Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Bibliotekets fagside. Metode. Verktøy

Kildeføring UiA regler

UiA regler, se våre nettsider uia.no

Se eksempler på kildeføring på kildekompasset.no

Nettveiledninger: Akademisk skriving og kildebruk (referanseteknikk)

Kurs i Akademisk skriving v/Rune Røsstad UiA

Akademisk skriving i GLU "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll

Opplæringsmoduler i kildebruk "Digitale minikurs i kjeldebruk"

UIA Biblioteket

Kurs  kilder og kildebruk fra  Høgskolen i Innlandet biblioteket

Tre filmer

  1. Kilder og kildebruk: Del 1 Kildekritikk
  2. Kilder og kildebruk: Del 2: Referanseteknikk (Generelt, men med eksempler fra APA stilen)
  3. Kilder og kildebruk: Del 3: Plagiat

Se også filmen om Indirekte sitat (Omskriving og parafrasering)

 

Flere nettveiledninger:

Bøker om akademisk skriving i biblioteket

Søk i ORIA,  - eller let på hylla