a parent is at end of life: A systematic review. Palliative Medicine, 33(8), 1017-1044. https://doi.org/10.1177/0269216319857622
 • Golsäter, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2019). Parents' perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004
 • Golsäter, M., Henricson, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2016). Are children as relatives our responsibility? – How nurses perceive their role in caring for children as relatives of seriously ill patients. European Journal of Oncology Nursing, 25, 33-39. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2016.09.005
 • Tafjord, T. (2020). Recognition of Insufficient Competence—Nurses' Experiences in Direct Involvement With Adolescent Children of Cancer Patients. Cancer Nursing, 43(1), 32-44. Fulltekst
 • Kerr, D., Milnes, S., Ammentorp, J., McKie, C., Dunning, T., Ostaszkiewicz, J., … Martin, P. (2020). Challenges for nurses when communicating with people who have life-limiting illness and their families: A focus group study. Journal of Clinical Nursing, 29(3-4), 416-428. https://doi.org/10.1111/jocn.15099
 • Karidar, H., Åkesson, H., & Glasdam, S. (2016). A gap between the intention of the Swedish law and interactions between nurses and children of patients in the field of palliative oncology – The perspective of nurses. European Journal of Oncology Nursing, 22, 23–29. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2016.01.005
 • Golsäter, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2019). Parents' perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004
 • Golsäter, M., Henricson, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2016). Are children as relatives our responsibility? – How nurses perceive their role in caring for children as relatives of seriously ill patients. European Journal of Oncology Nursing, 25, 33-39. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2016.09.005
 • Elmose, B. (2011). Stöttende samtaler vigtige for familiens faelles fundament. Sygeplejersken, 111(17), 62-7. http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2011-17-62-1-Fag.aspx
 • Ellis, S. J., Wakefield, C. E., Antill, G., Burns, M., & Patterson, P. (2017). Supporting children facing a parent’s cancer diagnosis: a systematic review of children’s psychosocial needs and existing interventions. European Journal of Cancer Care, 26(1),   https://doi.org/10.1111/ecc.12432

Flere aktuelle - end of life - critically ill parents

 • Hanna, J. R., McCaughan, E. & Semple, C. J. (2019). Challenges and support needs of parents and children when a parent is at end of life: A systematic review. Palliative Medicine, 33(8), 1017-1044. https://doi.org/10.1177/0269216319857622
 •   Holmberg, P., Nilsson, J., Elmqvist, C., & Lindqvist, G. (2019). Nurses’ encounters with children as next of kin to parents with a cancer diagnosis on oncology wards. Nordic Journal of Nursing Research. https://doi.org/10.1177/2057158519868437

Påørende til syke foreldre generelt

 • Knutsson, S., Enskär, K., Andersson-Gäre, B. & Golsäter, M. (2017). Children as relatives to a sick parent: Healthcare professionals' approaches. Nordic Journal of Nursing Research, 37(2), 61-69. https://doi.org/10.1177/2057158516662538
 • Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., … Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 18(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2

Artikkelsøk i Scopus databasen

Children as relatives of seriously ill and dying patients. Relaterte artikler i Scopus

Psychological impact of having a parent with cancerRelaterte artikler. Artikler som siterer denne

Loading ...

Se også emnet pårørende

Lindrende omsorg - Bøker i biblioteket

Elektronisk tilgjengelige bøker 

sørg for å være tilkoblet UiA nettet med CISCO VPN Anyconnect, se informasjon her 

Barn med kreftsykdom - psykososiale faktorer - mestring

CINAHL 

 • Barn med kreft - psykososiale faktorer /mestring - kvalitative studier, 2005- Språk: norsk,dansk,svensk, engelsk . Lenke til søk

søkeord...

"Child, Hospitalized"
"Childhood Neoplasms"¨
"Psychosocial Factors"
"quality of life"
coping
cope
adapt*
empower*
 salutogen* 
"sense of coherence"
psychosocial*
child* OR pediatric*
cancer* OR neoplams* OR leukemi* OR tumor OR tumors

Chemotherapy

Nausea OR vomiting


parent OR parents
sibling*
"parent-child relations"
family
"parental attitudes"

...

noen eksempler på treff i CINAHL & MEDLINE (EBSCOHost)

 • Jibb, L. A., Croal, L., Jingting Wang, Changrong Yuan, Foster, J., Cheung, V., … Stinson, J. N. (2018). Children’s Experiences of Cancer Care: A Systematic Review and Thematic Synthesis of Qualitative Studies. Oncology Nursing Forum, 45(4), 527–544. https://doi.org/10.1188/18.ONF.527-544 Full-text tilgang for UiA via CINAHL - lenke
 • Sposito, A. M. P., Silva-Rodrigues, F. M., Sparapani, V. de C., Pfeifer, L. I., de Lima, R. A. G., & Nascimento, L. C. (2015). Coping Strategies Used by Hospitalized Children With Cancer Undergoing Chemotherapy. Journal of Nursing Scholarship, 47(2), 143–151. https://doi.org/10.1111/jnu.12126
 • Rindstedt, C. (2014). Children's strategies to handle cancer: a video ethnography of imaginal coping. Child: Care, Health and Development, 40(4), 580-586. https://doi.org/10.1111/cch.12064
 • Berríos-Rivera, R., Rivero-Vergne, A., & Romero, I. (2008). The Pediatric Cancer Hospitalization Experience: Reality Co-constructed. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 25(6), 340–353. https://doi.org/10.1177/1043454208323618
 • Aldridge, A. A. & Roesch, S. C. (2007). Coping and adjustment in children with cancer: a meta-analytic study. Journal of Behavioral Medicine, 30(2), 115-129. https://doi.org/10.1007/s10865-006-9087-y
 • Rindstedt, C. (2014). Children's strategies to handle cancer: a video ethnography of imaginal coping. Child: Care, Health and Development, 40(4), 580-586. https://doi.org/10.1111/cch.12064
 • Trask, P. C., Paterson, A. G., Trask, C. L., Bares, C. B., Birt, J. & Maan, C. (2003). Parent and adolescent adjustment to pediatric cancer: associations with coping, social support, and family function. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 20(1), 36-47. 
 • Yeh, C. (2001). Adaptation in children with cancer: research with Roy's model. Nursing Science Quarterly, 14(2), 141-148. https://doi.org/10.1177%2F089431840101400209 
 • Aldiss, S., Horstman, M., O’Leary, C., Richardson, A. & Gibson, F. (2009). What is Important to Young Children Who Have Cancer While in Hospital? Children & Society, 23(2), 85-98. https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2008.00162.x
 • Gibson F, Aldiss S, Horstman M, Kumpunen S, & Richardson A. (2010). Children and young people’s experiences of cancer care: A qualitative research study using participatory methods. International Journal of Nursing Studies, 47(11), 1397–1407. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.03.019

Nursing care ... child cancer

søk på ord i tittel: TI (nurs* AND child* AND (cancer* OR leukem* OR neoplasm* OR tumor*))  - limit: 2005- Språk; norsk,dansk,svensk,engelsk  link til søk

Docherty, S. L., Thaxton, C., Allison, C., Barfield, R. C. & Tamburro, R. F. (2012). The Nursing Dimension of Providing Palliative Care to Children and Adolescents with Cancer. Clinical Medicine Insights: Pediatrics, (6), 75-88.  Lenke

Foster, T. L., Bell, C. J., McDonald, C. F., Harris, J. S. & Gilmer, M. J. (2012). Palliative nursing care for children and adolescents with cancer. Nursing: Research & Reviews, 2, 17-25. https://doi.org/10.2147/NRR.S25904

Resende Silva e. Sousa, A. D., Faria da Silva, L. & Paiva, E. D. (2019). Nursing interventions in palliative care in Pediatric Oncology: an integrative review. Revista Brasileira de Enfermagem, 72(2), 531-540. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0121

Moore JB, & Beckwitt AE. (2006). Self-care operations and nursing interventions for children with cancer and their parents. Nursing Science Quarterly, 19(2), 147–156.

Cellegiftsbehandling - cheomtherapy

Bøker

Varre, P. (2017). Sykepleieutfordringer ved kjemoterapi. I A. M. Reitan & T. K. Schjølberg (Red.), Kreftsykepleie : pasient, utfordring, handling (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Søk i ORIA

Artikler

 • Sposito, A. M. P., Silva-Rodrigues, F. M., Sparapani, V. de C., Pfeifer, L. I., de Lima, R. A. G., & Nascimento, L. C. (2015). Coping Strategies Used by Hospitalized Children With Cancer Undergoing Chemotherapy. Journal of Nursing Scholarship, 47(2), 143–151. https://doi.org/10.1111/jnu.12126
 • Whitsett SF, Gudmundsdottir M, Davies B, McCarthy P, & Friedman D. (2008). Chemotherapy-related fatigue in childhood cancer: correlates, consequences, and coping strategies. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 25(2), 86–96 https://doi.org/10.1177%2F1043454208315546
 • Tyc VL, Mulhern RK, Jayawardene D, Fairclough D, Tyc, V. L., Mulhern, R. K., … Fairclough, D. (1995). Chemotherapy-induced nausea and emesis in pediatric cancer patients: an analysis of coping strategies. Journal of Pain & Symptom Management, 10(5), 338–347 https://doi.org/10.1016/0885-3924(95)00019-U
 • Evans, A., Malvar, J., Garretson, C., Pedroja Kolovos, E. & Baron Nelson, M. (2018). The Use of Aromatherapy to Reduce Chemotherapy-Induced Nausea in Children With Cancer: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 35(6), 392-398. https://doi.org/10.1177/1043454218782133
 • Rodgers, C., Norville, R., Taylor, O., Poon, C., Hesselgrave, J., Gregurich, M. A. & Hockenberry, M. (2012). Children's coping strategies for chemotherapy-induced nausea and vomiting. Oncology Nursing Forum, 39(2), 202-209. https://doi.org/10.1188/12.ONF.202-209
 • Stein, E., Rayar, M., Krishnadev, U., Gupta, A., Hyslop, S., Plenert, E., … Sung, L. (2019). A feasibility study examining the impact of yoga on psychosocial health and symptoms in pediatric outpatients receiving chemotherapy. Supportive Care in Cancer, 27(10), 3769-3776. https://doi.org/10.1007/s00520-019-04673-9
 • Ekti Genc, R. & Conk, Z. (2008). Impact of effective nursing interventions to the fatigue syndrome in children who receive chemotherapy. Cancer Nursing, 31(4), 312-317. https://doi.org/10.1097/01.NCC.0000305740.18711.c6
 • Gibson, F., Face, S., Hayden, S. & Morgan, N. (2000). Nursing management of chemotherapy-induced nausea and vomiting in children. Current prescribing and administration practice -- is it being used to its full potential? European Journal of Oncology Nursing, 4(4), 252-255. https://doi.org/10.1054/ejon.2000.0093
 • Ekti Genc, R. & Conk, Z. (2008). Impact of effective nursing interventions to the fatigue syndrome in children who receive chemotherapy. Cancer Nursing, 31(4), 312-317. https://doi.org/10.1097/01.NCC.0000305740.18711.c6
 • Rodgers, C., Kollar, D., Taylor, O., Bryant, R., Crockett, K., Gregurich, M. A. & Hockenberry, M. (2012). Nausea and vomiting perspectives among children receiving moderate to highly emetogenic chemotherapy treatment. Cancer Nursing, 35(3), 203-210. https://doi.org/10.1097/ncc.0b013e3182281493

Se også Barn på sykhus

Lindrende omsorg - Kreft - hjemmesykepleie

Eksempler på artikler

 • Røgenes, G. K., Moen, A. & Grov, E. K. (2013). Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen. Klinisk Sygepleje, 27(1), 64-76. Hentet fra Idunn.no 
 • Drageset, I. (2009). Forholdet mellom avhengighet og autonomi i hjemmesykepleien. Klinisk Sygepleje, 23(2), 15-23. Hentet fra Idunn.no

 

Søkeord  ...

 • hjemmesykepleie - se emnet hjemmesykepleie
 • palliative
 • terminal
 • terminally
 • "end of life"
 • ...

SveMed+

Eksempeler på søk- og lenker til treff

Noen treff

Søk i CINAHL (EBSCOhost)

Eksempel 

 • TI ((home OR homebased OR home-based OR district*) NOT "nursing home*" ) AND TI  (palliative OR terminal* OR "end of life")) - lenke til søk 
 • (TI ((home OR homebased OR home-based OR district*) NOT "nursing home*" ) AND TI cancer) NOT "nursing home"  Lenke til søk

TI foran søkeord = ordene må stå i artikkelens tittel

Noen treff ...

Becqué, Y. N., Rietjens, J. A. C., van Driel, A. G., van der Heide, A. & Witkamp, E. (2019). Nursing interventions to support family caregivers in end-of-life care at home: A systematic narrative review. International Journal of Nursing Studies, 97, 28-39. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.04.011

Bolt, S. R., van der Steen, J. T., Schols, J. M. G. A., Zwakhalen, S. M. G., Pieters, S. & Meijers, J. M. M. (2019). Nursing staff needs in providing palliative care for people with dementia at home or in long-term care facilities: A scoping review. International Journal of Nursing Studies, 96, 143-152. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.12.011

Danielsen, B. V., Sand, A. M., Rosland, J. H. & Førland, O. (2018). Experiences and challenges of home care nurses and general practitioners in home-based palliative care – a qualitative study. BMC Palliative Care, 17(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-018-0350-0

Devik, S. A., Enmarker, I. & Hellzen, O. (2020). Nurses' experiences of compassion when giving palliative care at home. Nursing Ethics, 27(1), 194-205. https://doi.org/10.1177/0969733019839218 

Griffiths, J., Ewing, G. & Rogers, M. (2010). 'Moving swiftly on.' Psychological support provided by district nurses to patients with palliative care needs. Cancer Nursing, 33(5), 390-397. https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181d55f9b

Hemberg, J. & Bergdahl, E. (2019). Cocreation as a Caring Phenomenon: Nurses' Experiences in Palliative Home Care. Holistic Nursing Practice, 33(5), 273-284. https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000342

Holmdahl, S., Sävenstedt, S. & Imoni, R. (2014). Parenteral nutrition in home-based palliative care: Swedish district nurses experiences. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(1), 89-96. https://doi.org/10.1111/scs.12038

Hunstad, I. & Svindseth, M. F. (2011). Challenges in home-based palliative care in Norway: a qualitative study of spouses' experiences. International Journal of Palliative Nursing, 17(8), 398-404. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=104688935&site=ehost-live  

Karlsson, M., Karlsson, C., Barbosa da Silva, A., Berggren, I. & Söderlund, M. (2013). Community nurses' experiences of ethical problems in end-of-life care in the patient's own home. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(4), 831-838. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.01087.x

LeeAi, C. & Abdullah, A. (2017). Community Palliative Care Nurses' Challenges and Coping Strategies on Delivering Home-Based Pediatric Palliative Care: A Qualitative Study. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 34(2), 125-131. https://doi.org/10.1177/1049909115607296

Lima Ribeiro, A., Leite de Almeida, C. S., de Oliveira Reticena, K., Guimarães Maia, M. R. & Aparecida Sales, C. (2014). Nursing in the home palliative care: the view of a family member of a patient with cancer. Rev Rene, 15(3), 499-507. https://doi.org/10.15253/2175-6783.2014000300015

Linderholm, M. & Friedrichsen, M. (2010). A desire to be seen: family caregivers' experiences of their caring role in palliative home care. Cancer Nursing, 33(1), 28-36. https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181af4f61

Mousing, C. A., Timm, H., Lomborg, K. & Kirkevold, M. (2018). Barriers to palliative care in people with chronic obstructive pulmonary disease in home care: A qualitative study of the perspective of professional caregivers. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 27(3-4), 650-660. https://doi.org/10.1111/jocn.13973

McWilliam, C. L., Ward-Griffin, C., Oudshoorn, A. & Krestick, E. (2008). Living While Dying/Dying While Living. Older Clients' Sociocultural Experience of Home-Based Palliative Care. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 10(6), 338-349. https://doi.org/10.1097/01.NJH.0000319190.93906.7d

Offen, J. (2015). The role of UK district nurses in providing care for adult patients with a terminal diagnosis: a meta-ethnography. International Journal of Palliative Nursing, 21(3), 134-141. https://doi.org/10.12968/ijpn.2015.21.3.134 

Rabbetts, L., Harrington, A. & Breaden, K. (2020). Nurses' experience of providing home‐based palliative care in the country setting: An integrated literature review. International Journal of Nursing Practice (John Wiley & Sons, Inc.), 26(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1111/ijn.12773

Reid, F. (2013). Grief and the experiences of nurses providing palliative care to children and young people at home. Nursing Children and Young People, 25(9), 31-36. https://doi.org/10.7748/ncyp2013.11.25.9.31.e366

Rogenes, G. K., Moen, A. & Grov, E. K. (2013). Home care nurses' perspectives of factors of importance for their ability to care for patients requiring palliative care at home. Klinisk Sygepleje, 27(1), 65-76. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=108002690&site=ehost-live  

Rydé, K. & Hjelm, K. (2016). How to support patients who are crying in palliative home care: an interview study from the nurses' perspective. Primary Health Care Research & Development (Cambridge University Press / UK), 17(5), 479-488. https://doi.org/10.1017/S1463423616000037

Schou‐Andersen, M., Ullersted, M. P., Jensen, A. B. & Neergaard, M. A. (2016). Factors associated with preference for dying at home among terminally ill patients with cancer. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(3), 466-476. https://doi.org/10.1111/scs.12265

Svensson, G. (2018). Patient perceptions of specialised hospital-based palliative home care: a qualitative study using a phenomenographical approach. International Journal of Palliative Nursing, 24(1), 22-32. https://doi.org/10.12968/ijpn.2018.24.1.22

Walshe, C. & Luker, K. A. (2010). District nurses’ role in palliative care provision: A realist review. International Journal of Nursing Studies, 47(9), 1167-1183. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.04.006

 

Og videre kreft i tittelen ...

 

Appleyard, S. E. & Clarke, C. (2018). An interpretative phenomenological analysis of the experiences of older people self-managing cancer pain at home. Journal of Psychosocial Oncology, 36(3), 333-349. https://doi.org/10.1080/07347332.2017.1417949

Dunne, K., Sullivan, K. & Kernohan, G. (2005). Palliative care for patients with cancer: district nurses' experiences. Journal of Advanced Nursing (Wiley-Blackwell), 50(4), 372-380. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03402.x 

Griffiths, J., Ewing, G. & Rogers, M. (2013). Early support visits by district nurses to cancer patients at home: A multi-perspective qualitative study. Palliative Medicine, 27(4), 349-357. https://doi.org/10.1177/0269216312451949

Heydari, H., Hojjat-Assari, S., Almasian, M. & Pirjani, P. (2019). Exploring health care providers' perceptions about home-based palliative care in terminally ill cancer patients. BMC Palliative Care, 18(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0452-3

Lima Ribeiro, A., Leite de Almeida, C. S., de Oliveira Reticena, K., Guimarães Maia, M. R. & Aparecida Sales, C. (2014). Nursing in the home palliative care: the view of a family member of a patient with cancer. Rev Rene, 15(3), 499-507. https://doi.org/10.15253/2175-6783.2014000300015

Luker, K., Cooke, M., Dunn, L., Lloyd-Williams, M., Pilling, M. & Todd, C. (2015). Development and evaluation of an intervention to support family caregivers of people with cancer to provide home-based care at the end of life: A feasibility study. European Journal of Oncology Nursing, 19(2), 154-161. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.09.006

Mohammed, S., Swami, N., Pope, A., Rodin, G., Hannon, B., Nissim, R., … Zimmermann, C. (2018). "I didn't want to be in charge and yet I was": Bereaved caregivers' accounts of providing home care for family members with advanced cancer. Psycho-Oncology, 27(4), 1229-1236. https://doi.org/10.1002/pon.4657

Ndiok, A. & Ncama, B. (2019). A qualitative study of home visiting as a palliative care strategy to follow‐up cancer patients by nurses in clinical setting in a developing country. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(1), 185-196. https://doi.org/10.1111/scs.12619

Noot, T., Tassanee, T., Forrester, D. A. & Pimpan, S. (2016). Experiences of People with Advanced Cancer in Home--Based Palliative Care. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 20(3), 238-251. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=116406915&site=ehost-live

Oosterveld-Vlug, M. G., Custers, B., Hofstede, J., Donker, G. A., Rijken, P. M., Korevaar, J. C. & Francke, A. L. (2019). What are essential elements of high-quality palliative care at home? An interview study among patients and relatives faced with advanced cancer. BMC Palliative Care, 18(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0485-7

Pirschel, C. (2019). No Place Like It: Home Care for Patients With Cancer. ONS Voice, 34(7), 22-26. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=137415878&site=ehost-live

Sijabat, M., Dahlia, D. & Waluyo, A. (2019). Experiences of palliative care nurses in providing home-based care for patient with advanced cancer. Enfermeria Clinica, 29, 413-417. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.060

Wilson, C., Griffiths, J., Ewing, G., Connolly, M. & Grande, G. (2014). A Qualitative Exploration of District Nurses' Care of Patients With Advanced Cancer. Cancer Nursing, 37(4), 310-315. https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e31829a9a56

Wilson, K., Pateman, B., Beaver, K. & Luker, K. A. (2002). Patient and carer needs following a cancer-related hospital admission: the importance of referral to the district nursing service. Journal of Advanced Nursing (Wiley-Blackwell), 38(3), 245-253. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02173.x

Flere treff  - fra browising i innhold tidsskrifter

Nordic journal of nursing research 

Midlöv, E. M., & Lindberg, T. (2019). District nurses’ experiences of providing palliative care in the home: An interview study. Nordic Journal of Nursing Research. https://doi.org/10.1177/2057158519857002