Skip to main content

Metode

Bibliotekets fagside. Metode. Verktøy

Kildeføring

UiA regler, se våre nettsider uia.no

Kilder og kildebruk i skriftlige oppgaver (UiA)

Se eksempler på kildeføring på kildekompasset.no

Kritisk lesing og skriving

Lær mer om Kildekritikk på kildekompasset.no

Bøker om akademisk skriving i biblioteket

Søk i ORIA,  - eller let på hylla