Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Universitetsbiblioteket i Agder. Bibliotekets fagside. Metodelitteratur og brukerstøtte til verktøy, som Nvivo, SPSS

Kildeføring UiA regler

UiA regler, se våre nettsider uia.no

Nettveiledninger: Akademisk skriving og kildebruk (referanseteknikk)

Kurs i Akademisk skriving v/Rune Røsstad UiA

Akademisk skriving i GLU "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll

Opplæringsmoduler i kildebruk "Digitale minikurs i kjeldebruk"

UIA Biblioteket

Kurs  kilder og kildebruk fra  Høgskolen i Innlandet biblioteket

 

Kilder og kildebruk: Del 1 Kildekritikk

Kilder og kildebruk: Del 2: Referanseteknikk (Generelt, men med eksempler fra APA stilen)

Kilder og kildebruk: Del 3: Plagiat

Indirekte sitat (Omskriving og parafrasering)

 

Flere nettveiledninger:

Bøker om akademisk skriving i biblioteket

Søk i ORIA,  - eller let på hylla

808.066