Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Universitetsbiblioteket i Agder. Bibliotekets fagside. Metodelitteratur og brukerstøtte til verktøy, som Nvivo, SPSS

Transkribering

Manuell transkribering

er mulig i Nvivo, eller du kan bruke Word (laste deretter inn filene i Nvivo prosjektet)
Transkribere lydfiler i Nvivo: 

Åpne lydfil i Nvivo prosjektet ditt

Velg Edit knappen.

Deretter Transcribe-ikobnet i toppmenyen

Dra ned Play speed knappen i toppmenyen for å skru ned hastigheten

Eksempel fra TechnoSwami. 2015. Transcribing in NVivo. Youtube:

Transkriberingspedal

En transkriberingspedal (pedal, fotpedal) kan være nyttig i arbeidet. UiA hjelp har ikke utlån av dette tekniske utstyret

Automatisk transkribering

Det finnes en automatisk funksjon Nvivo Transciption, men er ikke en del av UiA lisensen så må betales for

informasjon fra Alfasoft

QSR International, Nvivo Transcription


OneDrive, Word online


Det finnes også en automatisk transkriberingsmulighet via Onedrive Word Online (Pt ikke mulig i Word desktop versjonen)

Logg på Onedrive online kontoen din https://www.office.com/: Gå til office.com og velg pålogging via UiA brukerkontoe

Last opp et nytt dokument, Velg Word, og velg Diktafon _> Transkriber (Støtter norsk, bokmål, nynorsk)

Se mer informasjon fra Microsoft support 

Se ev eksempel Nohr, Magnus, 2021. Automatisk transkribering av lydfiler i Word online.  https://www.youtube.com/watch?v=cMRFF33mIcs 

Sikkerhet

Les om sikkerhet ...

Informasjon fra NLA

Informasjon fra OsloMet