Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Universitetsbiblioteket i Agder. Bibliotekets fagside. Metodelitteratur og brukerstøtte til verktøy, som Nvivo, SPSS

Personvern

Retningslinjer om personopplysninger i studentprosjekter, vedtatt 17.01.2023.

Se UiA nettsider

Se ellers mer om personvern i forskning på UiA nettsider. Gå til nettsiden