Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Metode

Bibliotekets fagside. Metode. Verktøy

NVivo- Verktøy for kvalitativ metode

Nvivo er et program som bistår med å håndterere mange av de manuelle oppgavene som er knyttet til kvalitativ analyse. Programvaren installeres for UIA brukere via AppsAnywhere

For bistand knyttet til installering kan UiA hjelp kontaktes. For bistand knyttet til bruk av programmet, se brukerstøtte under. Bruk dokumentasjonen og veiledning som finnes, support kan eventuelt kontaktes

Se også informasjon om Nettskjema

Nettskjema er et verktøy for datainnsamling på nett for både ansatte og studenter. Løsningen er fleksibel og kan brukes både for spørreundersøkelse og større datainnsamlinger. Nettskjema er en sikker løsning som leveres av Universitetet i Oslo. Det finnes også mobilapp løsninger for opptak av lyd og bilde (Nettskjema- diktafon og Nettskjema Bilde). Gå til Nettskjema for mer informasjon

Brukerstøtte NVivo

Support

 

Litteratur / håndbøker nedenfor:

 

Qualitative Analysis: Coding and Categorizing Data by Philip Adu

Se også

Flere tips

Kvalitativ metode. Kvaliativ dataanalyse