Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Metode

Bibliotekets fagside. Metode. Verktøy

Litteraturstudier - Literature review

"A literature review is a descriptive and/or analytic summary of the existing material relating to some topic or area of study. The term also refers to the process of producing such a review" sitat fra Sageresearchmethods

Bøker i biblioteket om litteraturstudie som metode

Søk i ORIA

Utvalg metodelitteratur fra SageResearchmethods

Litteratursøking

Welch Medical Library (2020). Overview of Searching techniques. Youtube

Systematisk (strukturert) søk

 1. What- is your question? Identifiser hovedbegrepene i ditt spørsmål eller problemstilling. Hva slags litteratur trenger du?
 2. Were - to search (Velg database(r)). A-Å databaseliste UiA
 3. Words - Finn søkeord for dine hovedbegreper (søke-elementer). De enkelte ordene kan trunkeres for treff på ulike endelser av ordet
 4. Work - Gjennomfør søket. "Building block search strategy"
  • Hvert hovedbegrep /søke-element (konsept)  som du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord/og eller fraser)
  • En Søkeblokk = alle mulige synonymer/fraser for et begrep både kontrollerte termer (databasens emneord)) og fritekstord (ord fra tittel, sammendrag, forfatters stikkord mm)
  • De enkelte søketermene i samme blokk kombineres med OR – for treff på enten det ene eller andre ordet
  • Søk hver blokk for seg
  • Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat – slik at minst et av ordene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
 5. Wow - Evauler søket: For mange irrelevante? Mangler relevante artikler. Fullstendighet (recall/sensitivty) - presisjon (precision/specificity)? Smal eller bred søking? Søk på nytt eventuelt
 6. Dokumenter søket

Follow up - Følg eventuelt opp med supplerende usystematiske søkestrategier

 • Similar articles - basert på ord (tittel, sammendrag, emneord) fra allerede funnet artikkel
 • Cited reference - finn nyere studier som siterer aktuell kilde, typisk bruk Google Scholar, se cited by, eller Scopus databasen
 • Reference check - finn studier som denne artikkelen har brukt (se i referanselisten til artikkelen/kilden)