Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

søkeord -lindrende omsorg kreft

 

Hjelp til å finne søkeord?

Norsk oversettelse av MeSH

Søk på norsk i Svemed+, eksempel KOLS - finn engelske søkeord fra treff

CINAHL subject headings

Se i bøker/artikler og oppslagsverk, feks ordnett.no

Noen eksempler nedenfor:

Kreft

 

Livets slutt Påørende

Hjemmebaserte
tjenester

 

Palliativ pleie

Terminal pleie

Erfaringer
Opplevelser

Neoplasm*
Cancer

oncology

oncologic

"Oncologic Nurs*"

"Cancer Patient*"
 

"end of life"

terminal

terminally

death

dying

Caregiver* 
carer
carers
relatives

family
families
spouse*
spouse*
husband*
wife*
couple*

"next of kin*" 
"loved one*"
 

parent*
mother*
father*
 

 

Barn som pårørende:
Merk W# = nærhet mellom søkeord i EBSCOhost

"child* of Impaired Parent*"  
cancer W2 (parent* OR mother* OR father*)
"Parent-Child Relations"

Se mer om dette nedenfor

...

"Home Care"
"Home health*"
"Home Nursing, Professional"
"Community Health Nursing"
"district nurs*"

Flere, se emnet Hjemmesykepleie

Søkeord

"Palliative care"
"palliative nurs*"
"Terminal care"
"Terminally ill patient*"
"Hospice and Palliative Nursing"

"end of life"

terminal

terminally

death 

dying

 

experience*
attitude*
perception*
satisfaction*
view*
belie*
opion*

...

Søkeord for
kvalitative studier:


qualitative
phenomenolog*
interview*
experience*
themes
thematic*
grounded*
"focus group*"
grounded
ethnogra*
hermenetic*

...

 

 

Palliativ plan:  ("care plan*" OR "Individual plan" OR "care pathway*") AND (palliative OR "end of life" OR terminal*")

Forhåndssamtaler: "advance care planning" OR "advance directiv*"

 

Aktuelle bøker i biblioteket

Flere bøker, lindrende omsorg

Elektronisk tilgjengelige bøker 

sørg for å være tilkoblet UiA nettet med  VPN se informasjon her 

Springer

Barn med kreftsykdom - symptomlindring - psykososiale faktorer ...

CINAHL 

 • Barn med kreft - psykososiale faktorer /mestring - kvalitative studier - peer review,  2015- Språk: norsk,dansk,svensk, engelsk . Lenke til søk

Norsk elektronisk legehåndbok

UpToDate (krever eduVPN også på campus)

 • Overview of common presenting signs and symptoms of childhood cancer. Link
 • Acute myeloid leukemia in children and adolescents. Link

søkeord...

"Child, Hospitalized"
"Childhood Neoplasms"¨

child*

pediatric*

"Psychosocial Factors"

"quality of life"
empower*
 salutogen* 
"sense of coherence"
psychosocial*

 

"self care"
 "self-care"
"self management"

cope OR coping
adapt*

play* 
drawing*
painting*
distraction*
relaxation*

...

cancer* 

neoplams* 

leukemi* 

tumor 

tumors

Chemotherap*

Cytostatic*

"Antineoplastic Agent*"

"Antitumor Agent*"

 

Nausea

vomiting

symtom*

 

prevent*

control*

management*

assess*

measure*

parent*

mother*

father*

sibling*

"parent-child relations"

family

 

noen eksempler på treff i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)
 • Linder, L. A., Bratton, H., Nguyen, A., Parker, K., & Wawrzynski, S. E. (2018). Symptoms and Self-Management Strategies Identified by Children With Cancer Using Draw-and-Tell Interviews. Oncology Nursing Forum, 45(3), 290–300. https://doi.org/10.1188/18.ONF.290-300

Larsen, M. H., Hansson, K. E., Larsen, E. H., Fridh, M. K., Petersen, N. N., Mellblom, A. V., Ruud, E., Larsen, H. B., & Lie, H. C. (2022). The gap between expectations and reality: A qualitative study of psychosocial challenges of young childhood cancer survivors from the PACCS study. European Journal of Cancer Care, 31(6), 1–11. https://doi.org/10.1111/ecc.13696 
 

 • Cheng, L., Zhao, X., Ge, Y., Wang, Y., & Kang, Q. (2022). The Experiences of Chinese Children 5- to 7-year-old during Cancer Treatment Reflected Through Interviews and Drawings. Journal of Pediatric Hematology/Oncology Nursing, 39(2), 88–98. https://doi.org/10.1177/10434542211041919 
 • Sasi, A., Ganguly, S., Sharma, S., Singh, R., Verma, V., Bisht, R., Kalra, D., Satapathy, S., & Bakhshi, S. (2022). Adaptation of the Patient Reported Outcome Measurement Information System (PROMIS) tool for childhood cancer in India: A qualitative study. Psycho-Oncology, 31(10), 1671–1680. https://doi.org/10.1002/pon.6017
 • Belpame, N., Kars, M. C., Deslypere, E., Rober, P., Van Hecke, A., & Verhaeghe, S. (2021). Coping Strategies of Adolescent and Young Adult Survivors of Childhood Cancer: A Qualitative Study. Cancer Nursing, 44(6), E395–E403. https://doi.org/10.1097/NCC.000000000000086
 • Leibring, I., & Anderzén-Carlsson, A. (2019). Fear and Coping in Children 5–9 years old Treated for Acute Lymphoblastic Leukemia - A Longitudinal Interview Study. Journal of Pediatric Nursing, 46, e29–e36. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.02.007 
 • Larsen, M. H., Hansson, K. E., Larsen, E. H., Fridh, M. K., Petersen, N. N., Mellblom, A. V., Ruud, E., Larsen, H. B., & Lie, H. C. (2022). The gap between expectations and reality: A qualitative study of psychosocial challenges of young childhood cancer survivors from the PACCS study. European Journal of Cancer Care, 31(6), 1–11. https://doi.org/10.1111/ecc.13696 
 • Ullán, A. M., Herreros, P., Belver, M. H., & Jerez, C. (2023). The Best and the Worst Things About the Hospital for Children with Cancer: A Qualitative, Interview-Based Study in a Spanish Hospital. Journal of Patient Experience, 1–7. https://doi.org/10.1177/23743735221149499 
 • Sposito, A. M. P., Silva-Rodrigues, F. M., Sparapani, V. de C., Pfeifer, L. I., de Lima, R. A. G., & Nascimento, L. C. (2015). Coping Strategies Used by Hospitalized Children With Cancer Undergoing Chemotherapy. Journal of Nursing Scholarship, 47(2), 143–151. https://doi.org/10.1111/jnu.12126
 • Rodgers, C., Norville, R., Taylor, O., Poon, C., Hesselgrave, J., Gregurich, M. A. & Hockenberry, M. (2012). Children's coping strategies for chemotherapy-induced nausea and vomiting. Oncology Nursing Forum, 39(2), 202-209. https://doi.org/10.1188/12.ONF.202-209 
 • Jibb, L. A., Croal, L., Jingting Wang, Changrong Yuan, Foster, J., Cheung, V., … Stinson, J. N. (2018). Children’s Experiences of Cancer Care: A Systematic Review and Thematic Synthesis of Qualitative Studies. Oncology Nursing Forum, 45(4), 527–544. https://doi.org/10.1188/18.ONF.527-544 Full-text tilgang for UiA via CINAHL - lenke
 • Rindstedt, C. (2014). Children's strategies to handle cancer: a video ethnography of imaginal coping. Child: Care, Health and Development, 40(4), 580-586. https://doi.org/10.1111/cch.12064
 • Berríos-Rivera, R., Rivero-Vergne, A., & Romero, I. (2008). The Pediatric Cancer Hospitalization Experience: Reality Co-constructed. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 25(6), 340–353. https://doi.org/10.1177/1043454208323618
 • Aldridge, A. A. & Roesch, S. C. (2007). Coping and adjustment in children with cancer: a meta-analytic study. Journal of Behavioral Medicine, 30(2), 115-129. https://doi.org/10.1007/s10865-006-9087-y
 • Rindstedt, C. (2014). Children's strategies to handle cancer: a video ethnography of imaginal coping. Child: Care, Health and Development, 40(4), 580-586. https://doi.org/10.1111/cch.12064
 • Trask, P. C., Paterson, A. G., Trask, C. L., Bares, C. B., Birt, J. & Maan, C. (2003). Parent and adolescent adjustment to pediatric cancer: associations with coping, social support, and family function. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 20(1), 36-47. 
 • Yeh, C. (2001). Adaptation in children with cancer: research with Roy's model. Nursing Science Quarterly, 14(2), 141-148. https://doi.org/10.1177%2F089431840101400209 
 • Aldiss, S., Horstman, M., O’Leary, C., Richardson, A. & Gibson, F. (2009). What is Important to Young Children Who Have Cancer While in Hospital? Children & Society, 23(2), 85-98. https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2008.00162.x
 • Gibson F, Aldiss S, Horstman M, Kumpunen S, & Richardson A. (2010). Children and young people’s experiences of cancer care: A qualitative research study using participatory methods. International Journal of Nursing Studies, 47(11), 1397–1407. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.03.019

Nursing care ... child cancer

søk på ord i tittel: TI (nurs* AND child* AND (cancer* OR leukem* OR neoplasm* OR tumor*))  - limit: 2005- Språk; norsk,dansk,svensk,engelsk  link til søk

 • Docherty, S. L., Thaxton, C., Allison, C., Barfield, R. C. & Tamburro, R. F. (2012). The Nursing Dimension of Providing Palliative Care to Children and Adolescents with Cancer. Clinical Medicine Insights: Pediatrics, (6), 75-88.  Lenke
 • Enskär, K., Darcy, L., Björk, M., Knutsson, S., & Huus, K. (2020). Experiences of Young Children With Cancer and Their Parents With Nurses’ Caring Practices During the Cancer Trajectory. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 37(1), 21–34. https://doi.org/10.1177/1043454219874007
 • Foster, T. L., Bell, C. J., McDonald, C. F., Harris, J. S. & Gilmer, M. J. (2012). Palliative nursing care for children and adolescents with cancer. Nursing: Research & Reviews, 2, 17-25. https://doi.org/10.2147/NRR.S25904
 • Resende Silva e. Sousa, A. D., Faria da Silva, L. & Paiva, E. D. (2019). Nursing interventions in palliative care in Pediatric Oncology: an integrative review. Revista Brasileira de Enfermagem, 72(2), 531-540. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0121
 • Moore JB, & Beckwitt AE. (2006). Self-care operations and nursing interventions for children with cancer and their parents. Nursing Science Quarterly, 19(2), 147–156.

Cellegiftsbehandling - cheomtherapy

Bøker

Varre, P. (2017). Sykepleieutfordringer ved kjemoterapi. I A. M. Reitan & T. K. Schjølberg (Red.), Kreftsykepleie : pasient, utfordring, handling (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Søk i ORIA

Artikler

 • Semerci, R., Akgün Kostak, M. & Taşkın, C. (2022). The effect of using interactive mobile application for management of chemotherapy-induced nausea and vomiting in children: Randomized controlled study. European Journal of Oncology Nursing, 102121. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2022.102121 
 • Linder, L. A., Bratton, H., Nguyen, A., Parker, K., & Wawrzynski, S. E. (2018). Symptoms and Self-Management Strategies Identified by Children With Cancer Using Draw-and-Tell Interviews. Oncology Nursing Forum, 45(3), 290–300. https://doi.org/10.1188/18.ONF.290-300
 • Sposito, A. M. P., Silva-Rodrigues, F. M., Sparapani, V. de C., Pfeifer, L. I., de Lima, R. A. G., & Nascimento, L. C. (2015). Coping Strategies Used by Hospitalized Children With Cancer Undergoing Chemotherapy. Journal of Nursing Scholarship, 47(2), 143–151. https://doi.org/10.1111/jnu.12126
 • Whitsett SF, Gudmundsdottir M, Davies B, McCarthy P, & Friedman D. (2008). Chemotherapy-related fatigue in childhood cancer: correlates, consequences, and coping strategies. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 25(2), 86–96 https://doi.org/10.1177%2F1043454208315546
 • Tyc VL, Mulhern RK, Jayawardene D, Fairclough D, Tyc, V. L., Mulhern, R. K., … Fairclough, D. (1995). Chemotherapy-induced nausea and emesis in pediatric cancer patients: an analysis of coping strategies. Journal of Pain & Symptom Management, 10(5), 338–347 https://doi.org/10.1016/0885-3924(95)00019-U
 • Evans, A., Malvar, J., Garretson, C., Pedroja Kolovos, E. & Baron Nelson, M. (2018). The Use of Aromatherapy to Reduce Chemotherapy-Induced Nausea in Children With Cancer: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 35(6), 392-398. https://doi.org/10.1177/1043454218782133
 • Rodgers, C., Norville, R., Taylor, O., Poon, C., Hesselgrave, J., Gregurich, M. A. & Hockenberry, M. (2012). Children's coping strategies for chemotherapy-induced nausea and vomiting. Oncology Nursing Forum, 39(2), 202-209. https://doi.org/10.1188/12.ONF.202-209
 • Stein, E., Rayar, M., Krishnadev, U., Gupta, A., Hyslop, S., Plenert, E., … Sung, L. (2019). A feasibility study examining the impact of yoga on psychosocial health and symptoms in pediatric outpatients receiving chemotherapy. Supportive Care in Cancer, 27(10), 3769-3776. https://doi.org/10.1007/s00520-019-04673-9
 • Ekti Genc, R. & Conk, Z. (2008). Impact of effective nursing interventions to the fatigue syndrome in children who receive chemotherapy. Cancer Nursing, 31(4), 312-317. https://doi.org/10.1097/01.NCC.0000305740.18711.c6
 • Gibson, F., Face, S., Hayden, S. & Morgan, N. (2000). Nursing management of chemotherapy-induced nausea and vomiting in children. Current prescribing and administration practice -- is it being used to its full potential? European Journal of Oncology Nursing, 4(4), 252-255. https://doi.org/10.1054/ejon.2000.0093
 • Ekti Genc, R. & Conk, Z. (2008). Impact of effective nursing interventions to the fatigue syndrome in children who receive chemotherapy. Cancer Nursing, 31(4), 312-317. https://doi.org/10.1097/01.NCC.0000305740.18711.c6
 • Rodgers, C., Kollar, D., Taylor, O., Bryant, R., Crockett, K., Gregurich, M. A. & Hockenberry, M. (2012). Nausea and vomiting perspectives among children receiving moderate to highly emetogenic chemotherapy treatment. Cancer Nursing, 35(3), 203-210. https://doi.org/10.1097/ncc.0b013e3182281493

 

Og videre

 • Patel, P., Robinson, P. D., Devine, K. A., Positano, K., Cohen, M., Gibson, P., Holdsworth, M., Phillips, R., Spinelli, D., Thackray, J., Wetering, M., Woods, D., Cabral, S., Sung, L., Dupuis, L. L., & van de Wetering, M. (2021). Prevention and treatment of anticipatory chemotherapy-induced nausea and vomiting in pediatric cancer patients and hematopoietic stem cell recipients: Clinical practice guideline update. Pediatric Blood & Cancer, 68(5), 1–12. https://doi.org/10.1002/pbc.28947
 • Evans, A., Malvar, J., Garretson, C., Pedroja Kolovos, E., & Baron Nelson, M. (2018). The Use of Aromatherapy to Reduce Chemotherapy-Induced Nausea in Children With Cancer: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 35(6), 392–398. https://doi.org/10.1177/1043454218782133
 • Chan, C. W. H., Lam, L. W., Li, C. K., Cheung, J. S. S., Cheng, K. K. F., Chik, K. W., Chan, H. Y. L., So, W. K. W., & Tang, W. P. Y. (2015). Feasibility of psychoeducational interventions in managing chemotherapy-associated nausea and vomiting (CANV) in pediatric oncology patients. European Journal of Oncology Nursing, 19(2), 182–190. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.09.002
 • Rodgers, C., Norville, R., Taylor, O., Poon, C., Hesselgrave, J., Gregurich, M. A. & Hockenberry, M. (2012). Children's coping strategies for chemotherapy-induced nausea and vomiting. Oncology Nursing Forum, 39(2), 202-209. https://doi.org/10.1188/12.ONF.202-209
 • Momani, T. G., & Berry, D. L. (2017). Integrative Therapeutic Approaches for the Management and Control of Nausea in Children Undergoing Cancer Treatment: A Systematic Review of Literature. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 34(3), 173–184. https://doi.org/10.1177/1043454216688638

Se også

Barn på sykhus

Lindrende omsorg - Kreft - hjemmesykepleie

Se også bøker - tips på emnesiden Hjemmesykepleie

Eksempler på artikler

 • Lersveen Gunhild, L. & Devik Siri, A. Opplevelse av trygghet i hjemmebasert palliativ omsorg: pasienters og pårørendes perspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(3), 1-15. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-03-05

 • Aamold, K., Grov, K. & Rostad Hanne, M. Hjemmesykepleieres erfaringer når kreftpasienter ønsker å dø hjemme. Klinisk Sygepleje, 34(1), 3-15. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2020-01-02 
  Røgenes, G. K., Moen, A. & Grov, E. K. (2013). Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen. Klinisk Sygepleje, 27(1), 64-76. Hentet fra Idunn.no 

 • Drageset, I. (2009). Forholdet mellom avhengighet og autonomi i hjemmesykepleien. Klinisk Sygepleje, 23(2), 15-23. Hentet fra Idunn.no
 • Hov, R., Bjørsland, B., Kjøs, B. Ø. & Wilde-Larsson, B. (2021). Pasienters opplevelse av trygghet med palliativ omsorg i hjemmet. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(1), 1-19. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-01-05 
 • Midlöv, E. M., & Lindberg, T. (2019). District nurses’ experiences of providing palliative care in the home: An interview study. Nordic Journal of Nursing Research. https://doi.org/10.1177/2057158519857002
 • Molnes, S. I. (2014). Sykepleieres erfaringer med smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter.  Nordisk sygeplejeforskning 4
  (2), 142-155. https://doi.org/10.18261/ISSN1892-2686-2014-02-06 
 • Sønning, H. E. & Fossum, M. (2020). "Jeg gråter noen tårer hver dag". En fenomenologisk studie av hjemmeboende kreftpasienters beskrivelse av deres livvsituasjon i palliativ fase. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 16(1), 16. https://doi.org/10.7557/14.4319 
 • Lersveen, G. L. & Devik, S. A. (2021). Opplevelse av trygghet i hjemmebasert palliativ omsorg: pasienters og pårørendes perspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(3), 1-15. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-03-05 

 

Søkeord ...

 • hjemmesykepleie - se emnet hjemmesykepleie - feks "home care" OR homebased OR "home based" OR "home health*" OR "home nurs'" OR "district* nurs*" OR "Community Health*"
 • palliativ*
 • terminal*
 • "end of life" OR "last day*" OR death OR dying
 • cancer OR neoplasm*
 • dignit*
 • hope*
 • uncertain*
 • stress
 • anxity
 • cope OR coping OR adapt* 
 • experience* OR attitude* OR perception* OR satisfact* OR opinion* OR view* OR belie* OR perspective*
 • qualitative OR interview* OR phenomenolog* OR thematic OR themes
 • Pårørende: caregiver* OR "care giver*" OR famil* OR relatives OR "next of kin*" OR spous* OR ...

ORIA - avansert søk, filtert på artikler

Link til søk

 

SveMed+ (merk at databasen ikke er oppdatert etter 2019)

Eksempeler på søk- og lenker til treff

Noen treff

Søk i CINAHL (EBSCOhost)

Eksempel 

 • TI ((home OR homebased OR home-based OR district*) NOT "nursing home*" ) AND TI  (palliative OR terminal* OR "end of life")) - lenke til søk 
 • (TI ((home OR homebased OR home-based OR district*) NOT "nursing home*" ) AND TI cancer) NOT "nursing home"  Lenke til søk

TI foran søkeord = ordene må stå i artikkelens tittel

Noen treff ...

 • Söderman, A., Werkander Harstäde, C., Östlund, U., & Blomberg, K. (2021). Community nurses’ experiences of the Swedish Dignity Care Intervention for older persons with palliative care needs – A qualitative feasibility study in municipal home health care. International Journal of Older People Nursing, 16(4), 1–12. https://doi.org/10.1111/opn.12372
 • Staats, K., Grov, E. K., Husebø, B. S., & Tranvåg, O. (2021). Dignity of older home-dwelling women nearing end-of-life: Informal caregivers’ perception. Nursing Ethics, 28(3), 444–456. https://doi.org/10.1177/0969733020956372
 • Devik, S. A., Enmarker, I., & Hellzen, O. (2020). Nurses’ experiences of compassion when giving palliative care at home. Nursing Ethics, 27(1), 194–205. https://doi.org/10.1177/0969733019839218
 • Midlöv, E. M., & Lindberg, T. (2020). District nurses’ experiences of providing palliative care in the home: An interview study. Nordic Journal of Nursing Research, 40(1), 15–24. https://doi.org/10.1177/2057158519857002
 • Becqué, Y. N., Rietjens, J. A. C., van Driel, A. G., van der Heide, A. & Witkamp, E. (2019). Nursing interventions to support family caregivers in end-of-life care at home: A systematic narrative review. International Journal of Nursing Studies, 97, 28-39. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.04.011
 • Alvariza, A., Mjörnberg, M., & Goliath, I. (2020). Palliative care nurses’ strategies when working in private homes—A photo‐elicitation study. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 29(1/2), 139–151. https://doi.org/10.1111/jocn.15072
 • Bolt, S. R., van der Steen, J. T., Schols, J. M. G. A., Zwakhalen, S. M. G., Pieters, S. & Meijers, J. M. M. (2019). Nursing staff needs in providing palliative care for people with dementia at home or in long-term care facilities: A scoping review. International Journal of Nursing Studies, 96, 143-152. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.12.011
 • Danielsen, B. V., Sand, A. M., Rosland, J. H. & Førland, O. (2018). Experiences and challenges of home care nurses and general practitioners in home-based palliative care – a qualitative study. BMC Palliative Care, 17(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-018-0350-0
 • Devik, S. A., Enmarker, I. & Hellzen, O. (2020). Nurses' experiences of compassion when giving palliative care at home. Nursing Ethics, 27(1), 194-205. https://doi.org/10.1177/0969733019839218 
 • Griffiths, J., Ewing, G. & Rogers, M. (2010). 'Moving swiftly on.' Psychological support provided by district nurses to patients with palliative care needs. Cancer Nursing, 33(5), 390-397. https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181d55f9b
 • Hemberg, J. & Bergdahl, E. (2019). Cocreation as a Caring Phenomenon: Nurses' Experiences in Palliative Home Care. Holistic Nursing Practice, 33(5), 273-284. https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000342
 • Holmdahl, S., Sävenstedt, S. & Imoni, R. (2014). Parenteral nutrition in home-based palliative care: Swedish district nurses experiences. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(1), 89-96. https://doi.org/10.1111/scs.12038
 • Hunstad, I. & Svindseth, M. F. (2011). Challenges in home-based palliative care in Norway: a qualitative study of spouses' experiences. International Journal of Palliative Nursing, 17(8), 398-404. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=104688935&site=ehost-live  
 • Karlsson, M., Karlsson, C., Barbosa da Silva, A., Berggren, I. & Söderlund, M. (2013). Community nurses' experiences of ethical problems in end-of-life care in the patient's own home. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(4), 831-838. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.01087.x
 • LeeAi, C. & Abdullah, A. (2017). Community Palliative Care Nurses' Challenges and Coping Strategies on Delivering Home-Based Pediatric Palliative Care: A Qualitative Study. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 34(2), 125-131. https://doi.org/10.1177/1049909115607296
 • Lima Ribeiro, A., Leite de Almeida, C. S., de Oliveira Reticena, K., Guimarães Maia, M. R. & Aparecida Sales, C. (2014). Nursing in the home palliative care: the view of a family member of a patient with cancer. Rev Rene, 15(3), 499-507. https://doi.org/10.15253/2175-6783.2014000300015
 • Linderholm, M. & Friedrichsen, M. (2010). A desire to be seen: family caregivers' experiences of their caring role in palliative home care. Cancer Nursing, 33(1), 28-36. https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181af4f61
 • Mousing, C. A., Timm, H., Lomborg, K. & Kirkevold, M. (2018). Barriers to palliative care in people with chronic obstructive pulmonary disease in home care: A qualitative study of the perspective of professional caregivers. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 27(3-4), 650-660. https://doi.org/10.1111/jocn.13973
 • McWilliam, C. L., Ward-Griffin, C., Oudshoorn, A. & Krestick, E. (2008). Living While Dying/Dying While Living. Older Clients' Sociocultural Experience of Home-Based Palliative Care. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 10(6), 338-349. https://doi.org/10.1097/01.NJH.0000319190.93906.7d
 • Offen, J. (2015). The role of UK district nurses in providing care for adult patients with a terminal diagnosis: a meta-ethnography. International Journal of Palliative Nursing, 21(3), 134-141. https://doi.org/10.12968/ijpn.2015.21.3.134 
 • Rabbetts, L., Harrington, A. & Breaden, K. (2020). Nurses' experience of providing home‐based palliative care in the country setting: An integrated literature review. International Journal of Nursing Practice (John Wiley & Sons, Inc.), 26(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1111/ijn.12773
 • Reid, F. (2013). Grief and the experiences of nurses providing palliative care to children and young people at home. Nursing Children and Young People, 25(9), 31-36. https://doi.org/10.7748/ncyp2013.11.25.9.31.e366
 • Rogenes, G. K., Moen, A. & Grov, E. K. (2013). Home care nurses' perspectives of factors of importance for their ability to care for patients requiring palliative care at home. Klinisk Sygepleje, 27(1), 65-76. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=108002690&site=ehost-live  
 • Rydé, K. & Hjelm, K. (2016). How to support patients who are crying in palliative home care: an interview study from the nurses' perspective. Primary Health Care Research & Development (Cambridge University Press / UK), 17(5), 479-488. https://doi.org/10.1017/S1463423616000037
 • Schou‐Andersen, M., Ullersted, M. P., Jensen, A. B. & Neergaard, M. A. (2016). Factors associated with preference for dying at home among terminally ill patients with cancer. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(3), 466-476. https://doi.org/10.1111/scs.12265
 • Svensson, G. (2018). Patient perceptions of specialised hospital-based palliative home care: a qualitative study using a phenomenographical approach. International Journal of Palliative Nursing, 24(1), 22-32. https://doi.org/10.12968/ijpn.2018.24.1.22
 • Walshe, C. & Luker, K. A. (2010). District nurses’ role in palliative care provision: A realist review. International Journal of Nursing Studies, 47(9), 1167-1183. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.04.006

Og videre kreft i tittelen ...

Appleyard, S. E. & Clarke, C. (2018). An interpretative phenomenological analysis of the experiences of older people self-managing cancer pain at home. Journal of Psychosocial Oncology, 36(3), 333-349. https://doi.org/10.1080/07347332.2017.1417949

Dunne, K., Sullivan, K. & Kernohan, G. (2005). Palliative care for patients with cancer: district nurses' experiences. Journal of Advanced Nursing (Wiley-Blackwell), 50(4), 372-380. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03402.x 

Griffiths, J., Ewing, G. & Rogers, M. (2013). Early support visits by district nurses to cancer patients at home: A multi-perspective qualitative study. Palliative Medicine, 27(4), 349-357. https://doi.org/10.1177/0269216312451949

Heydari, H., Hojjat-Assari, S., Almasian, M. & Pirjani, P. (2019). Exploring health care providers' perceptions about home-based palliative care in terminally ill cancer patients. BMC Palliative Care, 18(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0452-3

Lima Ribeiro, A., Leite de Almeida, C. S., de Oliveira Reticena, K., Guimarães Maia, M. R. & Aparecida Sales, C. (2014). Nursing in the home palliative care: the view of a family member of a patient with cancer. Rev Rene, 15(3), 499-507. https://doi.org/10.15253/2175-6783.2014000300015

Luker, K., Cooke, M., Dunn, L., Lloyd-Williams, M., Pilling, M. & Todd, C. (2015). Development and evaluation of an intervention to support family caregivers of people with cancer to provide home-based care at the end of life: A feasibility study. European Journal of Oncology Nursing, 19(2), 154-161. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.09.006

Mohammed, S., Swami, N., Pope, A., Rodin, G., Hannon, B., Nissim, R., … Zimmermann, C. (2018). "I didn't want to be in charge and yet I was": Bereaved caregivers' accounts of providing home care for family members with advanced cancer. Psycho-Oncology, 27(4), 1229-1236. https://doi.org/10.1002/pon.4657

Ndiok, A. & Ncama, B. (2019). A qualitative study of home visiting as a palliative care strategy to follow‐up cancer patients by nurses in clinical setting in a developing country. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(1), 185-196. https://doi.org/10.1111/scs.12619

Noot, T., Tassanee, T., Forrester, D. A. & Pimpan, S. (2016). Experiences of People with Advanced Cancer in Home--Based Palliative Care. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 20(3), 238-251. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=116406915&site=ehost-live

Oosterveld-Vlug, M. G., Custers, B., Hofstede, J., Donker, G. A., Rijken, P. M., Korevaar, J. C. & Francke, A. L. (2019). What are essential elements of high-quality palliative care at home? An interview study among patients and relatives faced with advanced cancer. BMC Palliative Care, 18(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0485-7

Pirschel, C. (2019). No Place Like It: Home Care for Patients With Cancer. ONS Voice, 34(7), 22-26. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=137415878&site=ehost-live

Sijabat, M., Dahlia, D. & Waluyo, A. (2019). Experiences of palliative care nurses in providing home-based care for patient with advanced cancer. Enfermeria Clinica, 29, 413-417. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.060

Wilson, C., Griffiths, J., Ewing, G., Connolly, M. & Grande, G. (2014). A Qualitative Exploration of District Nurses' Care of Patients With Advanced Cancer. Cancer Nursing, 37(4), 310-315. https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e31829a9a56

Wilson, K., Pateman, B., Beaver, K. & Luker, K. A. (2002). Patient and carer needs following a cancer-related hospital admission: the importance of referral to the district nursing service. Journal of Advanced Nursing (Wiley-Blackwell), 38(3), 245-253. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02173.x

Smerter: Populasjon: Sykepleiere, deres erfaringer ...Artikler

Se også emnesiden Smerter

Populasjon: Nurse* OR nursing – avgrenset til tittel: TI (nurse* OR nursing)

Fenomen av interesse, Erfaringer ... med  smerte

 • Pain – avgrenset til tittel: TI (pain)
 • Erfaringer … ; experience* OR attitude* OR perception* OR perspective* OR moral* OR ethic* OR "decision making" OR judgement OR uncertaint*
 • Kvalitative studier: qualitative OR interview* OR phenomenolog* OR experience* OR themes OR thematic OR "focus group*"
 • Kartlegging: "Pain Measurement"OR pain N3 (assess* OR measur* OR scale* OR test OR instrument* OR question*)
 • setting: cancer OR neoplasm* OR oncolog*
 • setting: Palliativ* OR terminal OR "end of life"
 • Kontekst hjemme...se eksempel nedenfor søkeord
   

Eksempel på treff

 • Bouya, S., Balouchi, A., Maleknejad, A., Koochakzai, M., AlKhasawneh, E. & Abdollahimohammad, A. (2019). Cancer pain management among oncology nurses: knowledge, attitude, related factors, and clinical recommendations: a systematic review. Journal of Cancer Education, 34(5), 839-846. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13187-018-1433-6
 • Fernandes, M. d. F. P. & Komessu, J. H. (2013). Nurses' challenges in view of the pain and suffering of families of terminal patients. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 47(1), 250-257. https://doi.org/dx.doi.org/S0080-62342013000100032  
 • Utne, I., Småstuen, M. C. & Nyblin, U. (2019). Pain knowledge and attitudes among nurses in cancer care in Norway. Journal of Cancer Education, 34(4), 677-684. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13187-018-1355-3 
 • LeBaron, V., Beck, S. L., Black, F., & Palat, G. (2014). Nurse Moral Distress and Cancer Pain Management. Cancer Nursing, 37(5), 331–344. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000136 

og

 • Hughes, N., Closs, S., Flemming, K., Bennett, M., Hughes, N. D., Closs, S. J., & Bennett, M. I. (2016). Supporting self-management of pain by patients with advanced cancer: views of palliative care professionals. Supportive Care in Cancer, 24(12), 5049–5057. https://doi.org/10.1007/s00520-016-3372-2 
 • Brooks, J. V., Poague, C., Formagini, T., Roberts, A. W., Sinclair, C. T., & Keirns, C. C. (2020). Palliative Care’s Role Managing Cancer Pain During the Opioid Crisis: A Qualitative Study of Patients, Caregivers, and Clinicians. Journal of Pain & Symptom Management, 60(6), 1127. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.06.039 
 • Soden, K., Ali, S., Alloway, L., Barclay, D., Barker, S., Bird, L., Hall, L., & Perkins, P. (2013). How do nurses in specialist palliative care assess and manage breakthrough cancer pain? A multicentre study. International Journal of Palliative Nursing, 19(11), 528–534. https://doi.org/10.12968/ijpn.2013.19.11.528 
 • LeBaron, V., Beck, S. L., Black, F., & Palat, G. (2014). Nurse Moral Distress and Cancer Pain Management. Cancer Nursing, 37(5), 331–344. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000136 
 • Hughes, N., Closs, S., Flemming, K., Bennett, M., Hughes, N. D., Closs, S. J., & Bennett, M. I. (2016). Supporting self-management of pain by patients with advanced cancer: views of palliative care professionals. Supportive Care in Cancer, 24(12), 5049–5057. https://doi.org/10.1007/s00520-016-3372-2 
 • Allsop, M. J., Taylor, S., Bennett, M. I., & Bewick, B. M. (2019). Understanding patient requirements for technology systems that support pain management in palliative care services: A qualitative study. Health Informatics Journal, 25(3), 1105–1115. https://doi.org/10.1177/1460458217740724 
 • Molnes, S. I. (2014). Sykepleieres erfaringer med smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter. Nordisk sygeplejeforskning, 4(2), 142-155 http://www.idunn.no/nsf/2014/02/sykepleieres_erfaringer_medsmertelindring_til_hjemmeboende  Merk i CINAHL finner du den med en oversatt engelsk tekst 
 • Cordeiro, F. R., Beuter, M., Roso, C. C., & Kruse, M. H. L. (2013). Pain and the dying process: nurses’ perspectives using the creative and sensible method. Online Brazilian Journal of Nursing, 12(1), 1. https://doi.org/10.5935/1676-4285.20133989 PDF versjon http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3989/pdf 
 • Phillips, J. L., Heneka, N., Hickman, L., & Lam, L. (2018). Self-Perceived Pain Assessment Knowledge and Confidence (Self-PAC) Scale for Cancer and Palliative Care Nurses: A Preliminary Validation Study. Pain Management Nursing, 19(6), 619–626. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2018.07.008 
 • Nottelmann, L., Jensen, L. H., Vejlgaard, T. B., & Groenvold, M. (2019). A new model of early, integrated palliative care: palliative rehabilitation for newly diagnosed patients with non-resectable cancer. Supportive Care in Cancer, 27(9), 3291–3300. https://doi.org/10.1007/s00520-018-4629-8 
 • Cowperthwaite, S. M., & Kozachik, S. L. (2019). Improving the Pain Experience for Hospitalized Patients With Cancer. Oncology Nursing Forum, 46(2), 198–207. https://doi.org/10.1188/19.ONF.198-207
 • Wergeland Sørbye, L., Steindal, S. A., Kalfoss, M. H., & Vibe, O. E. (2019). Opioids, Pain Management, and Palliative Care in a Norwegian Nursing Home From 2013 to 2018. Health Services Insights, 12 https://doi.org/10.1177/1178632919834318 

Oversiktsarikkel, review

 • Vallerand AH, Musto S, Polomano RC, Vallerand, A. H., Musto, S., & Polomano, R. C. (2011). Nursing’s role in cancer pain management. Current Pain & Headache Reports, 15(4), 250–262. https://doi.org/10.1007/s11916-011-0203-5 Henson, L. A., Maddocks, M., Evans, C., Davidson, M., 
 • Hicks, S., & Higginson, I. J. (2020). Palliative Care and the Management of Common Distressing Symptoms in Advanced Cancer: Pain, Breathlessness, Nausea and Vomiting, and Fatigue. Journal of Clinical Oncology, 38(9), 905–914. https://doi.org/10.1200/JCO.19.00470
 • Smyth, J. A., Dempster, M., Warwick, I., Wilkinson, P., & McCorry, N. K. (2018). A Systematic Review of the Patient- and Carer-Related Factors Affecting the Experience of Pain for Advanced Cancer Patients Cared for at Home. Journal of Pain & Symptom Management, 55(2), 496–507. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2017.08.012 

Hjemmesykepleiers erfaring... - smerter - kreft

Søkeord hjemme... ala her ord i tittel: 

TI (home OR homecare OR homebased OR homehealth OR community OR district* OR municipal* OR "primary health*")

 • Molnes Sven, I. Sykepleieres erfaringer med smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter. Nordisk sygeplejeforskning, 4(2), 142-155. https://doi.org/10.18261/ISSN1892-2686-2014-02-06
 • McDonald MV, Pezzin LE, Feldman PH, Murtaugh CM, & Peng TR. (2005). Can just-in-time, evidence-based “reminders” improve pain management among home health care nurses and their patients? Journal of Pain & Symptom Management29(5), 474–488. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2004.08.018
 • Phillips, J. L., Lovell, M., Luckett, T., Agar, M., Green, A., & Davidson, P. (2015). Australian survey of current practice and guideline use in adult cancer pain assessment and management: The community nurse perspective. Collegian (Royal College of Nursing, Australia), 22(1), 33–41. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2013.11.002
 • Hassankhani, H., Dehghannezhad, J., Rahmani, A., Ghafourifard, M., Soheili, A., & Lotfi, M. (2022). Caring Needs of Cancer Patients from the Perspective of Home Care Nurses: A Qualitative Study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention : APJCP23(1), 71–77. https://doi.org/10.31557/APJCP.2022.23.1.71 ( Resultat også noe om smerter...)
 • Hadjisavva, I. C., Papastavrou, E., & Kouta, C. (2021). Knowledge and Attitudes of Home Care Nurses in Cyprus in the Management of Cancer Pain. Home Health Care Management & Practice33(1), 21–27. https://doi.org/10.1177/1084822320957287
 • Randall-David, E., Wright, J., Porterfield, D. S., & Lesser, G. (2003). Barriers to cancer pain management: home-health and hospice nurses and patients. Supportive Care in Cancer : Official Journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer11(10), 660–665. https://doi.org/10.1007/s00520-003-0497-x
 • Vallerand AH, Anthony M, & Saunders MM. (2005). Home care nurses’ perceptions of control over cancer pain. Home Healthcare Nurse23(10), 647–654. Lenke til fulltekst
 • flere mulige relevante, eksempel på søk CINAL & MEDLINE link

Barn som pårørende til foreldre med kreft

Søk på sykepleie.no

Eksempel på treff: 

Hofset Larsen, B. & Nortvedt, M. W. (2011). Barns og ungdomsinformasjonsbehov når mor eller far får kreft. Sykepleien Forskning, 6(1), 70-77. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2011.0068 
 

Forskningsartikler - lenke til søk barn som pårørende til foreldre med kreft

 

Barn som pårørende - kreftsyke foreldre - Noen forslag til søkeord ...

"child* of Impaired Parent*"  AND (cancer OR neoplasm* OR oncolog*)

"Parent-Child Relations"  AND (cancer OR neoplasm* OR oncolog*)

--

"adptation, Psychological"
bereavement
cancer OR neoplasm* OR oncolog*
child*
coping OR cope OR adapt*
uncertain* 
anxiety
stress
death
"family Centered Care"
palliative
parent*
"psychosocial Factor*"
"social support*"
terminal*
"Terminally Ill Patient*"
"end of life"

Søk på ord i nærhet av hverandre -eksempler

parent* W2 cancer - eller bredere, og med feltkode for at ordene skal finnes i tittelen:  TI (parent* W5 cancer)

(dependent W1 child*) AND (cancer OR neoplasm*) AND (parent* OR mother* OR father* OR famil*)


(child* W2 (relatives OR "next of kin")) AND (cancer OR neoplasm*)

W# = nærhetsoperator EBSCOhost databaser, det første ordet må komme før det andre, # angir antall ord som kan tillates mellom søkeordene, Se filmen: 

Artikkelsøk i Scopus databasen

 

Fra relevante artikler, sjekk siterte artikler, og relatert artikler. Kan gjøres via Scopus, og eller Google Scholar, eksempel

 

se også dokumentet eksempel på søk

Legg merke til ord som brukes, som du ev kan bruke i dine søk:

Hauger, B., Wiker, M. & Hamnes, B. (2020). Sykepleiere strekker ikke til i arbeid med barn som pårørendeNordisk sygeplejeforskning, 10(4), 266-279. https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2020-04-05 Link til artikkelen på Idunn.no

Hofset Larsen, B. & Nortvedt, M. W. (2011). Barns og ungdomsinformasjonsbehov når mor eller far får kreft. Sykepleien Forskning, 6(1), 70-77. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2011.0068 

Semple, C. J., McCaughan, E., Smith, R., & Hanna, J. R. (2022). Parent’s with incurable cancer: “Nuts and bolts” of how professionals can support parents to communicate with their dependent children. Patient Education & Counseling105(3), 775–780. https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.06.032

Holmberg, P., Nilsson, J., Elmqvist, C., & Lindqvist, G. (2020). Nurses’ encounters with children as next of kin to parents with a cancer diagnosis on oncology wards. Nordic Journal of Nursing Research, 40(1), 33–40. https://doi.org/10.1177/2057158519868437

Hauken, M. A., & Farbrot, I. M. M. (2022). The Fuelbox “Young Next of Kin”-A Mixed-Methods Study on the Development and Piloting of a Communication Tool for Adolescents Coping With Parental Cancer or Death. Cancer Nursing, 45(2), 148–160. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000960

 • Tafjord, T. (2021). Managing Strong Emotions: Nurses’ Recognition and Responses to Personal Emotions When Approaching Parents With Cancer and Their Dependent Children. Qualitative Health Research, 31(5), 926–941. https://doi.org/10.1177/1049732320983788
 • Holmberg, P., Nilsson, J., Elmqvist, C., & Lindqvist, G. (2020). Nurses’ encounters with children as next of kin to parents with a cancer diagnosis on oncology wards. Nordic Journal of Nursing Research, 40(1), 33–40. https://doi.org/10.1177/2057158519868437
 • Karidar, H., Åkesson, H., & Glasdam, S. (2016). A gap between the intention of the Swedish law and interactions between nurses and children of patients in the field of palliative oncology – The perspective of nurses. European Journal of Oncology Nursing, 22, 23–29. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2016.01.005
 • Semple, C., McCaughan, E., & Smith, R. (2017). How education on managing parental cancer can improve family communication. Cancer Nursing Practice, 16(5), 34–40. https://doi.org/10.7748/cnp.2017.e1406 Fulltekst via ProQuest
 • Holmberg, P., Nilsson, J., Elmqvist, C., & Lindqvist, G. (2020). Nurses’ encounters with children as next of kin to parents with a cancer diagnosis on oncology wards. Nordic Journal of Nursing Research, 40(1), 33–40. https://doi.org/10.1177/2057158519868437
 • Golsäter, M., Enskär, K., & Knutsson, S. (2019). Parents’ perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35–40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004
 • Tafjord, T. (2020). Recognition of Insufficient Competence—Nurses’ Experiences in Direct Involvement With Adolescent Children of Cancer Patients. Cancer Nursing, 43(1), 32–44. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000646
 • Arber, A., & Odelius, A. (2018). Experiences of Oncology and Palliative Care Nurses When Supporting Parents Who Have Cancer and Dependent Children. Cancer Nursing, 41(3), 248–254. Fulltekst
 • Hauken, M. A. (2017). Alle trenger stötte når mamma eller pappa er syk. Sykepleien, 105(e-64175 ), 1-14. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2017.64175
 • Reinertsen, K. (2012). Barn til kreftsyke vil vite mer. Sykepleien, 100(8), 66-9. http://dx.doi.org/10.4220/sykepleiens.2012.0078
 • Bøckmann, K., Kjellevold, A. & Sotberg, E. D. (2015). Barn og ungdom som pårørende. I K. Bøckmann, A. Kjellevold & E. D. Sotberg (Red.), Pårørende i helse- og omsorgstjenesten : en klinisk og juridisk innføring (2. utg. utg., s. 255-302). Bergen: Fagbokforlaget. Oppslag i ORIA
 • Hanna, J. R., McCaughan, E. & Semple, C. J. (2019). Challenges and support needs of parents and children when a parent is at end of life: A systematic review. Palliative Medicine, 33(8), 1017-1044. https://doi.org/10.1177/0269216319857622
 • Golsäter, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2019). Parents' perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004
 • Golsäter, M., Henricson, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2016). Are children as relatives our responsibility? – How nurses perceive their role in caring for children as relatives of seriously ill patients. European Journal of Oncology Nursing25, 33-39. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2016.09.005
 • Tafjord, T. (2020). Recognition of Insufficient Competence—Nurses' Experiences in Direct Involvement With Adolescent Children of Cancer Patients. Cancer Nursing, 43(1), 32-44. Fulltekst
 • Kerr, D., Milnes, S., Ammentorp, J., McKie, C., Dunning, T., Ostaszkiewicz, J., … Martin, P. (2020). Challenges for nurses when communicating with people who have life-limiting illness and their families: A focus group study. Journal of Clinical Nursing, 29(3-4), 416-428. https://doi.org/10.1111/jocn.15099
 • Karidar, H., Åkesson, H., & Glasdam, S. (2016). A gap between the intention of the Swedish law and interactions between nurses and children of patients in the field of palliative oncology – The perspective of nurses. European Journal of Oncology Nursing, 22, 23–29. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2016.01.005
 • Golsäter, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2019). Parents' perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004
 • Golsäter, M., Henricson, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2016). Are children as relatives our responsibility? – How nurses perceive their role in caring for children as relatives of seriously ill patients. European Journal of Oncology Nursing, 25, 33-39. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2016.09.005
 • Elmose, B. (2011). Stöttende samtaler vigtige for familiens faelles fundament. Sygeplejersken, 111(17), 62-7. http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2011-17-62-1-Fag.aspx
 • Ellis, S. J., Wakefield, C. E., Antill, G., Burns, M., & Patterson, P. (2017). Supporting children facing a parent’s cancer diagnosis: a systematic review of children’s psychosocial needs and existing interventions. European Journal of Cancer Care, 26(1),   https://doi.org/10.1111/ecc.12432

Flere aktuelle - end of life - critically ill parents

 • Hanna, J. R., McCaughan, E. & Semple, C. J. (2019). Challenges and support needs of parents and children when a parent is at end of life: A systematic review. Palliative Medicine, 33(8), 1017-1044. https://doi.org/10.1177/0269216319857622
 •   Holmberg, P., Nilsson, J., Elmqvist, C., & Lindqvist, G. (2019). Nurses’ encounters with children as next of kin to parents with a cancer diagnosis on oncology wards. Nordic Journal of Nursing Researchhttps://doi.org/10.1177/2057158519868437

Påørende til syke foreldre generelt

 • Knutsson, S., Enskär, K., Andersson-Gäre, B. & Golsäter, M. (2017). Children as relatives to a sick parent: Healthcare professionals' approaches. Nordic Journal of Nursing Research, 37(2), 61-69. https://doi.org/10.1177/2057158516662538
 • Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., … Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 18(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2