Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Universitetsbiblioteket i Agder. Bibliotekets fagside. Metodelitteratur og brukerstøtte til verktøy, som Nvivo, SPSS

Sage research methods

SageResearchMethods.  

OBS tilgang off-campus krever tilkobling til UiA