Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse- og sosialinformatikk

Bibliotekets fagside

Digitalt utenforskap. Internettbuk. Digitalt medborgerskap

Søkeord ....

 • digital literacy - digital divide - health literacy
 • ...

 

Eksempeler artikler

Eldre ...

 • Rønning, W. M. & Sølvberg, A. M. (2020). Digitalt medborgerskap. Seniorers erfaringer med arenaer for læring av digital teknologi. Tidsskrift for velferdsforskning, 23(4), 222-236. https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-04-01
 • Slettemeås, D., Mainsah, H. & Berg, L. (2018). Eldres digitale hverdag. En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i informasjonssamfunnet (Oppdragsrapport nr. 18). SIFO. https://hdl.handle.net/20.500.12199/1309  
 • Støme, L. N., Wilhelmsen, C. R. & Kværner, K. J. (2021). Enabling guidelines for the adoption of eHealth solutions: Scoping review. JMIR Formative Research, 5(4), Artikkel e21357. https://doi.org/10.2196/21357  
 • Drevsjø, L. (2016). Seniorer og IKT; En kvalitativ studie om barrierer og motivasjoner [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-54626
 • Støme, L. N., Wilhelmsen, C. R. & Kværner, K. J. (2021). Enabling guidelines for the adoption of eHealth solutions: Scoping review. JMIR Formative Research, 5(4), Artikkel e21357. https://doi.org/10.2196/21357  
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2021). Digital hele livet. Nasjonal strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkning. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digital-hele-livet/id2870833/
 • Bjønnes, A. M., Midtbø, T., Størset, H. & Ulven, C. H. (2021). Befolkningens digitale kompetanse og deltakelse. Med et ekstra blikk på seniorer og ikke-sysselsatte. Lenke
 • Sand, K., Bergschöld, J. M. & Midtgård, T. M. (2020). Digitale velferdstjenester. En litteraturgjennomgang om digitale møter mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. SINTEF Digital. Link
 • González, A., Ramírez, M. P. & Viadel, V. (2012). Attitudes of the Elderly Toward Information and Communications Technologies. Educational Gerontology, 38(9), 585-594. https://doi.org/10.1080/03601277.2011.595314  
 • Boulton-Lewis, G. M. (2010). Education and Learning for the Elderly: Why, How, What. Educational Gerontology, 36(3), 213-228. https://doi.org/10.1080/03601270903182877  
   
 • Friemel, T. N. (2014). The digital divide has grown old: Determinants of a digital divide among seniors. New Media & Society, 18(2), 313-331. https://doi.org/10.1177/1461444814538648 

Noen artikler om bruk  helseportaler, 

 • Zanaboni, P., Kummervold, P. E., Sørensen, T. & Johansen, M. A. (2020). Patient use and experience with online access to electronic health records in Norway: Results from an online survey. Journal of Medical Internet Research, 22(2), Artikkel e16144. https://doi.org/10.2196/16144
 • Ramirez-Zohfeld, V., Seltzer, A., Xiong, L., Morse, L. & Lindquist, L. A. (2020). Use of Electronic Health Records by Older Adults, 85 Years and Older, and Their Caregivers. Journal of the American Geriatrics Society, 68(5), 1078-1082. https://doi.org/10.1111/jgs.16393     
 • Valeur, H. S., Lie, A. K. & Moen, K. (2021). Patient rationales against the use of patient-accessible electronic health records: Qualitative study. Journal of Medical Internet Research, 23(5), Artikkel e24090. https://doi.org/10.2196/24090  
 • Turner, K., Clary, A., Hong, Y. R., Tabriz, A. A. & Shea, C. M. (2020). Patient portal barriers and group differences: Cross-sectional national survey study. Journal of Medical Internet Research, 22(9), Artikkel e18870. https://doi.org/10.2196/18870  
 • Abd-alrazaq, A. A., Bewick, B. M., Farragher, T. & Gardner, P. (2019). Factors that affect the use of electronic personal health records among patients: A systematic review. International Journal of Medical Informatics, 126, 164-175. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.03.014  
 • Paccoud, I., Baumann, M., Le Bihan, E., Pétré, B., Breinbauer, M., Böhme, P., Chauvel, L. & Leist, A. K. (2021). Socioeconomic and behavioural factors associated with access to and use of Personal Health Records. BMC Medical Informatics and Decision Making, 21(1), Artikkel 18. https://doi.org/10.1186/s12911-020-01383-9

Eksempler artikler - generelt interbruk og eldre...

 

 • König, R., Seifert, A. & Doh, M. (2018). Internet use among older Europeans: an analysis based on SHARE data. Universal Access in the Information Society, 17(3), 621-633. https://doi.org/10.1007/s10209-018-0609-5  
 • König, R. & Seifert, A. (2020). From Online to Offline and Vice Versa: Change in Internet Use in Later Life Across Europe. Frontiers in Sociology, 5, Artikkel 4. https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.00004 
 • Hunsaker, A. & Hargittai, E. (2018). A review of Internet use among older adults. New Media and Society, 20(10), 3937-3954. https://doi.org/10.1177/1461444818787348  
 • Leukel, J., Schehl, B. & Sugumaran, V. (2021). Digital inequality among older adults: explaining differences in the breadth of Internet use. Information Communication and Society. https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1942951  
 • Merkel, S. & Hess, M. (2020). The use of internet-based health and care services by elderly people in Europe and the importance of the country context: Multilevel study. JMIR Aging, 3(1), Artikkel 15491. https://doi.org/10.2196/15491  

 --
Fink, A. & Beck, J. C. (2015). Developing and evaluating a website to guide older adults in their health information searches: A mixed-methods approach. Journal of Applied Gerontology, 34(5), 633-651. https://doi.org/10.1177/0733464813486961