Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Universitetsbiblioteket i Agder. Bibliotekets fagside. Metodelitteratur og brukerstøtte til verktøy, som Nvivo, SPSS

Metodelitteratur

Valg av metode avhenger av problemstillingen din og hva slags data du har behov for. Metodevalg er sterkt knyttet til fagtradisjon. Forenklet kan man si at metode er en framgangsmåte for å frembringe ny kunnskap eller etterprøve etablert kunnskap.

Sage Research Methods

Find resources to answer your research methods and statistics questions http://methods.sagepub.com/

Finn bøker

Søk i  ORIA, eller let på hylla

001.42 (metode, forskning generelt)

150.72 (psykologi - forsknignsmetoder)

300.721 (samfunnsvitenskap)

370.72 (pedagogikk)

519.53 (statistikk)

610.72 (medisin, helse)

610.73072 (sykepleie)

613.71072 (fysisk aktivitet)

658.0072 (bedriftsøknomi)

901/907 (historie/historiedidaktikk)