Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Universitetsbiblioteket i Agder. Bibliotekets fagside. Metodelitteratur og brukerstøtte til verktøy, som Nvivo, SPSS

EndNote og Nvivo - Literature review

Importer referanser fra Endnote til Nvivo.

  • Før du importerer, legg til PDF'ene til kildene
  • Merk kilder som du ønsker å importere til Nvivo. Har du lagt disse i en gruppe kan du stå i gruppen og merke alle ctrl/cmd+a
  • File > Export
  • Lagre filen i en mappe, og gi navn på filen og OBS se nærmere på de neste valgene:
  • Save as: Her må du endre til xml formatet!
  • Velg output style, choose Annoted

Hull University Library, EndNote Export to NVivo [NVivo Release 1 & EndNote 20]

Importer kildene til Nvivo: 

Hull University Library. Importing from EndNote. Youtube:

Filmene ovenfor er hentet fra Hull University library. Se gjerne mer informasjon på nettsiden: Hull University Library, Skills Team Workshops: Using NVivo with EndNote for Literature Reviews. https://libguides.hull.ac.uk/workshops/video-nvivo-endnote

 

Mer om Nvivo

Se mer om Nvivo på vår metode fagside. Her finner du informasjon om lisens og hvordan du laster ned programmet og mer tips om kvalitativ analyse